RV17-Midt

Opstillet

Valgforbund

Retsforbundets målsætning i Region Midtjylland er at så mange som muligt i det nye regionsråd tager klimaproblemet alvorligt.
Derfor var det naturligt at tilslutte sig det valgforbund, hvor disse partier er samlet og fravælge valgforbundet hvor de partier der traditionelt har haft problemer med det område var.
Der er derfor dannet et bredt valgforbund i Region Midtjylland med: A B F Ø Å P