Retsforbundets grundtanke

Retsforbundet er et liberalt parti. Vi værner om den personlige frihed, og den strækker sig præcist så langt, at den ikke krænker andres tilsvarende frihed. Heller ikke kommende generationers.

Retsforbundet har i snart 100 år haft et særligt fokus på, at den verden, vi efterlader til vore børn, er mindst lige så god som den, vi selv overtog.

I begyndelsen handlede det især om, at de værdier, som bliver skabt på grund af samfundets udvikling, ikke går i private lommer, men kommer samfundet til gode. De seneste 50 år har miljø og forurening haft et tilsvarende stort fokus.

Retforbundets politik handler om en grundlæggende retfærdig og stabiliserende økonomisk politik samt en vedholdende kamp for et bedre miljø.

Vi kan ikke tillade os at stjæle værdier fra vores efterkommere. Derfor er Retsforbundet Danmarks bæredygtige parti.

Kontakt Retsforbundet

Retsforbundet

Lyngbyvej 42

2100 København Ø

Tlf. 51 20 44 63

Email : info@retsforbundet.dk

Find vej : Se hvor vi bor.

Logo

Retsforbundet på Twitter

Follow @Retsforbundet on twitter.