Islandsk forår

Islands sunde fornuft

Islandsk forår.

Forår på Island. Foto : Karlbark. Licens : Creative Commons by 2.0

Island tager nu konsekvensen af den store modstand mod EU-medlemskab i den islandske befolkning ved de facto at trække sin ansøgning om EU-medlemskab.

Det er samtidig en naturlig følge af en soleklar konstatering af, at Island er kommet ud af finanskrisen fordi de har en selvstændig valuta og dermed kan føre selvstændig politik og ikke er underlagt EU’s ensrettede valutapolitik og økonomiske politik.

Det er en sund, positiv og logisk beslutning, Island har truffet. Lad Danmark følge vore nordiske venner i en frigørelsesproces fra EU og det understreger endnu engang, at vores nej til euroen var den helt rigtige beslutning.

Poul Gerhard Kristiansen, politisk ordfører

2 thoughts on “Islands sunde fornuft

  1. Islands reaktion paa Kaupthing bankerotten var ogsaa noget bedre end Cyperns “redningsplan”.
    Vi burde forlade baade EU og Nato, og saa arbejde for en uafhaengig nordisk union. En nordisk union ville vaere en stoerre oekonomi end Tyskland.

  2. Kære Anders
    Du har fuldstændig ret i, at Islands reaktion var bedre. Forudsætningen var helt klart, at Island stadig havde sin egen valuta. På den måde kunne man tilpasse sin økonomiske politik efter islandske forhold.
    Jeg helt enig i, at et stærkt nordisk samarbejde vil være vejen frem fri af EU. Rent faktisk gennemførtes en meningsmåling i 2006 i DK, N og S om man ville foretrække EU-medlemskab eller et stærkt nordisk samarbejde. Det var flertal for det nordiske samarbejde i alle 3 lande. En fælles nordisk økonomi er rent faktisk en meget stærk økonomi og det er absurd at forestille sig – som Eu-tilhængerne hævder, at Norden skulle blive isoleret ude af EU.
    Personligt er jeg enig i dit NATO-synspunkt og Retsforbundet ønsker også løbende, at vores sikkerhedspolitik og sikkerhedspolitiske tilknytning skal tages op til vurdering.

Comments are closed.