En bæredygtig økonomi

SKAT, skattesnyd og signalværdi

SKAT kritiseres for ikke at følge reglerne i inddrivelsen af statens skatteindtægter. Men spørgsmålet er om sagen ikke blot peger på, at vi har et skattesystem, som er forkert indrettet?

Af Ebbe Nygaard

Det sejler hos SKAT. Skattemyndighederne er i inddrivelsen af statens skatteindtægter gået over stregen i ihvertfald et enkelt tilfælde, og måske 50-100 eller flere grænsetilfælde. Endnu flere føler sig urimeligt og uretfærdigt behandlet. Der er blevet talt om en syg kultur i SKAT. Blandt konsekvenserne bliver nu at Skats Afdeling for Økonomisk Kriminalitet lukkes.

Spørgsmålet er, om SKAT ikke blot har gjort, hvad der er blevet forlangt af SKAT. Det er i hvert fald også nødvendigt at se på, hvad SKAT er oppe imod.

Siden man indførte indkomstskat i 1902, har skattesnyd været udbredt. I starten kunne meget klares af den kommunale ligningsmyndighed. I dag, med åbne grænser, globale markeder og en meget kompliceret skattelov, er det nødvendigt med kvalificerede skattemedarbejdere, til at løse de store opgaver.

Det er ikke sjovt at betale skat, slet ikke andres. Det er imidlertid følgen for den almindelige borger, når de virkelig store unddrager sig for deres bidrag til fællesskabet. Store beløb bringes i skattely. 10.000 nystartede virksomheder lukker inden et år. Mange er et rent skattearrangement, men de er godt camouflerede, mellem ærlige iværksættere.

Indviklede momskarruseller, komplicerede ejendomsselskaber, aktie-, anparts-, andels- og fondsejede selskaber, med datterselskaber i udlandet. Udenlandske selskaber, med datterselskaber i Danmark. Alle med komplicerede skatteforhold. Alle arbejdsgivere har pligt til at tilbageholde skat fra sine medarbejdere, dermed bliver virksomhederne også administratorer af statens penge. Disse penge skal naturligvis videresendes til staten, hvad alle reelle virksomheder da også gør.

Imidlertid findes skrupelløse bedragere, der bevidst styrer virksomheden mod likvidation, hvorved staten mister indtægter. Disse penge er som regel, via en ”dårlig handel” endt på en hemmelig konto, i et skattelyland.

På denne og mange andre måder forsvinder mange milliarder hvert år ud af landet. Derfor er det også nødvendigt med et effektivt kontrolsystem. At nedlægge SKATs afdeling til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, er at sende dette signal til de kriminelle; ”fortsæt bare snyderiet, vi har bundet vagthunden!”

I virkeligheden er SKAT på en umulig opgave. SKAT kan ikke være effektivt nok, uden ind imellem at krænke borgerne. Løsningen er imidlertid enkel : omlæg skatten til skat på immobile værdier, f.eks. i form af grundskylden. Her kan ikke snydes. Fjern skattebyrden fra varer og arbejde tilsvarende. Først da forsvinder incitamentet til skattesnyd.

12 thoughts on “SKAT, skattesnyd og signalværdi

 1. Ebbe – Du siger : ” Fjern skattebyrden fra varer og arbejde tilsvarende. Først da forsvinder incitamentet til skattesnyd.”
  Hvis vi skal mene noget med bæredygtighed (resurser, vækst, klima),
  er målet resurseafgift, altså på varer i sidste ende.
  Dette er usammenhængende med politikken om ingen skat på varer (moms).
  Jeg mener, at dette er en forudsætning for, at vi kan kalde os for det eneste virkeligt grønne parti.

  Ellers et godt indlæg, som jeg selvfølgelig er enig i.

  • Leo Nygaard: It’s a misunderstanding that moms is a tax on resources. It’s in the name: Value Added Tax, and primarily affects (negatively) the investments in labour and capital in a product, not resource use. If you want to tax resources, you do it through a tax on those resources, for example CO2-avgift, not the human effort.

  • Leo,- Det jeg her prøver er at belyse, er skattesnyderi på den ene side, og kontrol muligheder og kontrolmidler på den anden side. Flere dagblade har den seneste tid beskrevet hvorledes snyderiet foregår. Det er enkelt personer såvel som store virksomheder og multinationale selskaber. Det er person beskatning selskabs beskatning og sindrigt konstruerede moms karruseller der er vanskeligst at kontrollere. Hvor imod ejendomsskatter jordskatter ikke åbner mulighed for snyd, og derfor kun kræver minimale kontrol og administrations udgifter. Samtidig med at rets sikkerheden garanteres. En råstofafgift på kul, olie, gas, grus o.l., vil ligeledes være let at administrere, og vanskelig at omgå.

 2. Ja, Ebbe, men så må vi opklare hvad “varer” er og hvad “råstoffer” er.
  Og videre skelne mellem danske og importerede varer/råstoffer.
  En national afgift på import er vanskeligt at administrere og vil ramle ind i EU.

  • Ja Leo. Her åbner vi en ny og større debat, om anvendelsen af vore resurser, og den er også meget vigtig.Det jeg påpeger i indlægget er kun det håbløse, i det nuværende skattesystem med udbredt og systematiseret snyd og unddragelse. Et system der kræver et effektivt og dyrt kontrolapparat for at fungere, som man så nedlægger fordi det anvender de kontrolmidler politikerne har bemyndiget dem til. Når der er et oplagt alternativ til at bære samfundsudgifterne, som kun kræver et minimum af kontrol, og ikke medfører negativ indflydelse på konkurrenceevne og bytteforhold mellem borgerne. Jeg skal gerne medgive, at hvis en råstofafgift bliver for høj, åbner det også for et sort marked. Så kan man man konstruere en sund markedsmekanisme er det bedre.

 3. Du indledte den debat allerede : “Fjern skattebyrden fra varer…..” Ebbe :-)

  Morten – Det kan jeg ikke finde ud af. Der burde være en direkte profil opretning.
  Og når vi nu taler om de ting : Hvordan, eller hvorfor ikke, kan medlemmerne selv oprette et emne ?
  Og hvorfor går alle emnerne fra nyhedsbrevet ikke ind på hjemmesiden ?

  • @Leo
   Man skal oprette en bruger på http://wordpress.com – og derefter logge ind med det samme login på http://gravatar.com. Så kan du tilføje emailadresser med tilhørende profilbilleder. Det virker som sagt efterfølgende på ikke bare dette site – men alle blogs der anvender det.

   Der kommer gradvist en udbygning af vores site, efterhånden som vi finder tiden og ressourcerne til det. Indtil videre modtager vi meget gerne indlæg til siden på admin@retsforbundet.dk.

   Hvad angår Nyhedsbrevet, så kører det helt for sig selv og bestyres af Jan Møgelbjerg, som er vores presseansvarlige – der kan godt være links der går til andre blogs og debatter i Nyhedsbrevet.

   Mvh. Morten :-)

 4. Rigtigt nok Leo, jeg havde bare mere fokus på skattesnyderiet og SKAT.s rolle i dette indlæg, da det var det der var til debat i medierne, i forbindelse med skatteministerens nedlæggelse af den særlig dygtige kontrolafdeling af store virksomheder. Jo lavere skattebyrde der er på arbejde, jo mindre er gevinsten ved at snyde. Det samme gælder MOMS.en. Er skatten på arbejde nul, er der intet sort arbejde. Gevinsten ved sort arbejde er jo at snyde skattevæsnet. En høj MOMS kan man ikke sige er resursebesparende. Kombineret med en høj skat på arbejde kan det ofte virke modsat. Det kan medføre, at det ofte er billige at købe nyt, i stedet for at reparere det apparat man har. Mange varer har en meget lille materiale værdi, og en meget stor forarbejdningsværdi. Disse varer rammes lige så hårdt af MOMS,som varer der mest består af råstofværdi. Derfor mener jeg ikke MOMS er velegnet, til at regulere adfærd og resurse forbrug.,

 5. Helt enig, Ebbe.
  Afskaffelse af moms er jo på partiets program.
  Det fører så videre til bæredygtigheden gennem resurseafgift.
  En slags kilde-oms. Men den er grænseoverskridende og vi får et problem med EU.
  Enten “told” ved grænsen eller udmeldelse.
  Det må vi diskutere i parti sammenhæng.

 6. Morten

  Vedr nyhedsbrevet.
  Ja, det er opfattet. Jeg kommenterede på et emne, som røg over på Jans blog (en af dem).
  Så forsvinder og stopper den i partiregi.
  Jeg er negativ overfor debatter i alle retninger, nå vi har en hjemmeside, som gerne skulle koncentrere debatten i stedet for.

  Ganske symptomatisk, at jeg skal nævne dette i en helt forkert tråd.
  Men hvor ellers ?
  Nu oplyser du så om admin@………….Den fremgår ikke af oversigten i bladet. Og det jeg efterlyser, har jeg ikke set noget om. Ret mig, hvis jeg tager fejl.
  Opfat dette som konstruktiv kritik, Morten.

  Leo

 7. @Leo, vi har mange emailadresser i spil på Retsforbundet.dk – de optræder ikke alle i Ret & Frihed – bladet har ikke noget med hjemmesiden at gøre ud over at begge udgives af samme parti. Hvis du vil have et indlæg bragt på hjemmesiden er du velkommen til at sende det til admin@retsforbundet.dk som går til den webansvarlige (p.t. undertegnede).

  Jeg er ikke enig med dig i at det er et mål i sig selv at koncentrere debatten (og det er ikke formålet med hjemmesiden), men enig i at vi har brug for bedre kanaler til den interne debat. Som kommer, som jeg skriver, efterhånden som ressourcerne manifesterer sig :-)

  Mvh.
  Morten :-)

Comments are closed.