Retsforbundet - Danmarks Bæredygtige Parti

Borgerlige kupper ejendomsskatten

V,DF,LA og K vil afskaffe ejendomsskatterne eller reducere dem mest muligt. Det ser man i kommunerne, hvor de foretrækker at beskatte folks arbejde gennem indkomstskatten frem for at inddrage arbejdsfri gevinster gennem grundskyld.

VK-regeringen gennemførte med støtte af DF en fiksering af ejendomsværdiskatten og lagde loft over grundskylden. Man ville helst også have fastlåst grundskylden, men kommunerne kan ikke undvære denne indtægtskilde. Formentlig som et led i en begyndende afvikling af ejendomsskatterne nedlagde man i 2003 vurderingsrådene i de dengang 270 kommuner og centraliserede vurderingerne i Skat men en bemanding på sølle 150 personer til at vurdere 1,7 mio. ejendomme. I stedet for årlige vurderinger indførte man 2-årige.

Det siger sig selv, at det måtte gå galt, og det har sådan set været hensigten: Ejendomsbeskatningen i Danmark skulle fikseres og udfases. Nu skylder de nævnte borgerlige partier vælgerne at give klar besked: Er det stadig målet, hvis de vinder næste folketingsvalg, at afvikle ejendomsbeskatningen i Danmark og dermed gå lodret imod de økonomiske vismænd, Nationalbanken, OECD og EU, der alle anbefaler det modsatte: at øge den løbende ejendomsbeskatning til fordel for lavere skat på arbejde?

Så er det op til vælgerne om de hellere vil være små boligspekulanter eller have et arbejde. Vi så hvorledes VKDF-flertallets ejendomsskattestop bevirkede, at Danmark var et af de lande, der fik den største boligboble og blev ramt hårdest af den økonomiske verdenskrise, udsprunget af den amerikanske boligboble. Den har foreløbigt kostet os 200.000 produktionsarbejdspladser og recession.

SRSF-regeringen bør etablere en bemanding i Skat, der er tilstrækkelig i antal og kvalifikationer til at løse vurderingsopgaven kompetent, herunder inddrage ejendomsmægler-kompetence, og så bør de årlige ejendomsvurderinger genindføres. Da grundskylden ikke er omfattet af skatteforliget, bør man sammen med Enhedslisten genindføre statsgrundskylden på 1 % og bruge provenuet til nedbringelse af skatten på arbejde.

Her vil man have vælgerne bag sig: På spørgsmålet om de vil acceptere højere boligskat, hvis skatten på arbejde sættes tilsvarende ned, svarer 66 % ja, kun 22 % nej. Blandt de socialdemokratiske vælgere svarede 71 % ja og blandt SF-vælgerne var det 69 % (Gallup i Berlingske 21/2 11). Og de radikale siger, at de lytter til økonomerne ….

Ib Christensen, fhv. MEP & MF,
Gørtlervej 26, Randers.

2 thoughts on “Borgerlige kupper ejendomsskatten

  1. IC – Jeg må spørge : Taler disse partier kun om grundskylden eller er skatten på bygningerne også med.
    Vi går vel ind for, at sidstnævnte, som vores private, menneskeskabte ejendom, skal helt væk ?

    • De borgerlige partier vil alle enten afskaffe eller stærkt reducere såvel ejendomsværdiskatten som grundskylden.

      Skat på bygninger er ikke georgeistisk eller retsstatspolitik. Ejendomsværdiskatten skal erstattes af grundskyld.

Comments are closed.