Retsforbundet til Kommunalvalg

kommunalvalg_2013

Retsforbundet ønsker at stille op til kommunalvalget i så mange kommuner og regioner som muligt…
Vi mener at det er på tide, at det snart 95 år gamle parti igen træder ind på den politiske scene, efter alt for mange års fravær og KV13 kunne være en passende begyndelse.

Retsforbundets ideologi bygger jo som det vil være de fleste bekendt på det princip, at jord og naturressourcer bør være et fælles samfundseje og at grundskyld (jordrente / jordleje) samt vores forbrug af naturressourcer – altså den del af vores fælles eje som vi hver især bruger eller monopoliserer – der i højere grad skal betale vores fælles (offentlige) udgifter. Følgeligt skal det i mindre grad være skat på den indkomst vi har tjent på at arbejde.

Oversat til kommunalpolitik betyder det, at vi grundlæggende går ind for, at den kommunale grundskyld er så høj som mulig og at skatteprocenten sænkes tilsvarende.

Vi bemærker at de partier der kalder sig liberale (både LA og Venstre) forsøger at udhule og måske afskaffe grundskylden. Det vil vi gerne advare kraftigt imod. Vi mener at grundskyld er blandt de eneste rimelige måder, et samfund kan hente indtægter til fællesskabet på, fra borgerne.

Det retfærdige i vores forestrukne princip ligger i, at beskatte værdien af den jord du bor på (uanset din boligform) stiger og falder som følge af en vekselvirkning mellem nogle blivende forudsætninger (natur og beliggenhed) og en samfundsudvikling i dit lokalområde. Altså faktorer som du som borger og familie ikke har den store indflydelse på.

Det uretfærdige er at beskatte den indtægt du har skabt ved din egen arbejdsindsats.

Samtidig er grundskyld og skat på jord og fast ejendom gode solide skatteindtægter som en kommune kan regne med og i øvrigt det eneste effektive værn vi har mod boligbobler og tilhørende kriser.

De liberale partier, der er modstandere ar grundskylden, mangler at gøre rede for, hvorfor de ønsker på én gang at øge risikoen for boligbobler og fjerne et sikkert indkomstgrundlag for kommunerne. De mangler til lige at gøre rede for, om den sænkede eller helt fjernede grundskyld skal erstattes af en øget kommunal trækprocent eller en forringet kommunal service.

Retsforbundets kommunalpolitik indeholder selvsagt andet og mere end en skattemæssig omfordeling.
Vi vil styrke og forsvare det kommunale selvstyre og de demokratiske principper i kommunen – herunder også det lokale nærdemokrati.
Vi har lokalpolitiske holdninger til børne-, skole-, social og ældrepolitik samt til trafik-, anlægs- og kulturpolitik.

Torsten Sylvest, medlem af landsledelsen
For yderligere spørgsmål, kontakt; torsy@retsforbundet.dk

3 thoughts on “Retsforbundet til Kommunalvalg

 1. Hej,
  jeg synes I har mange interessante og nødvendige ting på programmet, men jeg synes følgende er lidt knudret formuleret: “Retsforbundets ideologi bygger jo som det vil være de fleste bekendt på det princip, at jord og naturressourcer bør være et fælles samfundseje og at grundskyld (jordrente / jordleje) samt vores forbrug af naturressourcer – altså den del af vores fælles eje som vi hver især bruger eller monopoliserer – der i højere grad skal betale vores fælles (offentlige) udgifter”
  – en meget lang sætning som afsluttes mærkeligt. (men jeg forstår meningen og er heltenig).
  Tak. Håber I får godt kommunal- og regionsvalg og I kommer i regeringen efter næste folketingsvalg.
  Mvh Bjarne

 2. Dejligt at se Retsforbundet igen komme frem med deres ideer, men desværre er budskabet ikke let at forklare, derfor er det en kamp op af bakke

  Jeg håber I får et godt valg

  MVH Poul Eriksen

Comments are closed.