Grundskyld er liberal politik

Liberalismens grundlægger Adam Smith gik ind for inddragelse af jordrenten, altså grundskyld, som en retfærdig skat, der rammer monopoler og ikke arbejdet (som f.eks. indkomstskat).

Det afholder ikke Liberal Alliances spidskandidat Jesper Bræmer (Amtsavisen 16/9) fra at betegne grundskyld som ”misundelsesskat” og ”skattehelvede”. Hans parti vil åbenbart hellere have at folks arbejde beskattes end at arbejdsfri, samfundsskabte værdier inddrages.

”Grundskyld er en ekstra skat som boligejere bliver pålagt”, skriver han – åbenbart uvidende om, at alle jordbesiddere betaler grundskyld. Grundskylden er i øvrigt ikke alene liberal, det er også social: Fordelingspolitisk virker den proportional.

Samfundsøkonomisk virker grundskyld sænkende på ejendomspriserne og er dermed egnet til at forebygge boligbobler og stille generationerne lige. Det er både liberalt og socialt. Jo højere grundskylden er, jo mindre behov har boligkøbere og boligejere for at gældsætte sig. Det er nok derfor, at det bankfinansierede Liberal Alliance hader grundskylden.

Modsat Jesper Bræmer vil jeg derfor rose byrådets beslutning om over seks år at sætte grundskylden op fra knap 28 promille til 34. Derved skåner man borgerne for en tilsvarende højere indkomstskat. Det er den mest positive og fremsynede beslutning, byrådet har taget i årevis.

Ib Christensen, fhv. MEP & MF,

Ovenstående læserbrev blev bragt i Randers Amtsavis 

2 thoughts on “Grundskyld er liberal politik

  1. Ikke enig! I en tid hvor store årgange går på pensioner og dermed væsentlig ned i indkomster, er grundskyld og lejeværdi, af egen bolig en måde at rane denne generation opsparede midler på. De har jo ingen gavn af skattelettelser på arbejde.

    • Det er jo uproduktivt at opspare i egen bolig i stedet for at spare op gennem pensionsordninger, hvor opsparingen kommer i produktiv anvendelse og skaber arbejdspladser.

Comments are closed.