Torsten Rugaard Sylvest

Liberal Alliance kærer sig ikke om den almene boligejer

Torsten Rugaard Sylvest

Torsten Sylvest – ved Retsforbundets Landsmedlemsmøde 2013, ArenaSyd, Vamdrup. Foto : Kim Kjærgaard Sørensen. Licens : Creative Commons by-sa 2.0

Af Torsten Sylvest, medlem af landsledelsen i Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti

Det er landets angiveligt fremmeste fortaler for liberale værdier, der her opfordrer til, at de særinteresser hans parti forsvarer fortsat skal have love til at spekulere uhindret, uhæmmet og til skade for samfundsøkonomien. Anders Samuelsens forsøg på at overbevise vælgerne om, at han kærer sig om almindelige menneskers boligsituation, nærmer sig det uvederhæftige.

Skræmmebilledet af en grundskyld, der på et øjeblik kan hive det økonomiske tæppe væk under en almindelig familie i egen bolig, er mildest talt urealistisk, alene af den grund, at der er et lovmæssigt loft over den kommunale grundskyldspromille og at en stigende grundskyldspromille i sig selv vil holde priserne og vurderingerne i ro.

Med hensyn til vurderingerne, så er vi selvsagt enige med Anders Samuelsen og i øvrigt med det meste af landet i, at det er en ren skandale, at der ikke er styr på dem. Ulykken skete da den borgerligt liberale VKO regering valgte at centralisere ejendomsvurderingerne ved tage dem fra kommunerne og give dem til skat. vurderingerne skal tilbage til dem, der kender lokalområdets pris- og samfundsudvikling og som ikke er sendt i byen med en landspolitisk dagsorden.

Den almindelige familie i egen bolig har brug for at få lettet skatten på deres lønindkomst, den har brug for en nedsættelse af momsen så deres leveomkostningerne lettes, så de har råd til at få lavet bilen og så det firma far arbejder for, stadig findes her i landet.

Den har også brug for at vide, at den grundskyld de betaler til fællesskabet giver mening, fordi det der beskattes, er en værdistigning de har som følge af en samfundsudvikling og fordi grundskyld er det sikreste bolværk mod nye bolig-bobler og nye skadelige kriser, der vil tvinge dem fra deres hjem.

Liberal Alliances modstand mod grundskyld giver ikke mening ud fra et liberalt samfundssyn. Liberalismens ideologiske ophav Adam Smith, gik ind for inddragelse af jordrenten, altså grundskyld, som en retfærdig skat, der rammer monopoler og ikke arbejdet (som f.eks. indkomstskat)

Liberal Alliance afslører sig igen som et simpelt skattenægterparti, der udelukkende fører politik der tilgodeser de mest velstillede og som udelukkende vil spare sig til at betale regningen, uden at bekymre sig om hvilket samfund og hvilke økonomiske vilkår det efterlade os andre med.

Indlæg oprettet som et svar på en kronik af Anders Samuelsen i Berlingske Tidende 18/09-2013. 

One thought on “Liberal Alliance kærer sig ikke om den almene boligejer

 1. Hej Torsten – Lige et par hurtige bemærkninger.

  Man kan ikke være skattenægterparti uden at være udgiftsnægterparti. Udgifterne skal jo betales !
  Skal vi så ikke tale om udgiftsminimering og skatteminimering.
  På den måde er Rfb på linje med LA.

  Noget helt andet er skattearter.
  Jeg tror ikke på grundskyld !!! Ja, noget af en udmelding fra en sympatisør gennem 50 år, og nu medlem.
  Forklaringen er, at grundskyldstanken kun er forståelig for vælgerne, hvis fællesskabet ejer jorden og alle betaler for brugsretten.
  Samuelsen har ret i indvendingen mod at betale skat af noget, man har købt og måske endda helt betalt. Bygningen derimod kan være privat og derfor friholdt for løbende beskatning.

  Det står flere steder i vores politiske program : “fælles ejendomsret” -“baseret på ligeretten og den fælles ejendomsret” – “alle natur- og samfundsskabte værdier tilhører os alle i fællesskab”- “ingen kan eje naturresurserne”

  Derfor – staten skal købe jorden af os, de private ejere, på afbetaling.
  Min personlige mening.
  Ellers enig, Torsten.

  Leo

Comments are closed.