Truslen fra den fælles EU-patentdomstol

epo-european-patent-organisation-logo

Den 25. maj skal vi til folkeafstemning om en fælles EU-patentdomstol. Men den hurtige fordel ved et EU-patent kan hurtigt blive opvejet af større og andre problemer – og der er stor retssikkerhedsmæssig risiko.

En fælles EU-patentdomstol kan have praktiske fordele i, at en opfinder kun behøver søge ét patent, frem for – som nu – et for hvert land. Men lethedsargumentet er hurtigt at skyde ned.

For det første, fordi helhedsløsningen også betyder, at en dansk opfinder med et slag kan miste patentet – ikke bare i et enkelt land, men i hele EU, og herunder altså også i Danmark.

For det andet fordi det samme lethedsargument blev brugt til at tale for Euro’en – som med al tydelighed har vist, hvor destruktivt det er, når man, for hurtigt at opnå en praktisk fordel, giver køb på den nationale handle- og manøvrefrihed.

For det tredje og som det måske væsentligste, vil det fælles EU-patent have markante konsekvenser for, hvor svært det bliver for patenthavere at føre retssager. Under den ny lovgivning til patentsager kunne føres et vilkårligt sted i EU – med alt hvad det indebærer af omkostninger og besvær for fx en lille dansk softwareudvikler-virksomhed at skulle føre en retssag i et fysisk andet land, på et fremmed sprog (nemlig det der end måtte gælde i det land, hvor sagen føres).

Men tolkningen af EU-retten kan af samme årsag også blive aldeles uforudsigelig – fordi alle sager ikke føres ved den samme domstol, vil der i praksis kunne opstå forskellige tolkninger af reglerne, alt efter om en sag afgøres i Ungarn, Irland eller Estland. Relevansen af dette understreges af, at ikke blot det danske Advokatrådet, men også internationale it-giganter som Google og Microsoft, frygter en eksplosion i antallet af patentretssager – og dermed i omkostninger og tabte patenter, hvis lykkeriddere kan udnytte visse landes domstoles mere eller mindre patent-venlige retspraksis til deres fordel.

Indlægget skrevet af Lars Rindsig. Medlem af landsledelsen.