Olga Maersk

En bæredygtig frihandel?

Olga Maersk

Foto : L2F1. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Leo Nygaard, Vonsild, medlem af Retsforbundet

Den traditionelle holdning til frihandel i verden må tages op til overvejelse i forbindelse med programrevisionen.

Når partiet promoverer sig med bæredygtig politik vedr. klima og resurser, må der nødvendigvis sættes betingelser for samhandel.

I denne tid føres forhandlinger om frihandel mellem USA og EU, hvor det debatteres hvilke betingelser, om nogen, der bør begrænse fri handel.

Men under hvilke forudsætninger ?

International handel indebærer transport og energiafbrænding alle veje verden rundt. Den omfatter produktionsformer, som vi ikke sympatiserer med. Den baseres på overskudsgivende salgsmuligheder og ikke på rimeligheden i at transportere varer over lange afstande, når landene kunne producere selv tæt på forbrugeren.

Mærsk planlægger 10 containerskibe i ny rekordstørrelse. Selv om skibene optimeres mht energiforbrug, er dette et symbolsk eksempel på frihandel med skadelige virkninger i stor praktisk skala.

For hundrede år siden tog vi stilling til ikke at ville handle med negerslaver. Nu er der en anden dagsorden.

Hvis vi da mener det alvorligt – det med bæredygtigheden.

One thought on “En bæredygtig frihandel?

  1. Hvis der er noget, der skaber unødigt forbrug af ressourcer, så er det protektionisme. Frihandel sørger for, at produktionen sker, hvor det er mest hensigtsmæssigt og effektivt.

    Den “grønne” protektionisme er lige så idiotisk som den gammeldags udbytnings-protektionisme. Hvis der skal være “grønne afgifter” på ressourceforbrug, bør det ske på global basis, ellers er det bare ødelæggende for beskæftigelse og velstand.

    Jeg mødte som medlem af Europa-Parlamentets udvalg for eksterne økonomiske forbindelser den “grønne” protektionisme, repræsenteret af de franske bønder, der a.h.t. miljøet ville holde udviklingslandenes landbrugsprodukter ude af EU. Det er i vidt omfang lykkedes for dem, og den tredje verdens fattige bønder betaler prisen.

    Henry Georges andet hovedværk er som bekendt “Fremskridt og Fattigdom”, et værk, der fik stor betydning for frihandelens sag og som kampskrift mod den protektionistiske udbytning.

Comments are closed.