Euro

Så kører euroseddelpressen. Gør kronen helt fri.

Euro

Euro. Foto : aranjuez1404. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen

Den europæiske centralbank lader nu seddelpressen køre. Det har vi ligesom set før – uden gode erfaringer. Euroen er jo ikke en stærk valuta, men nu svækker man den yderligere gennem dette tiltag, som også vil svække den danske valutareserve betydeligt, fordi Nationalbanken – ligesom konen med æggene – har lagt de fleste æg i eurokurven og ladet reserven være i euro. – Når nu euroen falder i værdi vil den danske valutareserve samtidig falde – og vil vi så blive tvunget til yderligere at købe euro?

Dette viser også, hvor håbløst det er, at ville føre den samme økonomiske politik i hele euro-området – uanset, hvor forskellige forhold, der er fra land til land.

Men vi har ikke euroen. Og det er – ikke mindst i situationen – rigtig godt, at vi ikke er i ØMU-land og ikke med i ØMU-ens 3. fase. Ifølge en ny beregning ØMU-landene tabt årligtvækst i forhold til landene udenfor euroen – ca 1% BNP-vækst p.a.!!

Ja, det er godt, vi er udenfor ØMUens 3. fase og dermed euroen, men derfor er det jo uforståeligt, at de danske politikere og Nationalbanken undergraver vores undtagelse og frivilligt har bundet kronen til euroen ligesom valutareserven væsentligst er placeret i euroen.

De har bundet den danske redningsbåd til euroskibet og når euroskibet går ned er vi tvunget til at følge med.

Gør nu kronebåden helt fri ligesom Sverige eller ligesom Schweiz nu har gjort. Gå ud af f.eks. ERM II og få en helt selvstændig valutapolitik igen. Lad kronen flyde selv – ligesom den svenske krone og lad være med at binde den til en nedtursvaluta som euroen.

Det er ikke farligt, som nogle bankøkonomer vil gøre det til. – Sverige klarer det jo fint og Schweitz har da også overlevet fint, at frigøre franken.

Gør kronen helt fri – og helt fri fra euroen. Det er den sunde og bæredygtige vej.

3 thoughts on “Så kører euroseddelpressen. Gør kronen helt fri.

 1. Denne fastkurs var jo fornuftig hvis planen var at få Euro senere hen hvilket sikkert var politikkernes tanke.
  Og alt går jo ok når euroens rygte er ok samtidig med en tro på den danske krone, men nu når euroen bliver sväkket er forskellen for stor.

  Nu er der kun to muligheder.. Slip kronen lös eller skift kronen ud med euro. Der er vel et valg som kräver folkets accept så et hurtigt folkevalg på området er vel mest rimeligt..

  Jeg synes selv at vi skal göre kronen fri. Yes det får nogle store konsekvenser men modsat kan vi også blive medlem af en ustabil euro som jeg mener ikke varetages särlig godt fra Super Mario og kompani i brussel..

 2. Det er meget godt med at frigøre kronen, og det burde være sket for år siden, for så havde vi ikke stået i denne situation.
  Nu er problemet et andet, fordi kronen er under pres for at blive opskrevet. Det er ikke fordi, den er stærkere en andre valutaen, men fordi man tester viljen til at forsvare kronebindingen. En frigørelse nu, Vil betyde en gevinst for alle udenenlandske investorer, som har købt danske værdipapirer, en gevinst, som danskerne kommer til at betale. Det frygteligste, der kan ske, er at frigive kronen og så senere binde den igen på et andet niveau.
  Ulf

  • Den bedste løsning er, som Retsforbundet fastslår i arbejdsprogrammet, at kronen er fri. Det man gør nu fra regeringen og Nationalbanken, er en devalueringspolitik, der følger euroen. Det udhuler reallønnen, fordyrer importen og skaber grundlag for en ny boligboble og hvad deraf følger. Import- og eksporterhvervene stilles lige ved en fri krone. Forskere ved SDU har konstateret, at kronens binding til euroen har kostet os årlige væksttab på 3/4 – 1 % og altså arbejdspladser. Man skal ikke ligge under for den politisk bestemte skræmmekampagne om følgerne af at droppe regeringens og EU-partiernes blinde europolitik.

Comments are closed.