Forfaldne huse i små landsbyer er et stigende problem. Foto: Jan Møgelbjerg, Creative Commons 3.0 licens

Flugten fra landet var forudsigelig

Forfaldne huse i små landsbyer er et stigende problem. Foto: Jan Møgelbjerg, Creative Commons 3.0 licens

Forfaldne huse i små landsbyer er et stigende problem. Foto: Jan Møgelbjerg, Creative Commons 3.0 licens

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Flugten fra landet var rigtig nok forudsigelig. Der er for meget snak og for lidt handling.

Der har været meget snak og alt for lidt handling i forhold til de såkaldte udkantsområder. Det er det, vi nu ser konsekvenserne af, når det kan konstateres at afvandringen fra land til by ikke bare forsætter, men øges.

For 2 år siden i disse dage lancerede regeringen bl.a. en såkaldt vækstplan, som skulle ”sætte gang” i ”udkantsdanmark”, som det er blevet kaldt med et rigtig dårligt udtryk. Allerede her var man sent ude og hvad var forslagene så? – Rent ud sagt handlede forslagene ikke om vækst, men de 3 hoveddele var – nedrivning, fritidsboliger i stedet for helårsboliger – og så denne Femern-Bælt forbindelse..og så altså dette bredbånd, som stadig lader vente på sig.

Hvor meget vækst eller rettere jobs skaber det så lige på sigt. – Ikke mange og det stopper ingenting. – Senest har vi så modsat set hvordan Bornholm er blevet mishandlet i det nye trafikforlig. Fjernelse af den eneste færge, som kan sejle også i kraftig vind, færre afgange og lukning af færge til Tyskland. Det ville koste flere hundrede arbejdspladser – oveni de arbejdspladser, der allerede er væk eller trues! – Og hvad hjælper det med lavere godspriser, hvis færgen ikke sejler?

Det er allerede meget sent at gøre noget afgørende. Men der kan og bør gøres meget mere. Desværre finder man ikke den store brugbare kreativitet i Folketinget.

Retsforbundet har tidligere foreslået en anderledes effektiv plan for at forbedre forholdene og gøre det attraktivt for flere at blive også i landområderne. Så vi kan få en afbalanceret udvikling i Danmark.

Elementerne i Retsforbundets plan er:

Stop for centraliseringen. I virkeligheden er den fortsat styrket på trods af fine ord om det modsatte. Udkantsområderne skal tilgodeses, når nye offentlige institutioner oprettes.

En helt anden skattepolitik, som kan gøre yderområderne mere økonomisk attraktive i forhold til de attraktive byer. Læg skatten på en grundskyld/beliggenhedsafgift. Retsforbundets skattepolitik vil også som effekt være højest, hvor det er mest attraktivt at bo – og samtidig lavere i de nuværende udkantsområder.

Giv kommunerne frihed og kreativitet. Der er ikke hold i påstanden om, at kommunerne vil agere uansvarligt, så alle beslutningerne efterhånden tages på Christiansborg eller i EU. Helt ekstremt bliver det, hvis man følger DFs forslag om ens kommuneskat. Så er den kommunale selvbestemmelse da helt væk. Retsforbundet tror på frihed under ansvar – i dette tilfælde over for vælgerne. Forskelle er ok.

Skal man forbedre mulighederne på landet skal den kollektive trafik forbedres ikke forringes, som det sker lige nu. Man skal kunne bo i en landsby uden nødvendigvis at have bil. Den kollektive trafik skal forbedres både lokalt og sådan at man opstiller den målsætning, at ingen kommunal hovedby må være længere end 2 timer fra enten Århus eller København.

Endelig skal nyt boligbyggeri tillades på landet. Udvikl landsbyerne i stedet for blot opgivende at foreslå nedlæggelse af hele landsbyer.

Og nu hvor vi er i gang, så nedlæg regionerne og overlad opgaverne til decentrale statsforvaltninger.

Det var og vil være en plan, som virker og som for alvor, skabe nyt liv i landområderne, skabe mere lige forudsætninger, så farten mod et Danmark med alt for store forskelle ikke fortsætter i det tempo, som der er på lige nu. – Men det kræver en stop for snakken og reelle og afgørende ændringer, som flytter noget. Retsforbundet mangler desværre også her.

Reference: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/08/101215.htm

2 thoughts on “Flugten fra landet var forudsigelig

  1. Det er et stort problem i udkantsområderne, at man ikke kan få lån i husene. I andre tilfælde sidder folk teknisk insolvente i deres huse p.g.a.faldende huspriser. Huslånene falder jo ikke.

    Grundskyld er konjunkturreguleret, d.v.s at den stiger og falder med grundværdierne. Jo højere grundskylden er, jo lavere bliver huspriserne og dermed også behovet for lån. Endvidere bliver indkomstskatten lavere, hvis grundskyldsprovenuet anvendes til lettelse af skatten på arbejde, hvilket den bør.

    Alt dette vil være til fordel for alle, men ikke mindst udkantsområderne.

  2. Det skal også med at den voldsomt reviderede landbrugslov har gjort mange beboelsesområder og landsbyer særdeles uattraktive pga. Den konstante trafik med kæmpekøretøjer. Monokultur og støjgener fremmer ikke efterspørgslen på boliger på landet, og det er jo i sidste ende den manglende efterspørgsel, der er årsag til finansieringsproblematikken.

Comments are closed.