Det, vi har behov for, er et ansvarligt dansk bankvæsen.

Det, vi har behov for, er et ansvarligt dansk bankvæsen

Det, vi har behov for, er et ansvarligt dansk bankvæsen.

Deutsche Bank. Foto : Tony Webster. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

En bankreform med bankopdeling nødvendigt for et ansvarligt bankvæsen.
⁃ Men EU-styring er ikke løsningen.

I artiklen fra Notat (reference nederst) om de europæiske bankers situation understreges hvordan EU’s forholdsregler ikke virker eller forskellige pagter ikke har virket ligesom den såkaldte ”stresstest” ikke giver noget korrekt billede af situationen. Alene for Deutsche Bank er der tale om, at man kun har 1/50 (2%) dækning i forhold til udlån og andre forpligtelser. Da Lehmann Brothers gik ned havde man 1/33 – altså en bedre dækning.

Det er ikke et resultat, som kommer frem via den såkaldte ”stresstest”, som den europæiske centralbank har udsat bankerne for. Det viser jo kun, at EU’s forholdsregler ganske enkelt ikke virker og den bankunion, som er foreslået vil heller ikke løse det, men blot for Danmarks vedkommende fratage os suverænitet og risiko for, at vi ad den vej lægger en bombe under euroundtagelsen.

Ikke mindst fordi der er tale om et overstatsligt samarbejde, som vil have store konsekvenser for danske bankers virksomhed og danske finansforhold. – Og med EU’s stabilitets-og finanspagt og nu bankunionen sammen med en uduelig stresstest viser under alle omstændigheder, at det ikke er fra EU, vi skal vente løsningen på bankkrisen. – Og slet ikke, når vi ser den udbredte brug, EU og ECB gør af tidligere topmedarbejdere fra den fallerede Lehmann Brothers spekulationsbank.

De danske storbanker har det ikke meget bedre, men det er ikke fra EU, vi får løsningen. Her får vi bare frataget endnu mere selvbestemmelse og overlader til EU at kunne lukke danske banker med bankunionen. Det er jo et resultat af den besynderlige tyrkertro fra EU-tilhængerne på, at løsningen på alle vore problemer er mere EU.

Det, vi har behov for, er et ansvarligt dansk bankvæsen.

Langt mere effektivt end EU, kan en række reformer, som vi selv kan indføre, sørge for, at samfundet genvinder kontrollen over dette område. En bæredygtig politik forudsætter ganske enkelt, at de store udsving fra krise til overophedning og tilbage til krise, bliver stoppet. Det er netop nødvendigt fordi fordi den finansielle sektor udgår en væsentlig del af pengeudstedelsen og misforholdet mellem egenkapital og udlån viser netop hvordan det har taget overhånd og gør det umuligt for samfundet – eller Nationalbanken – at styre pengedannelsen.

Det kan vi gøre langt bedre med en bankreform, som Retsforbundet foreslår. Der skal ske en bankopdeling, så banksektoren opdeles i fire hovedgrupper:

Kreditforeninger, investeringsbanker, banker og sparekasser samt en internetbaseret pengboks. Det sidste for at sikre, at når alle borgere skal have en NemKonto, så også at sikre, at alle får en konto for basale behov. Vigtigt er det, at virksomhederne i de enkelte grupper skal være økonomisk adskilte fra virksomheder i de andre grupper og at staten skal fastsætte lånegrænser i forhold til långivernes egenkapital – altså at man ikke når i nærheden af Lehmann Brothers situationen.
Kreditforeningerne skal som tidligere være ejet af låntagerne og kun yde lån til fast ejendom.
Investeringsbanker kan yde risikobetonede lån til erhvervslivet sammen med andre bankservices til virksomheder.

Banker og sparekasser kan oprettes og drives som hidtil kendt og kan have både private og mindre virksomheder som kunder. Private kunder vil kunne være dækket af en statslig indskudsgaranti, som den, vi kender i dag.

Og endelig skal staten oprette en internetbaseret pengeboks, der giver private mulighed for en gebyr-og rentefri lønkonto, der kan fungere som nemkonto med netbank og betalingskort. Man kan ikke for at låne penge i ”pengeboksen” – ejet af samfundet, men drevet af en privat virksomhed efter udbud . Vi kender modellen fra e-boks. Med samfundets krav om at alle har en NemKonto må samfundet også stille denne mulighed til rådighed – uden at borgerne skal aflevere store gebyrer.
Og i stedet for at underlægge os kontrol af et EU-banktilsyn, skal vi i stedet opgradere det danske Finanstilsyn med nødvendige midler og kvalificeret personale, så det kan løse sin opgave med at holde penge-og finansinstitutterne under konstant tilsyn. – Og sikre, at tilsynet er helt uafhængig af de store banker.

Situationen viser med al ønskelig tydelighed, at det haster med en bankreform med en bankopdeling, som kan sikre samfundet og den enkelte borger mod uansvarlige banker. EU er imidlertid ikke løsningen – heller ikke her.

Reference : http://notat.dk/artikler/2014/europaeiske-storbanker-puster-sig-op-vaerre-end-lehman-brothers-2008