Knapt har støvet lagt dig

Knapt har støvet lagt sig

Knapt har støvet lagt sig

Krudttønden i København. Foto : Benno Hansen. Licens : Creative Commons by 2.0

Mod enhver radikalisering med demokratiets redskaber

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Knapt har støvet lagt sig

Knapt har støvet lagt sig, før vi bliver præsenteret for et nyt udspil fra blå blok. Man kan end ikke vente på politiets evaluering af indsatsen i forbindelse med weekendens terrorangreb. Nej, desværre handler det mere om at demonstrere sin machoindstilling og handlekraft. Og de konservative har fundet Naser Khader frem fra gemmerne for at redde partiet. – Det er mest spændende hvor langt ude til højre Khader ender næste gang?

Vi står jo også midt i en valgkamp, så den overtrumfes straks i fin fristil af DF, som tager os alle til indtægt for en øget overvågning, selv om danskerne efterhånden hører til de mest overvågede i verden med 500.000 overvågningskameraer og overvågning af e-mails og striber af registre – og en viceborgmester i Aabenraa, som ønsker dødsstraf. Som om en terrorist af denne karakter skulle overveje om straffen nu er mere eller mindre hård – før ugerningen udføres.

Vi har ikke behov for yderligere registrering af alt og alle og på alle leder og kanter. Registreringer, som ikke virker alligevel for eksempel i Danmarks tilfælde, hvor politikerne end ikke har villet bevilge midler nok til fortsat at have et register over de 500.000 overvågningskameraer, så politiet havde overblik over dem i situationen. Politiet selv har afvist flere kameraer og selv beder snarere om en diskussion om placeringen af kameraerne og ikke om flere.

Men lad nu fornuften få plads. Vi ved, at den såkaldte Århus-model med inkludering for at imødegå radikalisering og parallelsamfund har virket som forebyggende foranstaltning. Vi ved også, at såvel i Paris som i København, har man kendt gerningsmændene på forhånd. Hvad skulle endnu mere overvågning så gøre godt for?

Vi burde også lytte til Mosaisk Trossamfunds formands opfordring under mindehøjtideligheden i mandags. Han slog fast, at det, som der var behov for var en fortsættelse og styrkelse af det gode samarbejde, som der allerede i dag var mellem muslimske organisationer og mosaisk trossamfund hvor hovedfokus er bekæmpelse og forebyggelse af radikalisme.

Lad nu politiet og de forskellige indsatsgrupper nå frem til et evalueringsresultat og ja, politiet skal naturligvis have det udstyr, som er nødvendigt herunder skudsikre veste til alle og moderne udstyr ligesom træningen skal være i orden. – Politikerne skal så være klar over, at det også kræver de fornødne bevillinger og ikke fortsatte nedskæringer eller pludselige krav om ændring af fokusområder.
Der er ingen som helst grund til at stemple hele grupper af danskere fordi enkeltpersoner, som tilfældigvis har samme religiøse eller etniske baggrund som de kriminelle. Heller ikke selv om pressen hellere vil vise de få, som bakker terrorismen op frem for det store flertal, som blot ønsker fred og tryghed. Og frem for alt, så er det demokratiske midler som et demokrati skal bruge – ikke kaste sig ud på en glidebane mod det totalitære. – Det handler ikke om at være blød eller hård. Det er ganske enkelt en grov forsimpling af debatten. Det handler om at finde midler, som virker i en forebyggende og positiv retning – uden at sætte demokratiet på spil.

Reference : http://www.dr.dk/nyheder/politik/2015/02/18/0218064919.htm