Forladt hus

Den bedste støtte til Udkantsdanmark

Forladt hus i 'Udkantsdanmark'.

Forladt hus i ‘Udkantsdanmark’. Foto : Geroge-Denmark. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører.

Også bragt i Jyllands-Posten

Den bedste støtte til Udkantsdanmark

Hvis det eneste, man kan komme på for at støtte Udkantsdanmark, er tilskud til at rive huse ned og fjerne landsbyer fra danmarkskortet, så vidner det mere om, hvor sølle indsatsen har været. Der bliver snakket meget om indsats, men handlet meget lidt – og det, som handles, trækker ofte i den modsatte retning, når man f.eks. gør, hvad man kan for at tage livet af Bornholm – først ved ikke at sende én krone i retning af den pressede ø og dernæst ved forslag om nedlæggelser af færger og tog, så forbindelserne bliver klart ringere.

Og den to år gamle såkaldte vækstplan ser stort set kun på bredbånd og så altså en Femern-forbindelse, som ikke skaber vækst for lokalområdet.

Kræver en helt anden tænkning

Skeen skal virkelig i den anden hånd og så en håndfast beslutning om, at man ønsker hele Danmark beboet. Det kræver en helt anden tænkning i alle sektorer i forhold til den centralisering, som er sket. Det er politikken på en række områder, som skal ændres helt:

Stop for centraliseringen. I virkeligheden er den fortsat styrket på trods af fine ord om det modsatte. Udkantsområderne skal tilgodeses, når nye offentlige institutioner oprettes.

En helt anden skattepolitik, som kan gøre yderområderne mere økonomisk attraktive i forhold til de attraktive byer. Læg skatten på en grundskyld/beliggenhedsafgift og væk fra skat på indkomst.

Retsforbundets skattepolitik vil også som effekt være højest, hvor det er mest attraktivt at bo – og samtidig lavere i de nuværende udkantsområder.

Giv kommunerne og kreativiteten frihed. Der er ikke hold i påstanden om, at kommunerne vil agere uansvarligt, så alle beslutningerne efterhånden tages på Christiansborg eller i EU. Forskelle er o.k.

Den kollektive trafik

Skal man forbedre mulighederne på landet, skal den kollektive trafik forbedres, ikke forringes, som det sker lige nu. Man skal kunne bo i en landsby uden nødvendigvis at have bil. Den kollektive trafik skal forbedres både lokalt og sådan, at man opstiller den målsætning, at ingen kommunal hovedby må være længere end to timer fra enten Aarhus eller København.

Endelig skal nyt boligbyggeri tillades på landet. Udvikl landsbyerne i stedet for blot opgivende at foreslå nedlæggelse af hele landsbyer.

Det var og vil være en plan, som virker, og som for alvor skaber nyt liv i landområderne, skaber mere lige forudsætninger, så farten mod et Danmark med alt for store forskelle ikke fortsætter i det tempo, som der er lige nu.