Retsforbundet - Danmarks Bæredygtige Parti

Landsmedlemsmøde den 18. april 2015 – Retsforbundet

Landsmedlemsmøde den 18. april 2015

Den 18. april 2015 holder Retsforbundet landsmedlemsmøde. Alle medlemmer og interesserede er inviteret til spændende og fremadskuende debatter, som ikke mindst skal ses i lyset af, at vi har igangsat vores underskriftsindsamling for at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Mødestedet er Fredericia, nærmere bestemt Fredericia Vandrerhjem, hvor flest muligt kan nå frem med offentlig transport.

Som sagt håber vi, at DU deltager i landsmedlemsmødet. Det er gennem deltagelse, at du får indflydelse og kan inspirere alle andre til en engageret og større indsats. Vi ser frem til dit bidrag til inspiration og heldig gennemførelse af Retsforbundets opgave med at blive opstillingsberettiget – hvad enten det er politisk eller aktivistisk.

Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen Landsledelsen

Program for landsmedlemsmøde d. 18. april 2015

Kl. 10.30 Indskrivning og morgenmad

Kl. 11.30 Retsforbundet i aktivitet for opstilling
– Underskriftsindsamling
– Organisering og idekatalog
– Overordnede politiske temaer for indsamlingen
– Folkeafstemning om retsundtagelsen og TTIP-aftalen – indhold og argumenter
– EU’s bankunion med udgangspunkt i Retsforbundets forslag om bankopdeling
– Grundskyld og samfundsdividende med en socialpolitisk indfaldsvinkel
– Antidjøfokrati. Et opgør med det embedsmands-og rapportstyrede samfund og det demokratiske problem, som betyder, at det ikke er politiske ideer og idealer, som styrer beslutningerne, men statistikker og prognoser.
– Debat og gensidig inspiration

Kl. 13.00 Frokost

Kl. 13.45 Punktet om underskriftsindsamling fortsat

Kl. 14.30 Immaterielle rettigheder – hvem ejer hvad?
– Patenter, licenser, kunstneriske rettigheder – oplæg og diskussion til indføjelse i arbejdsprogrammet ifølge landsmødevedtagelse.

Kl. 15.00 Behov for en praktisk anvisning på hvordan grundskyld indføres
– Oplæg ved Lars Bækgaard og debat

Kl. 15.30 Kaffepause

Kl. 17.00 Afslutning

3 thoughts on “Landsmedlemsmøde den 18. april 2015 – Retsforbundet

 1. Der blev snakket grundskyld som så ofte før :-)

  Jeg mener at Rfb skal stoppe med at være en skygge af de Radikale og andre, der vil skubbe lidt til balancen mellem skattearterne.

  Vi skal tone rent flag og samle tilslutning til det grundlæggende :
  Danskerne har retfærdigvis ejendomsretten til landets jord og resurser – også ved at fællesskabet faktisk overtager ejerskabet mod rimelig erstatning.

  Mener tilstrækkelig mange af danskerne ikke dette, har partiet udspillet sin rolle i den politiske historie.

  Der er bred enighed om klare og forståelige udmeldinger til offentligheden – både om jordlejen og “basisindkomsten”.

  Afsnittet i “Retsforbundets Politik” om samfundsdividenden er en uhensigtsmæssig og uforståelig sammenblanding af indtægter og udgifter.
  Dette programpunkt bør tages op til genovervejelse til landsmødet næste gang. Jeg vil selv overveje et konkret forslag for tredje gang.

  NB : Mange ellers entusiastiske medlemmer glimrede ved deres fravær !!!
  Bladet er ikke udkommet !!!

 2. Retsforbundet går ind for fuld grundskyld og er på ingen måde en skygge af De Radikale.

  Inden sidste valg argumenterede RV for en højere løbende ejendomsbeskatning. Efter valget indgik RV forlig om intet at gøre før 2020, hvor den næste friværdifest vil buldre og brage, inden den eksploderer i en gigantisk krise, de vil får 2008-krisen til at ligne en hyggelig børnefødselsdag!

  – Jeg giver ikke fem flade ører for De Radikale, når det gælder en retfærdig fordeling af de samfundsskabte værdier!

  Fuld grundskyld vil revolutionere samfundsøkonomien og være grundlag for en meget mere retfærdig fordeling, modvirke kriser og skabe grundlaget for en bæredygtig økonomi.

  Dette skal vi formidle, så det kan forstås, og vi skal kombinere den langsigtede vision om fuld grundskyld med et her-og-nu forslag om om at øge grundskylden.

  Retsforbundets største udfordring er ikke politikken.

  Den største udfordring er, at der altid er nogle, der vil foreslå ændringer af det ene og det andet i det politiske program. De deraf følgende evige debatter har gjort og gør det svært for landsledelsen at handle med opbakning.

  Dette er ikke kun henvendt til dig, Leo.

  Vi er mange, der har spildt tid med debatter om alt muligt, og jeg vil gerne tage min del af ansvaret for partiets handlingslammelse.

  Lad os samle os om at formidle den vedtagne politik så forståeligt som muligt og dermed give så mange mennesker som muligt mulighed for at tage stilling.

  Der er intet, der lige skal klares, inden vi er klar til at gå ud og formidle vores politik!

  Lad os komme igang! – Friværdifesten skal afmonteres, inden den begynder for alvor.

 3. De principielle meningsforskelle kan ikke fjernes. Men den vedtagne politik kan ændres i en demokratisk proces. Et nedstemt mindretal må opgive og drage konsekvensen, eller prøve igen senere.
  Derfor skal præciseringerne og evt. ændringer ske ved fremsættelse af konkrete forslag på landsmøde. Det skaber konkret debat.

  Jeg har selv fremsat forslag om basisindkomsten to gange og gør det gerne tredje gang, fordi jeg synes, at det, der står skrevet, er noget makværk, der vanskeligt lader sig forklare til befolkningen.

  Således også med jordlejen/jordskatten.

Comments are closed.