Retsforbundet - Danmarks Bæredygtige Parti

De bedste og mest retfærdige skatter

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

De bedste og mest retfærdige skatter

Boligskatter er de bedste og mest retfærdige skatter, der findes. Så kort og rigtigt kan det siges.

Det er det, som direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, konstaterer ovenpå en måling, som Voxmeter har foretaget. Den viser at halvdelen af danskerne gerne vil, og synes det er rigtigt, at lade boligskatterne stige. Synspunktets rigtighed blev understreget i den analyse fra februar i år, hvor professor Peter Birch Sørensen og ph.d. i økonomi Jacob Vastrup, uddybede og understregede de positive effekter af grundskyld og ejendomsværdibeskatning i forhold til skat på arbejde.

Det er rart at se en så krystalklar tilslutning til det, Retsforbundet har sagt igen og igen. Ligesom de fleste økonomer – ikke mindst de uafhængige – har givet os ret.

Det er ekstra positivt, at se den tilslutning i befolkningen, som giver sig udtryk i denne meningsmåling. Det er jo helt andre toner end dem, der ellers har lydt fra stort set alle folketingets partier. En enkelt lysstråle har så været De Radikale lige nu, men ærlig talt en ophævelse af ejendomsværdistoppet i 2020 er godt nok både for lidt og for sent – hvis man vil hindre den næste boligboble, som allerede er i gang med at blive pustet op.

Retsforbundets forslag er mere nødvendigt end nogensinde. Det er nødvendigt hvis man for alvor vil flytte skat fra arbejde over på de natur-og samfundsskabte værdier, som i dag går i private lommer – skatte- og arbejdsfrit. Det er nødvendigt, hvis vi skal hindre nye boligbobler og friværdifester betalt af de unge, lejerne og almindelige skatteydere. Grundskyld vil nemlig lige opfylde præcis det ønske, at skatten stiger, når boligpriserne – læs beliggenhedsværdierne – stiger og vil gå ned, når priserne falder. Det vil være til fordel for udkantsområderne med de små jordværdier eller beliggenhedsværdier.

Det er kort sagt de bedste og mest retfærdige skatter, der findes.

Men skal vi for alvor komme ad den vej kræver det en styrkelse af Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti – der som det eneste parti konsekvent og hele tiden har arbejdet for denne nødvendige og moderne skattepolitik.

Reference : http://politik.tv2.dk/2015-04-25-hver-anden-dansker-i-orden-at-lade-boligskatterne-stige

One thought on “De bedste og mest retfærdige skatter

  1. Poul Gerhard – Hvor er denne kommentar ellers bragt ?
    Jeg synes ikke du tydeliggør, at bygninger og grund skal adskilles totalt.
    Mener du ikke det ?
    Det mener de herrer åbenbart ikke :
    ” …..professor Peter Birch Sørensen og ph.d. i økonomi Jacob Vastrup, uddybede og understregede de positive effekter af grundskyld og ejendomsværdibeskatning i forhold til skat på arbejde.”

Comments are closed.