Leo Nygaard, Vonsild

Mit synspunkt – Leo Nygaard – Ubetinget basisindkomst

Leo Nygaard, Vonsild

Leo Nygaard, Vonsild, medlem af Retsforbundet – ved Retsforbundets Landsmedlemsmøde 2013, ArenaSyd, Vamdrup. Foto : Kim Kjærgaard Sørensen. Licens : Creative Commons by-sa 2.0

Af Leo Nygaard, Catolhavegyden, Vonsild, medl. Af Retsforbundet – Danmarks Bæredygtige Parti

Læserbrev bragt i JyskeVestkysten 20. maj 2015.

Mit synspunkt

Terkel Gad Petersen skriver d. 14. maj om Borgerløn på en grundig måde, ift hvad der er plads til i et læserbrev (se læserbrevet nederst på siden). Derfor vil jeg supplere.

UBI – Ubetinget Basis Indkomst – gives til borgere uden lønindkomst – med mere frihed, tryghed og sundhed.

Der forsvinder ca. 10 forskellige ordninger med tilhørende regelsæt. Det betyder bortfald af det TGP nævner – og herudover barselsydelse, dagpenge, kontanthjælp, feriepenge, førtidspension, efterløn og diverse tilskudsydelser. Koster det ikke det samme at leve efter to måneder, som efter to år ?

Har man økonomisk ekstra behov som følge af sygdom, ydes hjælp gennem sundhedsvæsenet. Sammenblandingen af sundhed, arbejdsformidling og socialsikring ophører. Jobcentrene nedlægges – arbejdstager og arbejdsgiver skal i direkte kontakt uden det offentliges indblanding.

Flere sociale ordninger indeholder bestemmelser om enlighed kontra samliv – med alle de velkendte bivirkningerne til følge. Basisindkomsten betyder det modsatte – tilskyndelse til fællesskab.

Det ubetingede betyder, at trygheden er sikret uden det velkendte bureaukratiske cirkus, og at alle de ledige ikke skal føle sig som jaget vildt. Der er sikring fra dag ét efter tab af lønindtægt. Det vil skabe frihed og tryghed.

Forsøg i praksis i udlandet viser forbedring af folkesundheden og i det sociale liv. Al frivilligt arbejde og selvvalgte aktiviteter fremmes, fordi man uden statens indblanding kan gøre, hvad man vil.

Politikerne kan stoppe med deres evindelige lapperier og kævlerier om vælgernes gunst.

Listen over afskaffede ulemper er lang : Social bedrageri, angiveri og usikkerhed – Ankesager og retsafgørelser – Helbredsudredninger ift arbejdsmarkedet – Enorm og stigende administration og dens omkostninger – Uværdigt klientforhold mellem behandler og borger – og meget mere. Mon ikke danskerne har fået nok, hvis de tænker lidt over det.

Dette er bare en lille del af beskrivelsen af basisindkomstsamfundets enorme samfundsforbedring, som danske politikere ikke evner at tale om.

Vil I vide mere om det store perspektiv, se hjemmesiden for BIEN-Danmark, den danske afdeling af en international bevægelse.

Borgerløn vil slanke den offentlige sektor

Af Terkel Gad Petersen
Læserbrev bragt i JyskeVestkysten:

Med det nært forestående valg i tankerne, er det værd at bemærke, at i de år, hvor Fogh og Løkke var statsministre, voksede den offentlige sektor mere end i nogen tidligere 10-års periode, og vi hører ikke nogen bud fra Løkke på, hvordan Venstre vil slanke den offentlige sektor.

En måde at slanke den offentlige sektor på er ved at indføre en liberal basisindkomst til afløsning af personfradrag, børnefam.ydelse, kommuners omkostninger til børnepasning (fuld brugerbetaling), SU (styrelsen kan nedlægges) og folkepensionens grundbeløb m. m. og reduktion af satser for øvrige overførselsindkomster. Samtidig vil Jobcentrene, som med konkurrenceforvridende tilbud bombarderer arbejdsmarkedet med tilbud om gratis arbejdskraft, på det nærmeste kunne nedlægges, idet mange bliver frigjorte for arbejdsmarkedet, og nuværende arbejdsmarkedspolitik koster årligt 16 mia. (ca. 115.000,- pr registreret ledig).

Et sådant system vil i øvrigt sidestille de forældre, som vælger selv at passe egne børn, med dem, som overlader det til kommunen og give den enkelte en hidtil uset frihed i forhold til offentlige systemer. Det vil samtidig være en håndsrækning til Udkantsdanmark og bevirke kæmpe offentlige besparelser uden ulempe for nogen.

Så kan vi lade de syge være syge i fred og få råd til forsvarlig nattevagt på plejehjemmene, og indføres den liberale grundydelse som en negativ skat (hvad den jo reelt vil være), vil vi både få verdenshistoriens største skattenedsættelse og sikre, at kun skattepligtige i Danmark vil få ydelsen.

Skriv under for Retsforbundet

Vælgererklæring - Retsforbundet

Vælgererklæring. Hvis du hellere vil underskrive vælgererklæringen med en touchskærm end med mus kan du bruge koden her til smartphone eller tablet.