Retsforbundet afholder det årlige landsmøde lørdag d. 5. september 2015

Landsmøde 2015 – lørdag d. 5. september

Retsforbundet afholder det årlige landsmøde lørdag d. 5. september 2015

Retsforbundet afholder det årlige landsmøde lørdag d. 5. september 2015

Sted : Fredericia Idrætscenter, Vester Ringvej 100, Fredericia.

Retsforbundet afholder vores årlige landsmøde denne weekend, nærmere betegnet lørdag fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Vi mødes i år i Fredericia Idrætscenter fremfor på Vandrerhjemmet, hvor vi har været de sidste par gange.

Vi starter med morgenmad kl. 10.00 og så starter sele mødet kl. 11.00.

Der er indløbet et par forslag. Ét med ændringer til det politiske program af Leo Nygaard, Vonsild, og ét med konkretisering af vores klimapolitik af Peter Mogensen, Gjern. Begge forslag findes nederst på siden i PDF-format.

Leo Nygaard ønsker en bedre sammenhæng mellem idéprogrammet og det politiske program og mere klare tekster. Derudover ønsker Leo Nygaard en anderledes formulering i afsnittet omkring Samfundsdividende, der i følge Leo Nygaard ikke overholder BIENs principper om basisindkomst.

Peter Mogensen har stillet forslag om en opsplitning mellem energi- og klimapolitikken, og dels om en konkretisering af Retsforbundets politik ang. klimaet til at støtte en afgift på fossilt kulstof efter ”fee-n-dividend” princippet som løsning på klimaproblemet.

Dagsorden

Kl. 11.00 : Valg af dirigenter samt valg af afstemningsudvalg

Kl. 11.15 : Landsledelsens beretning v. Poul Gerhard Kristensen

Kl. 12.00 : Frokost

Kl. 12.45 : Beretning fra Forvaltningsnævnet v. Vagn Kristensen

Kl. 13.15 : Regnskab 2014-2015 v. Thorkil Sohn

Kl. 13.45 : Oplæg om fremtidig politik og arbejde v. Jan Møgelvang & Thorkil Sohn

Kl. 14.45 : Forslag til konkretisering af klimapolitikken v. Peter Mogensen

Kl. 15.15 : Forslag til ændringer i det politiske program v. Leo Nygaard

Kl. 16.00 : Budget for regnskabsåret samt fastlæggelse af kontingent

Kl. 16.30 : Valg af landsledelse

Kl. 17.00 : Valg af ekstern og intern revisor samt suppleant

Kl. 17.15 : Beretning om medlemsbladet valg af medlemsbladsredaktør

Kl. 17.30 : Eventuelt

Dokumenter

Forslag fra Leo Nygaard – ændringer til det politiske program
Forslag fra Peter Mogensen – konkretisering af klimapolitikken
Motivering til Peter Mogensens forslag

13 thoughts on “Landsmøde 2015 – lørdag d. 5. september

 1. Jeg skylder vist landsmøde-deltagerne dette link til den økonomiske undersøgelse fra Citizens Climate Lobby som jeg nævnte:

  https://citizensclimatelobby.org/remi-report/

  Det er godtnok amerikanske forhold, den undersøger, men det er nok også der det internationale moment for det her skal komme fra.

  I forhold til landsmøde-debatten, er det værd at bemærke en del af konklusionen:
  “a carbon tax without revenue- recycling is a completely different policy from a carbon tax that does recycle revenue. The two policies, revenue-neutral carbon tax and a carbon tax without revenue returned, should not be confused in terms of their effect on the economy.”

  Jeg nævnte også denne undersøgelse fra IMF, der prøver at opgøre hvor store subsidier til fossil-industrien de negative eksternaliteter løber op i:
  http://www.theguardian.com/environment/2015/may/18/fossil-fuel-companies-getting-10m-a-minute-in-subsidies-says-imf

  Tak for et godt landsmøde,
  Peter Mogensen

  • Hej Peter.

   Tak for links og hjælpen med postlisterne. Jeg ser frem til fremtidig debat.

   Og selv tak for et godt landmøde.

   Jimmy

 2. Jeg benytter denne mulighed for en opfølgning på dette landsmøde.

  Resultatet er bl.a. :

  – Ledelsen vil ikke modernisere det 60 år gamle idèprogram.

  – Ledelsen vil ikke stramme op på arbejdsprogrammet generelt i retning af forståelighed, i forhold til aktuel politik i 2015 og udbredelse af partiets politik.

  – Ledelsen vil ikke fjerne afhængigheden mellem grundskyldens indtægter og social tryghedssikrings udgifter. (dividende 49-50 i arbejdsprogrammet).

  – Ledelsen vil ikke gå ind for Basisindkomst, trods vedtagelse heraf i 2013 på forslag fra undertegnede.

  – Ledelsen går ind for, at afgifter på fossile brændstoffer (som vedtaget på forslag fra Peter Mogensen) skal bindes i en statslig fond.

  – Ledelsen vil ikke følge op på ordene i arbejdsprogrammet :
  > ” fælles ejendomsret til naturgrundlagets værdi ”
  > ” den fælles ejendomsret ”
  > ” Derfor tilhører alle natur- og samfundsskabte værdier os alle i fællesskab ”
  , ved at lade fællesskabet/staten overtage jorden mod erstatning, men i stedet pålægge skat på grunden, som efter teorien reducerer grundværdien til nul – uden erstatning !

  Alle disse forhold blev støttet af et stort flertal på dette landsmøde.

  Jeg overvejer derfor fornyelsen af mit medlemskab.
  Leo Nygaard

  • Hej Leo.

   Den øverste myndighed i Retsforbundet er landsmødet. Det er derfor ikke ledelsen, der “ikke vil” noget, men landsmødet. Derfor burde der reelt stå landsmødet og ikke ledelsen i dine punkter.

   “– Ledelsen vil ikke modernisere det 60 år gamle idèprogram.”

   Hvad er det, der skal moderniseres? Er det ‘blot’ det ældre sprog eller er der et specifikt punkt du mener der skal ændres? Jeg har flere gange gennemlæst idéprogrammet og jeg kan ikke umiddelbart se hvad der skulle være galt med det.

   “– Ledelsen vil ikke stramme op på arbejdsprogrammet generelt i retning af forståelighed, i forhold til aktuel politik i 2015 og udbredelse af partiets politik.”

   Jeg mindes vi har brugt to dage i foråret 2014 på et ekstraordinært landsmødet, hvor hele arbejdsprogrammet blev gennemgået. Som du selv nævnte i går, så fylder det en del og det er jo derfor vi ikke bare kan gennemgå det på ny på må og få. Er der konkrete passager du ønsker ændret, så stil et forslag om hvilke punkter det drejer sig om. Eller bare send en mail med hvad du mener skal ændres.

   “– Ledelsen vil ikke fjerne afhængigheden mellem grundskyldens indtægter og social tryghedssikrings udgifter. (dividende 49-50 i arbejdsprogrammet).”

   Man kan godt fjerne afhængigheden, hvis man ønsker. Det har så nogle økonomiske konsekvenser. Søren Chr. Hansen nævnte det også i går. Hvis der ikke er sammenhæng mellem grundskylden og en evt. basisindkomst, så vil basisindkomsten blive spist op af inflationen. Det er det man forhindrer ved at koble den sammen med grundskylden. Du nævner bare, at du ikke er enig i samfundsdividende og hellere vil have en basisindkomst. Så jeg må spørge: Hvad er en basisindkomst? Hvordan ser du den udformet? Er det et af de forslag, der ligger på BIENs hjemmeside du gerne ser indført? Igen, du må hjertens gerne komme med et forslag til hvordan en basisindkomst ellers skal udformes. Du får dog ikke mig til det. Ligeså vel som du ikke kan agitere for samfundsdividenden, så kan jeg ikke agitere for en basisindkomst uden sammenkobling med grundskylden, da den i så fald ender med at være ligegyldig.

   “– Ledelsen går ind for, at afgifter på fossile brændstoffer (som vedtaget på forslag fra Peter Mogensen) skal bindes i en statslig fond.”

   Vi har en masse afgifter på fossile brændstoffer i dag. Bl.a. i form af et kvotesystem, der har vist ineffektivt og endda er blevet udnyttet af mafiaen! Vi vil gerne af med afbrænding af fossile brændstoffer og Peter Mogensens forslag tilsigter lige præcis det. Det skulle gerne resultere i et faldende fossilt forbrug og til sidst at vi kommer helt væk fra det. Den dag vil der ikke være flere penge til fondet og vi er af med fossile brændstoffer.

   “– Ledelsen vil ikke følge op på ordene i arbejdsprogrammet :
   > ” fælles ejendomsret til naturgrundlagets værdi ”
   > ” den fælles ejendomsret ”
   > ” Derfor tilhører alle natur- og samfundsskabte værdier os alle i fællesskab ”

   Naturgrundlagets værdi giver sig til udtryk i form af en rente. For jordens vedkommende en jordrente, der opkræves via grundskyld. Denne jordrente findes. Punktum. Hvem der ejer jorden er sådan set fuldstændig underordnet. Jeg må endnu engang fremhæver passagen fra Sophus Berthelsens brev:

   »I England kalder man, med andre ord, den for »ejer« af jorden, som tager først af jordens udbytte. Men her i Norden kalder vi den for »ejer«, som tager sidst af jordens høst, når de andre har taget først. Den »private jordejendomsret«, som Henry George vil ophæve, er derfor den private ret til jordrenten, men ikke den nordiske private ejendomsret til jordbesiddelsen.«

   Læs hele brevet, hvorfra passagen stammer her: http://www.grundskyld.dk/81_Branting.html

   Kun såfremt man vedholder opfattelsen af, at en nationalisering af jorden er nødvendig, bliver det nødvendigt med erstatning. I idéprogrammet står der under Statens opgaver, punkt 5:

   ”Ved ekspropriation ydes fuld erstatning.”

   Men som Ib Christensen flere gange har nævnt:

   ”Da justitsministeriet i 1977 blev spurgt vedrørende Retsforbundets beslutningsforslag, om af fuld grundskyld krævede erstatning i henhold til grundloven, var svaret, at eftersom man opfattede beslutningsforslaget som en skattelov, var der ikke tale om ekspropriation.”

   Kigger vi mod Henry George, skriver han i En Forvirret Filosof, kapitel 11:

   ”Tanken om erstatning, som vi her beskæftiger os med, er tanken om erstatning for afskaffelse af noget, der regnes for at være uretfærdigt. Således er tanken moralsk begrundet og rejser et rent moralsk spørgsmål.”

   og

   ”Det ville betyde, at staten skulle erstatte skuffede forventninger hos dem, der regnede med, at staten ville blive ved med at gøre det forkerte.”

 3. Jimmi – Du kunne ha` sparet dig den lange udredning Det ændrer ikke noget hos mig. Men et par bemærkninger skal du ha´. – og alle andre, der læser her :

  1 – Idèprogrammet. Jeg nævnte èt eksempel på både indhold og sprog. Man kan jo ikke vide noget før man har undersøgt det. Jeg er sikker på at du ikke ville formulere og anvende termer på den måde i dag – som i 1955.
  Et moderne parti skal ikke fremlægge så gamle tekster.

  2 – Ledelsen. Nævn bare èt ledelsesmedlem der stemte anderledes end flertallet ?
  Så jo, ledelsen er med fuldt ud.

  3 – Grundskyld. Den juridiske udlægning er ligegyldig, når folkedomstolen taler ved et valg.
  Du modsiger ikke det tyveri, som alle jordejere vil føle sig, og faktisk vil blive udsat for.
  Jeg er ikke religiøs og læser ikke gamle bibler. Og udadtil er den slags gift for et moderne parti.

  4 – Det er dansk politik vi taler om – ikke globalt. (Fossil afgifter)

  5 – Basisindkomst. Se tilbage til 2013 og læs mit forslag som blev vedtaget først. Det er en færdig tekst.
  Desværre blev det næste forslag, ledelsens, også sat til afstemning selv om det stred mod mit. Det blev også vedtaget og bag efter blev modsætningen erkendt. Ledelsen valgte derefter at se bort fra det første og arbejde videre med deres eget. Det er tilsidesættelse af landsmødets beslutning. Magtfordrejning.
  Den historie kendte du måske ikke. Jeg har heller ikke nævnt det før, for ikke at skabe splid.
  Sørens betragtninger er noget vrøvl. Basisindkomsten fastlægges en social ydelse, en tryghedssikring, som reguleres frit af folketinget – helt som at fastlægge en kontanthjælp.

  6 – Arbejdsprogrammet. Jeg siger ikke, at det er dårligt, og der er præsteret et stort arbejde. Jeg talte ikke om den forandring, der sker gradvist gennem ændringsforslag.
  Jeg talte om det generelle indtryk af programmet :
  – Selve betegnelsen.
  – Let fattelig kommunikation til borgerne.
  – Det samlede omfang er for stort.
  – Der er for mange administrative detaljer.
  – Opsætningen (som ifølge Jan er rettet)
  – Sproglige fejl ( som overskrifte foran 41)
  – At der nogle steder beskrives, hvad partiet ikke vil – Det kan fjernes.
  Jeg har tidligere efterlyst et check af kommunikationsekspert, blandt medlemmerne eller udenfor.

  Jeg noterede mig og var glad for, at flere efterlyste det samme som mig vedr. forståeligheden og ansigtet udad til.
  Jeg er færdig med at stille forslag. Det må andre gøre.
  Hyg dig i din ledelse.
  Leo

 4. Kære Leo, med et let omskrevet citat fra en amerikansk præsident : “Ask not, what your party can do for you, ask what you can do for your party!”

  Med andre ord : hvad kan du gøre, for at bidrage til at vi når i mål? Vi har begrænsede ressourcer og har brug for al den hjælp vi kan få. Jeg synes din tilbagevendende kritik af landsledelsen er urimelig og uberettiget, og kunne være langt mere konstruktiv, hvis du selv lavede en del af det benarbejde som skal til, istedet for at benytte landsmøderne til at ville pålægge ledelsen endnu flere opgaver end den har i forvejen.

 5. Morten – jeg pålægger ikke urimelige opgaver. Jer prøver at forme politik.

  Der er èt hovedpunkt :
  Retsforbundet står i vejen for sig selv.

  Ved at udforme grundskylden som beskrevet, stjæles værdier fra jordejerne. Det er ikke grundlovsjura, men den logiske slutning hver ejer må komme til.

  Grundskylden modsvares af nedsat indkomstskat. Ja, som en gennemsnitsbetragtning. Men for den enkelte stiller sagen sig anderledes. De der ikke betaler ret meget i skat eller slet ingen, typisk pensionister og selskaber, kan der blive underskud i budgettet. Og så er propagandaen med den sorte hånd velbegrundet.

  Jeg har prøvet at tydeligøre min opfattelse ret grundigt. Så ikke mere herom.

  Her er forklaringen på partiets tilbagegang og glemsel. Der må derfor findes en klar ny vej at gå, som der lå i mit forslag herom – ellers held og lykke med studiekredsen.

  Leo Nygaard.

  • “Grundskylden modsvares af nedsat indkomstskat. Ja, som en gennemsnitsbetragtning. Men for den enkelte stiller sagen sig anderledes. De der ikke betaler ret meget i skat eller slet ingen, typisk pensionister og selskaber, kan der blive underskud i budgettet. Og så er propagandaen med den sorte hånd velbegrundet.”

   Personer og husholdninger med lav indkomst, typisk de pensionerede som du nævner, kan beskyttes mod dette af en ordning der giver et specifikt fradrag i grundskylden pr. fuldtidsbeboer i ejendommen.

   Et eksempel: Antager vi at grundskylden pa en matrikel er 45.000 årligt for et pensioneret ægtepar der beboer den vil, med et fradrag på 15.000 kr/personår, vil denne således være reduceret til 15.000 kr årligt (1250 kr/md).

   Lettelse af skatten på indkomst skal naturligvis ske fra bunden af, så folk med nedsat arbejdsevne, uanset om det er pg.a sygdom, hadicap eller pensionister, derpå vil få en øget indkomst fra den side af.

   Dette er dog spekulationer – hvordan det udarter sig er ikke til at sige før disse ideer er pa bordet og parat til at blive realiseret.

   Hvad. borgerløn/borgerdividente(CD)/UBI er jeg principielt helt enig i at den kan bruges som væsentligt værn mod evigt vokense off. bureaukrati, og skal denne i al fald til debat i offentligheden og gerne fortsat i partiet, men netop det – detbat – for nu.

  • Min erfaring er at grundskylden – uanset hvordan vi vender og drejer den – ikke sælger nogen billetter overhovedet. Det gør økonomisk politik generelt ikke, heller ikke basisindkomsten for den sags skyld. Men grundskylden er virkelig en upopulær skat, fordi den bruges helt forkert af skiftende regeringer.

   Den er naturligvis helt væsentlig og afgørende for at forstå hvordan vi gerne vil indrette samfundet, men efter min opfattelse er vi bedst tjent med at fokusere så meget som muligt på andre spørgsmål, som optager vælgerne, for overhovedet at få dem i tale. For vi er naturligvis 100% enige om, at vi hverken er eller bør være en studiekreds – men et parti der agerer fremadrettet og udadvendt i konstant dialog med borgerne. Og efter min bedste overbevisning findes der ikke nogen formulering af vores økonomiske politik, eller fortsatte diskussioner om begreberne og deres indbyrdes sammenhæng, som hjælper os på vej til dette.

   Jeg tror ikke fuld grundskyld nogensinde vil være realistisk i et samfund som det danske, men jeg tror på at vi kan trække vores samfund i en retning, som skaber større retfærdighed i vores økonomi og giver den enkelte større frihed til at skabe sin egen tilværelse. Grundskylden er et redskab hertil, på lige fod med andre redskaber i værktøjskassen. Ikke noget vi behøver diskutere til ørkesløshed internt – det fører netop til det ikke-ønskede resultat, at vi bruger al vores tid på at diskutere internt istedet for at vende opmærksomheden udaf.

  • Morten:

   “Min erfaring er at grundskylden – uanset hvordan vi vender og drejer den – ikke sælger nogen billetter overhovedet.”

   Enig. Økonomi er på lavplan noget folk forbinder med at få husstandsbudgettet til at hænge sammen, eller at holde styr på realkreditlånet, ting som ikke altid er behagelige for en del mennesker. Ligeledes for almindelige mennesker er makroøkonomi / samfundsøkonomi henad det samme som matematik – noget uforståeligt, uhåndgribeligt.

   Kombiner ovenstående med at tale om at beskatte det folk har købt/opsparet (uvidende spekuleret) i form af deres ejendom, så er det en tabersag vi arbejder på. Suk.

   Hva. basisindkomst det noget de borgerlige i høj grad rynker på næsen over, og som iøvrigt ikke har nogen tilslutning på midt-venstrefløjen andet end i “venstre” del af SF og Enhedslisten.

   “Jeg tror ikke fuld grundskyld nogensinde vil være realistisk i et samfund som det danske,”

   Jeg er usikker på hvad du skulle mene er ‘realistisk’ – Grundskylden har vi allerede, og om jeg er ret oplyst er vi det land i verden der har den højeste sats for denne.

   Hva. hvordan vi skal “sælge” partier er det naturligvis andre relevante sager som appelerer bredt, uden at formulere det så skarpt af det skræmmer folk væk (politik par excellence, suk igen!). Umidelbart er det der appelerer til “Højre” personlig frihed og retten til ikke at blive mikroadrministreret af det ofentlige, og til “Venstre” er det lighed, social retfærdighed og progressivitet.

   Uanset, jeg fornemmer at vi ikke har nogen væsentlig uenighed.

   mvh

 6. Morten – Undskyld mig – Du kom fra de Radikale, ikke ?
  Med den kapitulerende og visionsløse holdning, du her sidst giver udtryk for, var du nok bedre hjemme hos dem.

 7. Situationsrapport

  Efter en skarp debat på den interne liste blev jeg bortcensureret 16.10. Topstyringen viste sit grimme fjæs.
  (Note fra landsledelsen: dette må stå for Leo Nygaards egen regning. Ingen i landsledelsen er bekendt med, at Leo Nygaard skulle være afmeldt debatlisten fra centralt hold.)

  Efter et kort besøg på FaceBook med et opslag, som gav lidt debat, meldte jeg mig ud igen. Der fulgte for meget med for mig.

  Ovenstående giver et meget godt indtryk af, hvad det har drejet sig om for mig.

  Jeg har gentagne gange efterlyst : Hvem kan eftervise, at der ikke sker en reduktion af grundejernes formue på indførelsestidspunktet i årene efter indførelse af partiets grundskyldssamfund ?
  Ingen har svaret indtil nu.

  Hjemmesiden her bliver ikke brugt til debat – trods det, at den er indrettet hertil. Derfor råber jeg nok i ørkenen.

Comments are closed.