Peter Mogensen

Retsforbundet vedtager ny klimapolitik

Peter Mogensen

Peter Mogensen, flankeret th. af Leo Nygaard og Kenni Rasmussen, ved Retsforbundets landsmøde 5. september 2015. Foto : Morten Blaabjerg

Af Morten Blaabjerg, medlem af Retsforbundets landsledelse.

Takket være et gennemarbejdet forslag af Peter Mogensen, Gjern, har Retsforbundet fået en ny og stærk klimapolitik. Klimapolitikken understøtter partiets arbejde for et bæredygtigt samfund, hvor den enkelte har så stor frihed som muligt til at indrette sin egen tilværelse, samtidig med at vi bedst muligt bidrager til at reducere CO2-forureningen.

Vi vil, hvis Retsforbundet får magt som vi har agt, bidrage til at forøge kvaliteten af vores fælles luft, til gavn for os og kommende generationer – og forhåbentlig undgå store klimapåvirkninger.

Forslaget, der blev vedtaget med en enkelt mindre ændring ved partiets landsmøde i Fredericia 5. september 2015, indebærer bl.a. flg :

 • Alle produkter produceret ved hjælp af fossile brændstoffer/ressourcer, pålægges en afgift, der svarer til de negative omkostninger for vores miljø (i form af f.eks. luftforurening).
 • Indtægten fra afgiften går ubeskåret tilbage til borgerne, ved at reducere skat på arbejde eller alternativt i form af udbetaling af en dividende, der er ens for alle.

Ordningen vil betyde, at vedvarende energiformer kan opnå en reel – og derfor konkurrencedygtig pris i forhold til de fossile brændstoffer/energiformer, og at borgerne/forbrugerne vil få en reel frihed til at bestemme hvilke energiformer de vil satse på. Afgiften øger ikke skattetrykket, og skal ikke kunne bruges som en skatteskrue, men give borgerne reel frihed til at vælge, hvor stort et CO2-aftryk man ønsker at sætte. Det vil rent faktisk kunne betale sig for den enkelte via sit eget energiforbrug og egne indkøb, at være med til at trække vores samlede CO2-footprint i den rigtige retning.

Dette i modsætning til det aktuelle system med CO2-kvoter, som har vist sig alt for tungt og uvirksomt, belastende for vores økonomi og ikke fremmende for anvendelsen af nye, bæredygtige energiformer.

Læs hele forslaget og motiveringen her :

Forslag fra Peter Mogensen – konkretisering af klimapolitikken
Motivering til Peter Mogensens forslag

Forslaget vil her efter landsmødet snarest muligt blive skrevet ind i arbejdsprogrammet i dets vedtagne form.

6 thoughts on “Retsforbundet vedtager ny klimapolitik

 1. Peter Mogensen

  Jeg har gennemlæst den vedtagne tekst igen med henblik på, dels forholdet til udlandet og dels de interne forhold.

  Opkrævning af afgifter på fossile brændstoffer og andre ressourcer, som er indeholdt i importerede varer er en besværlig affære – både administrativt og ift EU regler. (Afsnittets punkt 11-14).
  Jeg ser kommende tekniske handelshindringer og ligefrem nationale toldopkrævning.

  Det kalder også på ændringer i afsnittet om frihandel (programmet side 50).
  Jeg gør med dette opmærksom på problemet og på sammenhængingen i diverse dele i programmet.
  Jeg har tidligere berørt spørgsmålet i et indlæg her på siden om “Frihandel”.

  NB – Sprogligt : Jeg aner ikke, hvad eksternalitet og fee-and-dividend betyder.

  Leo Nygaard

  • Kære Leo,

   Jeg er klar over at politikens vanskelige punkt er at udligne denne afgift på importerende vare via “Border Tax Adjustment”.
   Det er ikke nogen hemmelighed at det er betydeligt mere besværligt at beregne end at opkræve afgiften der hvor det fossile kulstof graves op. Og det er heller ikke nogen hemmelighed at det særligt er vanskeligt i forhold til EU (med det er der jo så meget af RF’ politik, der er).
   Derfor gør jeg også tydeligt opmærksom på at drivkraften internationalt til dette ikke kommer fra EU, men mest sandsynligt (og forhåbentligt) fra USA, hvor alt tyder på at deres model vil være en “CarbonTax” – præcis om beskrevet i forslaget.

   Som der også står i motivationen, så er der pt. et lovforslag under behandling i senatetet i USA præcis med denne politik. Dette konkrete lovforslag overlader dog implementeringen af import-afgifterne til ministeriet. Det er økonomer sikkert også bedre til end politikere. Det vigtige er at disse Border-Tax-Adjustments ikke er i konflikt med WTO.

   Endelig. – jeg forklarede ellers i mit oplæg hvad en negativ eksternalitet er – og henviste til Wikipedia-siden, der beskriver fee-n-dividend princippet.

   Jeg kan anbefale dig at følge disse links:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Fee_and_dividend
   https://en.wikipedia.org/wiki/Externality#Negative

   Og se dette udemærkede læse-let foredrag og det økomiske grundlag for emnet:
   https://www.youtube.com/watch?v=tLidy1R9t9Y

  • Hej Igen Leo,

   Jeg kom til at tænke over din pointen ang. frihandels politiken. (Jeg går ud fra at du sigter til det politiske program side 50).

   Du har en pointe. Retsforbundets eksisterende politik ang. frihandel er helt sikkert ikke formuleret med det i mente at varer, der bliver eksporteret til andre lande kan have været produceret under stor CO2-udledning og derfor også fulgt af en eksport af nogle skjulte globale konsekvenser mht. klimaet.

   Det er mulig at man bør genoverveje formuleringerne om frihandel i lyset af det mht. CO2-udledning er muligt at tørre omkostninger ved produktion af en vare af på hele verden og ikke selv betale dem der hvor varen produceres.

   Jeg kan nu ikke se at det skulle være så kontroversielt at tage højde for det. Retsforbundet ville heller ikke bare trække på skuldrene og sige at det var blot sådan det frie marked fungerede, hvis nogen byggede et vandkraftværk og dermed ødelagde fiskeri-erhvervet opstrøms i en flod.
   Producenten af en vare må bære de fulde omkostninger – uanset frihandel. Hvis man har tørret en del af regningen af på andre, så må den indprises når man forsøger at sælge varen.

 2. Peter – Vi skal bare ud af EU :-)
  Det indlæg jeg nævner er ikke umiddelbart at se. Søg på “Frihandel”.
  Der er et billede af et stort container, som symbol på problemet.
  Partimæssigt er der det problem, at dogmatikerne ser frihandel uden at nye forhold tages med ind.
  Fri handel står jo traditionelt og velbegrundet op mod monopoler.
  Leo

 3. Peter, tak for dine links.
  Min bemærkning om ord, jeg ikke forstår, var også en hentydning til min indsats for at gøre programmer forståelige.
  Et ganske godt eksempel, som du uforvarende kom til at nævne.
  Leo

 4. Den dyrkede jord har et ufatteligt potentiale på ca 50ppm når vi taler co2 optag fra atmosfæren. Brug af biochar kan yderligere hæve de 50ppm. Hemmeligheden er pløjefri dyrkning, som samtidigt gir sund og robust jord. Og forhindrer nedsivning af gift og gødning til grundvand og vandløb. Og hjælper den truede natur ;-))
  https://vimeo.com/80518559

Comments are closed.