Middelboe-huset, Holte.

Frihed og tryghed – også for førstegangskøberne!

Middelboe-huset, Holte.

Det er ikke rimeligt, at førstegangskøberne straffes og skal knokle hårdere for at få fod under eget bord – imens alle andre går fri. Billedet : Middelboe-huset, Holte, Danmark. Tegnet af Jørn Utzon, 1953-55. Foto : Christoffer Pilgaard. Udgivet under Creative Commons.

Af Morten Blaabjerg, medlem af Retsforbundets landsledelse

Pr. 1 november får vi nye regler der betyder, at boligkøbere fremover skal lægge 5% af købesummen til den ejendom de ønsker at købe – som altså ikke fremover kan lånes i banken.

Formålet er at lægge en dæmper på ejendomsmarkedet og få færre salg, hvor økonomien for huskøberne ikke er god nok til at tolerere udsving på ejendomsmarkedet – som f.eks. finanskrisen førte med sig, hvor mange, der havde købt alt for dyrt, snart måtte se en tvangsauktion i øjnene.

Man skal være fair. De nye regler vil uden tvivl dæmpe efterspørgslen på ejendomsmarkedet og medvirke til at priserne holdes i ro – for en tid, hvilket vil betyde at risikoen for boligbobler reduceres.

Men de er også et udtryk for at staten endnu engang svinger pisken over en gruppe borgere – her førstegangskøberne og børnefamilierne – istedet for at give alle borgere større frihed, til at skabe sig den tilværelse man ønsker.

Er det virkelig rimeligt, at det er huskøbernes økonomi, der skal lægge for i kampen imod boligbobler?

Førstegangskøberne er i mange tilfælde familier med små børn, hvor begge forældre arbejder meget og er pressede på tiden. Og i mange tilfælde vil det være meget vanskeligt, eller måske umuligt, at foretage en opsparing under de nuværende økonomiske forhold, af den nødvendige størrelse. Er det rimeligt at de skal knokle for at spare uhyrlige summer sammen for at realisere drømmen om egen bolig ? Uhyrlige summer, som ikke skyldes deres egen uformåen, men derimod at staten har tilladt arbejdsfri indtægter på ejendomsmarkedet i årevis, hvilket har betydet, at prisen for at få sin egen grønne plet på planeten er steget til astronomiske højder – især i hovedstadsområdet.

Reglerne vil alt andet lige tillige betyde, at alle der i forvejen ejer deres hus eller lejlighed (fordi de har købt inden denne regel træder i kraft) fredes, idet langt de fleste boligejere som oftest vil kunne medbringe en væsentlig gevinst/opsparing realiseret ved salg af deres tidligere bolig. Er du således allerede “med i feltet” af boligejere, så vil du blive belønnet yderligere !!

Retsforbundet står for en bæredygtig økonomisk politik, der søger helt at eliminere risikoen for nye boligbobler – vel at mærke uden, at pålægge enkelte grupper i samfundet – her førstegangskøberne og familierne – helt urimelige ekstra byrder.

Vores bæredygtige skattereform vil samtidig betyde, at alle, der arbejder og bidrager til økonomien, kan beholde mere af det tjente. Arbejdsfri indtægter og forbrug af vore fælles naturresourcer vil derimod blive beskattet i større omfang, hvilket bl.a. vil bidrage til en stabil udvikling på ejendomsmarkedet, reducere lånebehovet og overforbruget og reducere bankernes magt. Den vil også bidrage til at vi rent faktisk har en klode, et miljø og et samfund med sammenhængskraft at give videre til vores børn og kommende generationer – der med en rimelig og almindelig arbejdsindsats vil kunne bo og leve som de ønsker.

Det er ikke rimeligt at belaste førstegangskøberne og børnefamilierne med denne form for utidig statslig indblanding i borgernes og virksomhedernes gøren og laden.

Hjælp Danmark på vej mod en bæredygtig fremtid ved at udfylde en vælgererklæring for Retsforbundet her : http://underskriv.retsforbundet.dk – Danmark har brug for en politik som giver den enkelte borger og familie både frihed og tryghed.

8 thoughts on “Frihed og tryghed – også for førstegangskøberne!

 1. Morten – Hvorfor skal fællesskabet ejendomsret til jorden og bestemte ord være en hemmelighed ? – selv om dit budskab sikkert er et oplæg til en kommunal valgkamp.
  Du får jo spørgsmålene alligevel.
  Indlægget kunne være skrevet af en Radikal :-)
  De har som bekendt været ude med at ville forskyde statens indtægter fra skat på arbejde til ejendom.

  • Leo, Retsforbundets politik er ikke hemmelig. Jeg forstår derfor ganske enkelt ikke dit spørgsmål. Du og andre kan læse al vores politik her : http://retsforbundet.dk/retsforbundets-politik/

   At sikre alle lige muligheder for at skabe sig den tilværelse man ønsker, uden at det går ud over andres ret til samme, er Retsforbundets politik. Vi kan derfor aldrig være for særregler, der begunstiger nogle samfundsgrupper på bekostning af andre.

   Hvad angår de radikales politik på området foreslår jeg, at du spørger et medlem af Radikale Venstre.

 2. Jamen Morten, det er din indledte valgstrategi jeg taler om. Ikke det politiske program.
  Du har selv beskrevet strategien på maildebatten. Læs din egen tekst.
  Vi må hellere stoppe her og flytte til den interne medlemsdebat.
  Undskyld, det var mig der begyndte.

 3. Leo, på intet tidspunkt har jeg talt om – hverken her eller andre steder – at Retsforbundets politik skal være hemmelig. Det er noget du selv kommer og siger, at jeg siger, den skal være.

  Det giver en aura af, at der skulle foregå noget fordækt, hvilket jeg overhovedet ikke kan se meningen i at signalere i et offentligt forum som dette. Specielt ikke, da der intet fordækt er i eller over hvilken politik Retsforbundet står for. Tværtimod finder jeg det helt afgørende vigtigt, at flere får kendskab til vores politik, og slutter op om den. Derfor er det også meget naturligt, at man kan læse vore politiske synspunkter på hjemmesiden.

  Det siger sig selv, at et internt strategisk oplæg eller en intern debat ikke er offentlig. Den er pr definition netop intern. Med mindre nogen – som du gør her – gør den offentlig. Det har ikke været min intention med det indlæg her.

  Hvis du ønsker at debattere, hvordan vi skal arbejde med vores kommunikation, så har vi nu op til flere elektroniske fora, hvor det er muligt, f.eks. debat-postlisten og FB-gruppen – ligeledes hvis du ønsker at debattere vores politiske program med andre medlemmer.

  Men lad være med at blande tingene sammen. Du kommenterer her på et indlæg som intet har med kommunalvalgkamp at gøre. Det har heller ikke noget med vores interne debatter at gøre. Men det er rigtigt, at jeg i en intern debat har brugt indlægget som et eksempel på, hvordan det rent faktisk er muligt at formidle Retsforbundets politik – uden at grundskylden eller fælles ret til jorden altid nævnes i den allerførste sætning, med det resultat at ingen hører resten af hvad vi har at sige.

  Men hvis det er det du vil kommentere på, hvorfor så ikke kommentere der – som du selv er inde på – hvor den debat er relevant – istedet for på vores hjemmeside?

  Jeg synes ikke det er særlig konstruktivt, det du laver.

 4. Morten, kom nu ud af spinatbedet. Du fortsætter jo med det, du beder mig stoppe med.
  Vi er flytter til intern debat !

Comments are closed.