Poul Gerhard Kristiansen

Heksedansen fortsætter. Særinteresserne sætter dagsordenen

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

BT har påvist endnu en gang, at det såkaldte bæredygtige landbrug styrer Eva Kjær Hansen og Venstre i deres konsekvente korstog mod naturbeskyttelse og begrænsning i den frie udledning af gylle og kemikalier i vandløb til skade for alle andre end svinene på 4 og 2 ben. Det viser med al tydelighed hvordan skadelige særinteresser styrer dagsordenen.

Desværre er det ikke kun på dette område, at disse særinteresser har al for stor indflydelse. Tilsyneladende har de samfundsskadelige og asociale interesser i Parcelhusejernes Landsforening og de konservatives gentagne klagehyl totalt lammet debatten i forhold til grundskyld og ejendomsvurderinger, når man i stedet for at foretage sig noget effektivt mod de stigende grundpriser og dermed grundlaget for den nye krise, som nærmer sig med stor fart, fortsætter heksedansen og man nægter at iværksætte den nødvendige reform med en gennemskueligt og klart vurderingssystem. For selvfølgelig kan det lade sig gøre, hvilket vi selv har bevist i og med, at vi i 100 år indtil Venstre smadrede det efter 2001, havde et velfungerende vurderingssystem. Det kan vi naturligvis få igen – hvis ellers viljen er tilstede. Desværre er lammelsen mere fremherskende end viljen, så derfor drøner vi lige ind i næste friværdifest for os ejere – med efterfølgende tømmermænd for samfundet som sådan. Vi burde kunne huske, hvad der sket for ganske få år siden.

Og på trods af, at alle uafhængige økonomer – de økonomiske vismænd, Nationalbanken, OECD, IMF giver Retsforbundet ret i, at det samfundsøkonomisk er nødvendigt og eneste rigtigt at gennemføre en ordentlig og effektiv ejendomsbeskatning som grundskyld og dermed nedsætte skatten på arbejde, så får de samfundsskadelige kræfter hos de konservative og deres heppekor i Parcelhusejernes landsforening, alligevel plads til deres gentagne ungdomsfjendske og asociale budskaber i medierne – stort set

Og nu vil de konservative afskaffe grundskyld og ejendomsværdiskat og i stedet beskatte gevinst ved boligsalg. Endog applauderet af Enhedslisten….!

Ærlig talt. Det er prøvet i Sverige, hvor den blev så forhadt, at det kostede den daværende socialdemokratiske regering livet. De borgerlige halverede skatten, der nu er uden statsfinansiel betydning, men forringer mobiliteten på boligmarkedet, fordi den tilskynder folk til at blive boende og desuden overvæltes på boligkøberne. I Stockholm er boligpriserne nu så høje, at sygeplejersken og politibetjenten for længst er jaget ud af byen.

Grundskyld er helt modsat: Den vil nedsætte boligpriserne, forebygger boligbobler, fremmer mobiliteten på boligmarkedet og stiller generationerne lige. Den standser generationstyveriet, hvor vi ældre ejere lever flot på de unges bekostning. Derudover stopper den spekulation og fremmer investeringer i erhvervslivet – ligesom de giver mulighed for lettelse af skat på arbejde.

Samfundsøkonomisk er det konservative skatteforslag hul i hovedet, og fordelingspolitisk er det indlysende asocialt i og med, at store grupper fratages deres retmæssige andel i den værdi, vi skaber i fællesskab. Det er rablende..

Bryd ud og sæt en helt anden dagsorden – hvor særinteresserne ikke får magten.

Reference : http://www.fyens.dk/erhverv/Husejere-Pinligt-at-reform-af-boligskatter-udskydes/artikel/2940883

Støt demokratiet – udfyld en vælgererklæring på http://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer

One thought on “Heksedansen fortsætter. Særinteresserne sætter dagsordenen

  1. “Tilsyneladende har de samfundsskadelige og asociale interesser i Parcelhusejernes Landsforening og de konservatives gentagne klagehyl totalt lammet debatten i forhold til grundskyld og ejendomsvurderinger”

    Ja, det er hvad Retsforbundet er oppe imod.
    Hvis ejendomsbesidderne – ned til mindst parcelhus – føler, at de bliver berøvet en del af eller hele deres erhvervede ejendom – og faktisk også bliver det – har grundskyldssamfundet ingen fremtid.

    Derimod vil holdningen skifte, hvis grundarealet eksproprieres jf. grundloven. Så er vejen banet for en frit fastlagt grundleje efter offentlig vurdering af beliggenhedsværdien.

    Når Retsforbundet efter mange års forsøg ikke er lykkes med projektet og endog i 35 år ikke være repræsenteret i folketinget, må der være en årsag.

Comments are closed.