Friværdifest og arbejdsfri gevinster – på vej mod kollaps

Kommentar af Lars Bækgaard, lektor, Aarhus Universitet

Friværdifest og arbejdsfri gevinster – på vej mod kollaps

I løbet af de næste 10 år vil vi opleve en friværdifest og en jagt efter hurtige arbejdsfri gevinster på ejendomsmarkedet uden sidestykke i danmarkshistorien. Den finansielle sekter vil folde sig ud med tvivlsomme aktiviteter og skabe finansielle produkter uden forankring i den værdiskabende virkelighed. Det hele vil eksplodere i et gigantisk økonomisk sammenbrud om ca. 10 år.

Hvis S vil gøre noget for at forhindre dette, er partiet nødt til at indse, at boligmarkedet og det øvrige ejendomsmarked er en tikkende bombe under økonomien. En bombe der skaber ulighed, uproduktive investeringer, kriser og social elendighed.

Hvis vi som samfund vil gøre noget for at forhindre dette, er vi nødt til at gentænke forholdet mellem det private og det fælles. Vi kan ikke længere tillade os at forstå os selv som små baroner, der har en umistelig ret til at indkassere jordens samfundsskabte beliggenhedsværdi uden at røre en finger til gengæld. Vi har afskaffet kongens og kirkens magt – det er på tide, at vi afskaffer små og store ejendomsbesidderes magt til at leve på andres bekostning. Dette vil gøre ondt, for de fleste af os har vænnet os til – som boligejere – at få del i de samfundsskabte milliarder uden modydelse.

Den eneste effektive løsning, jeg kender, er en løbende afgift på jordens beliggenhedsværdi. Afgiften skal svare til den årlige økonomiske fordel, der er knyttet til et jordstykke. Dette vil afmontere muligheden for den vanvittige kamp om de bedste beliggenheder og de dertil hørende økonomiske fordele. Det vil sikre, at alle får del i den samfundsskabte del af det økonomiske fremskridt.

Reference : http://www.information.dk/561446

Støt demokratiet – udfyld en vælgererklæring her :
http://www.retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer

One thought on “Friværdifest og arbejdsfri gevinster – på vej mod kollaps

Comments are closed.