Lad os følge Uruguays eksempel

Lad os følge Uruguays eksempel – 95% strøm er fra vedvarende energi

Lad os følge Uruguays eksempel - 95% strøm er fra vedvarende energi

Lad os følge Uruguays eksempel. 95% af al strøm produceres af vedvarende energi.
Foto : Alex Proimos. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Lad os følge Uruguays eksempel – 95% af al strøm produceres af vedvarende energi

På kun 15 år er det lykkedes Uruguay, mindre end Danmark, at nå frem til dette imponerende resultat. På 10 år har Uruguay nedbragt sit CO2 aftryk kraftigt og i 2017 med 88% gennem et forskelligartet energimiks af vedvarende energiformer som vand, vind og sol.

Biomasse er også en del af mikset, men det er klart, at selvom der er tale om en langt mere miljømæssig bæredygtig energiform frem for fossile brændstof, så er der samtidig er problemer her i forhold til at dyrke biomasseafgrøder frem for produkter til mad. Monokulturer har også plaget f.eks. Argentina i den sammenhæng, ligesom der er andre problemer med biomasse.

Men der er jo heller ikke sådan, at der kan bruges det samme energimiks i andre lande. Tværtimod, men det er klart, at Uruguays eksempel viser, at det er muligt på forholdsvis kort tid, at foretage en overgang fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

I Danmark er der således også et stort uudnyttet potentiale i vedvarende energi, hvor vi skal finde vores eget energimiks for at få forbruget af fossile brændstoffer ned. En klar satsning på vedvarende energi gennem klare politiske beslutninger og investering i området vil ikke blot vise vejen, men også føre flere investeringer med sig i det øjeblik vi bliver foregangsland.

Retsforbundet vedtog på sit seneste landsmøde et nyt energipolitisk oplæg, som netop havde til mål, at få gang i denne proces og bruge markedskræfterne til at gøre det. Vi skal nå frem til vores eget energimiks – uden fossile brændstoffer.

Alle produkter produceret ved hjælp af fossile brændstoffer/ressourcer, pålægges en afgift, der svarer til de negative omkostninger for vores miljø (i form af f.eks. luftforurening). Indtægten fra afgiften går ubeskåret tilbage til borgerne, ved at reducere skat på arbejde eller alternativt i form af udbetaling af en dividende, der er ens for alle.

Ordningen vil betyde, at vedvarende energiformer kan opnå en reel – og derfor konkurrencedygtig pris i forhold til de fossile brændstoffer/energiformer, og at borgerne/forbrugerne vil få en reel frihed til at bestemme hvilke energiformer de vil satse på. Afgiften øger ikke skattetrykket, og skal ikke kunne bruges som en skatteskrue, men give borgerne reel frihed til at vælge, hvor stort et CO2-aftryk man ønsker at sætte. Det vil rent faktisk kunne betale sig for den enkelte via sit eget energiforbrug og egne indkøb, at være med til at trække vores samlede CO2-footprint i den rigtige retning.

Dette i modsætning til det aktuelle system med CO2-kvoter, som har vist sig alt for tungt og uvirksomt, belastende for vores økonomi og ikke fremmende for anvendelsen af nye, bæredygtige energiformer. Hvis vi på nogen måde skal imødegå de enorme konsekvenser af klimaforandringerne, som vi allerede ser komme, så skal der handles konkret, hurtigt og målbevidst – ikke blot i Danmark, men også internationalt via FN. Men ved at følge Uruguays eksempel og satse på omstillingen hurtigt, kan vi foregå med et godt eksempel.

Det er nødvendigt for en bæredygtig fremtid!

Reference : http://www.information.dk/561986