Hvad gør du når en maskine har erstattet dit job? Svaret er samfundsdividende

Af Jimmy Due, Valby

Det er en udvikling vi ser flere og flere steder. Herhjemme kæmper især Venstre for at indføre tyske tilstande på arbejdsmarkedet. Det tyske arbejdsmarked har en stor underklasse, der har to og tre jobs for blot at dække deres leveomkostninger. Mange har endda stadig kun til huslejen på trods af flere jobs.

Selv uden indblanding fra politikerne vil udviklingen ske og det endda hurtigere end man lige umiddelbart forventer. Alle brancher oplever i dag en stigning i automatisering. Om fem til 10 år kan vi have selvkørende biler og lastbiler på vejene. Forestil jer en situation med op mod 30.000 ansatte i transportbranchen, der kan komme til at stå uden job. Hvad gør vi med dem? Svaret på udfordringerne i dag er opkvalificering og kurser, men hvad skal de opkvalificeres til? Hvad skal vi gøre med alle de arbejdsløse murere når maskinerne har overtaget deres job?

Virksomhederne kommer i første omgang ikke til at blive ramt af dette, da de sparer enormt i lønomkostningerne, men på lang sigt vil de også kunne mærke konsekvensen. For hvis ingen har arbejde, så forsvinder deres købekraft samtidig med. Virksomheder skal trods alt have nogle kunder for at kunne løbe rundt.

Reformér skattesystemet

Retsforbundet ønsker at reformere og forenkle det danske skattesystem. Gennemfør den tvingende nødvendige jordreform, der skal til for at få oprettet balancen i samfundet, og kombinér det med en garanteret minimumsindtægt – kaldet samfundsdividende i vores partiprogram. På denne måde vil vi få fordelene ved lavere lønninger, men samtidig sikre at folk også kan leve af det.

Vi står overfor et afgørende tidspunkt i historien, hvor vi rent faktisk har mulighed for at frigøre folk, så de kan tilrettelægge deres liv som de ønsker. Men det kræver, at vi tænker nyt og ikke fortsætter den vante jobcentertankegang for den vil føre os til danske Maria Fernandes-historier (Maria Fernandes døde i sin bil, hvor hun sov mellem to vagter på hendes arbejde. Læs historien i artiklen herunder).

Reference : http://www.b.dk/nationalt/farvel-til-dit-faste-job-fremtiden-er-en-verden-af-loesarbejdere

http://www.retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer