Gilleleje Havn

Lighed for loven – også for fiskere

Gilleleje Havn

Gilleleje Havn


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Det er en direkte konsekvens af EU-medlemsskabet, at der er forskellig lovgivning for danske og svenske fiskere i forhold til f.eks. tyske fiskere.
Mens tyske fiskere stadig må fiske i det fredede område, så er Gilleleje-fiskerne nu blevet dømt for ulovligt fiskeri i det samme område, hvor Danmark og Sverige har gennemført for et område i Kattegat for torskefiskeri.

På grund af det direkte sammenstød med EU’s kvotepolitik, som også Danmark har underlagt sig, kommer vi i denne urimelige situation, hvor der klart ikke er lighed for loven. Danmark må ikke forbyde tyske fiskere fiskeriet fordi vi for længst også har overladt EU at bestemme vores fiskeripolitik. Nej, det er ikke imod EU’s lovgivningen at gennemføre denne fredning, men så må den gælde alle – ikke kun danskere og svenskere.

Højesteret har dømt i forhold til loven – ingen tvivl om det, men uanset hvor beskedne de tyske kvoter må være, så er situationen selvfølgelig uforståeligt for de danske fiskere, som ovenikøbet ikke fiskede efter torsk.

At frede de områder, hvor fiskene gyder af hensyn til ynglen er klart en bedre politik end EU’s mangeårige kvotepolitik, men et sådant forbud må gælde alle fiskere – uanset nationalitet.

Under alle omstændigheder er det klart, at det enkle retsprincip, som hedder ”lighed for loven” – også må gælde her.

Det betyder, at den danske og svenske regering enten må peppe sig op til at konfrontere EU’s fiskeripolitik eller helt forlade den fælles EU-fiskeripolitik. – Men tavsheden tyder desværre ikke på at det vil ske.

Reference : http://www.b.dk/nationalt/gillelejefiskere-taber-i-hoejesteret

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer