Thorkil Sohn

Danmark og EU – Thorkil Sohn

Af Thorkil Sohn, Sognegårdsvej 11, Husby, 6990 Ulfborg

Danmark og EU

Det kan være svært at overskue alle detaljer i Danmarks lange forhold til EU. Men enhver kan overskue hovedlinjen. Det er kun gået en vej. EU har fået mere og mere magt. ”Danmarks selvstændighed” og ”vort folkestyre” kan snart være tomme udtryk uden indhold.

Men den pris er værd at betale, siger nogle. EU sikrer os fred ovenpå to verdenskrige og oven i købet økonomisk tryghed.

Så der står vi. Med ”Danmarks selvstændighed” og ”folkestyre” på den ene side og ”fred” og ”velstand” på den anden side. Fire værdier, som de fleste finder positive.

Derfor er mange sønderrevet i deres indre. Tankerne indbyrdes forsvarer og anklager hinanden. En eftertænksomhed hos den almindelige mand, der rager himmelhøjt op over mange politikeres skråsikre holdninger. Og som giver sig udslag i, at folkeafstemninger om EU-spørgsmål er valggysere.

Mange tror og håber, at problemerne kan afhjælpes ved en reform af EU. Den forbundsstat, som opsluger landene, kan rulles tilbage og erstattes af et ægte og demokratisk samarbejde mellem Europas fædrelande. På den måde kan både selvstændighed og folkestyre samt fred og velstand bevares. Meget tyder desværre på, at det vil gå disse reformister, som det gik musen, der lod sig æde af katten, for at reformere den indefra.

Mere og mere tyder tværtimod på, at EU, trods alle gode bestræbelser, slet ikke magter at sikre fred og velstand. Der er social elendighed i store områder af EU. Mange EU-politikere mener, at problemerne kan løses, bare vi får ”mere” union, mere af den medicin, som hidtil kun har gjort sygdommen værre. Den yderligere magtesløshed, som dette vil medføre, kombineret med den bitre nød, kan føre til det modsatte af fred, nemlig indre uro og vold.

Folkebevægelsen mod EU har som sit mål at frigøre Danmark fra EU og i stedet satse på alternativer, f.eks. nordisk samarbejde, en samarbejdsaftale med EU og en opprioritering af arbejdet i andre internationale organisationer.

Og indtil Danmark kan blive frit igen, vil Folkebevægelsen forsøge at afbøde de værste følger af EU’s politik.

Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Vil Storbritannien stemme sig ud af EU? Vil EU føre til nye kriser? Eller vil EU vise sig at være svaret på vore store problemer? Enhver må gøre op med sig selv.

Jeg er desværre sikker på, at EU ikke er den rette vej. Er vi slået ind på en forkert vej, da er den mand mest fremsynet, som først foreslår, at vi vender om. I en globaliseret verden med hastige ændringer i forholdene er det ingen naturlov, at mastodonter klarer sig bedst. Det kan tænkes, at et mindre land hurtigere og mere hensigtsmæssigt kan tilpasse sig situationen.

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer