Kynisk udnyttelse af et fejlslagent system.

Kynisk udnyttelse af et fejlslagent system – CO2-kvoter

Kynisk udnyttelse af et fejlslagent system. Erstat i stedet de ineffektive CO2-kvoter med en provenu-neutral kulstof-afgift på fossilt kulstof.

Kynisk udnyttelse af et fejlslagent system. Erstat i stedet de ineffektive CO2-kvoter med en provenu-neutral kulstof-afgift på fossilt kulstof. Foto : http://www.carbontax.org/


Af Peter Mogensen, Gjern

CO2-kvotesystemet har vist sig ineffektivt. Priserne på kvoter er alt for lave for at opnå det nødvendige mål og bunden er allerede en gang gået ud af markedet.

Klimarådet har f.eks. flere gange fremhævet de lave priser. I april udtalte rådets formand, Peter Birch Sørensen, til Zetland: “Den nuværende kvotepris er alt for lav til, at kvotesystemet alene kan drive den nødvendige omstilling til vedvarende energi. Det er meget trist fra en klimapolitisk synsvinkel”

Det Venstre og energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt forsøger her på Altinget.dk er sådan set blot at udnytte denne fiasko til at gøre mindre end nødvendigt.

Hvis man virkelig tog klimaproblemet seriøst, så ville man se hvordan Danmark bedst kunne skubbe på det aktuelle moment for at fremme løsningen globalt. Det ville indeholde både at fastholde Danmarks egen nedadgående udvikling i udslip, men også at presse på internationalt for at få et reelt velfungerende system, hvor afbrænding af fossile brændsler betaler de reelle omkostninger for fremtidige generationer og ikke bare tørrer regningen af på vores efterkommere ved at dumpe biprodukterne i atmosfæren.

Den ideelle ville være at erstatte de ineffektive CO2-kvoter med en provenu-neutral kulstof-afgift på fossilt kulstof, hvor provenuet udbetales som dividende til befolkningen.

Retsforbundet vil derfor arbejde for dansk støtte til internationale tiltag som muliggør en provenu-neutral kulstof-afgift på fossilt kulstof efter “fee-and-dividend” princippet og implementering af en sådan på nationalt plan. Der skal opkræves en afgift på fossilt kulstof, hvor dette produceres eller ved import fra et land, der ikke implementerer et tilsvarende system. Afgiften skal være progressivt stigende på en forudsigelig måde, så investeringer kan tage højde for den, indtil stigningen I CO2-niveauet i atmosfæren er under kontrol.

Californien har netop opfordret præsident Obama og den amerikanske kongres til at vedtage netop sådan et værktøj til effektivt at løse klimaproblemet med Assembly Joint Resolution 43 :

”WHEREAS, A national carbon tax would make the United States a leader in mitigating climate change and the advancing clean energy technologies of the 21st Century, and would incentivize other countries to enact similar carbon taxes, thereby reducing global carbon dioxide emissions without the need for complex international agreements; now, therefore, be it Resolved by the Assembly and the Senate of the State of California, jointly, That the Legislature hereby urges the United States Congress to enact, without delay, a tax on carbon-based fossil fuels; and be it further Resolved … That all tax revenue should be returned to middle- and low-income Americans to protect them from the impact of rising prices due to the tax”

Danmark bør lægge sig lige i hælene af Californien.