Åbningstale: Hvor er trygheden for andre end velbeslåede boligejere?

Af Poul Gerhard Kristiansen, politisk ordfører for Retsforbundet

Åbningstale om tryghed

Statsministeren understregede i sin åbningstale, at vi boligejere skal være ”trygge”. Med 2025 planen og yderligere “skattestop” skal vi boligejere igen fredes og med den det nye forstærkede skattestop på boligområdet sætter han valgtrumf på overfor sine udvalgte målgrupper, som han er i konkurrence med og med det socialdemokrati, som ellers var hoppet med på vognen.

Vi boligejere skal have tryghed. En ”tryghed” som ikke mindst de unge, de svage grupper og for den sags skyld lejerne betaler for. Der er tale om en fortsat omfordeling til fordel ikke mindst de bedst stillede boligejere, men til skade for samfundet og alle, som ikke sidder på flæsket.

Set i lyset af de samtidige voldsomme nedskæringer overfor en række svage grupper – i nogle tilfælde – som en tyv om natten, så må man konstatere, at trygheden ikke gælder for befolkningen som helhed, heller ikke selv om statsministeren i sin åbningstale tale så varmt om sin respekt for ”de varme hænder” og forbedrede uddannelser, som også skæres. Og trygheden gælder slet ikke enlige mødre, børnefamilier, handicappede, sindslidende, revalidender eller ansatte og patienter i hospitalsvæsenet – for at nævne nogle i flæng. – Ihverttilfælde ikke i Venstres og tilsyneladende i folketingets flertals optik. – Og trygheden gælder ikke for de mange fattige, som allerede er skabt eller bliver skabt af kontanthjælpsloftet eller 225 timers-reglen, hvor det jo ikke er muligt at finde de nødvendige jobtimer. – Gennem tåbelige og bureaukratiske regler ikke mindst jobprøvningsregler mødes en helt anden virkelighed end den Statsministeren retorisk beskrev. – Men den økonomiske politik, som statsministeren har ført og vil fortsætte er jo hentet direkte fra EU’s rædselskabinet. Hvor er varmen og forståelsen her? Hvor er trygheden? – Ja, den bliver brugt til at sikre de velbeslåede boligejere den tryghed, som vi slet ikke har behov for.

– Og her hører altså heller slet ikke en omlægning skattesystemet, så der vil ske en retfærdig omfordeling, som også de svage grupper får deres andel af de værdier vi alle sammen har skabt i fællesskab. For de store værdistigninger på – i realiteten – beliggenhedsværdierene eller grundværdierne, er jo ikke skabt af den enkelte ejer, men af den aktivitet som er sket i samfundet.

”Professor og tidligere overvismand Peter Birch Sørensen har gentagne gange anbefalet politikerne at hæve boligskatterne, og det gør han stadig:
– Skattestoppet betyder, at især de rigeste boligejere betaler mindre i skat, end de ellers ville have gjort. Ejendomsskatter er ud fra en samfundsøkonomisk betragtning gode skatte” – siger han.

Og netop i perioden op til det seneste krise resulterede de gentagne tiltag til fordel for os boligejere – et smadret vurderingssystem attraktive lånemuligheder, ikke mindst manglende øget grundskyld og skattestoppet – at luften ikke blev taget ud af de oppustede boligbobler.

Hvor vi havde behov for en øget grundskyld. Trygheden gælder ikke lejerne, skatteyderne i almindelighed eller de unge, nye købere, som stadig må betale højere priser for boligen – uden at blive en del af friværdifesten. Men tømmermændene dem får de også deres del af – ligesom alle svage grupper i samfundet.

Jeg nægter at tro, at selv de nuværende politikere i Folketinget, har så kort en hukommelse, at de har glemt dette forløb som resulterede i boligkrise og kombineret med bankernes grådighed i en finanskrise som resultat en friværdifest med alvorlige tømmermænd herefter. Statsministeren og regeringen vælger bevidst valg til fordel for de velbeslåede når man ser på nedskæringer og ikke mindst topskattelettelser.

Og Statsministeren og regeringen vælger bevidst de store skel i befolkningen, øget fattigdom, dårligere velfærd. På trods af retorikken. – Politikerlede og ikke mindst de mange protester mod denne politik er fuldt forståelig, men desværre lytter beslutningstagerne i deres glasklokke ikke.

One thought on “Åbningstale: Hvor er trygheden for andre end velbeslåede boligejere?

  1. Poul Gerhard – Spørgsmål :
    Peter Birch Sørensen siger “boligskatter”. Skelner han slet ikke mellem bygninger og grundareal.
    Hvis ikke, hvad kan vi så bruge det til ?
    Skat på bygninger er umoralsk dobbeltbeskatning af menneskeskabte værdier.

Comments are closed.