Ib Christensen, fhv. MEP & MF

Vækst eller spekulation?

Af Ib Christensen, fhv. MEP & MF, Gørtlervej 26, Randers.

Praktisk talt alle uafhængige økonomer er enige om en skattereform, der flytter skat fra arbejde til jord og fast ejendom. Det leder investeringerne til arbejdspladser i erhvervslivet i stedet for til passiv anbringelse eller spekulation. Det fremmer mobiliteten på boligmarkedet og forebygger boligbobler og deraf følgende finanskriser, bankkrak, tvangsauktioner og arbejdsløshed. Som de økonomiske vismænd skriver: grundskyld er en god og fornuftig skat.

Når derfor regeringen foreslår at sænke den gennemsnitlige grundskyldspromille fra 26 til 16 og at sænke ejendomsskattepromillen fra 10 til 6, når ejendomsskattepromillen på 30 for ejendomme over 3 mio.kr. ændres til 10 for ejendomme over 6 mio. kr., når udskrivningen nu kun skal ske på 80 % af grund – og ejendomsværdierne, samt når endelig alt dette skal finansieres af over skatten på arbejde og forbrug, så er det stik modsat rådene fra Det Økonomiske Råd, OECD, IMF, Nationalbanken og EU´s økonomer.

At den del af ejendomsskatterne, der overstiger den almindelige pris- og lønudvikling indefryses, vil skade mobiliteten på boligmarkedet som man ser det i Sverige, hvor man har denne model: Folk bliver boende længere i deres huse, og skatten er i øvrigt så upopulær, at den kostede den forrige socialdemokratiske regering livet, hvorefter de borgerlige halverede skatten. Ingen bør beskattes fra deres bolig, men det må være tilstrækkeligt at bevare den nuværende indefrysningsordning for pensionister og mindrebemidlede.

Regeringen siger, at den vil have vækst. Denne ”skattereform” vil virke modsat, og er noget af det mest erhvervsfjendtlige, man kan forestille sig. Boligboblen bliver pustet yderligere op, og man kan øjne en ny finanskrise, efterfulgt af økonomisk stagnation. Danmark blev ramt hårdere end sammenlignelige lande af den globale boligboble i 00érne p.g.a VKO-regimets boligskattestop. Tryghed for boligejerne? Der skete det modsatte!

Sygeplejersken og politibetjenten er for længst jaget ud af London, Paris, Madrid, Stockholm. Oslo og andre europæiske storbyer. Med regeringens såkaldte ”boligskattestop” vil ejendomspriserne galoppere og jage dem ud af hovedstaden.

One thought on “Vækst eller spekulation?

  1. Jeg kunne ikke være mere enig.
    Det er katastrofesøgende økonomisk politik.
    Regeringen har intet lært og intet forstået.

Comments are closed.