Ib Christensen, fhv. MEP & MF

Demokratiet bør reformeres

Af Ib Christensen, fhv. MEP & MF, Gørtlervej 26, Randers

Borgerne bør involveres mere direkte i demokratiet, og det kan bedst gøres gennem folkeafstemninger. Grundloven giver – med visse begrænsninger – mulighed for, at 1/3 af Folketingets medlemmer kan sende lovforslag til folkeafstemning. Det er kun sket en gang (jordlovene i 1966). Siden er de gamle partier åbenbart blevet enige om ikke at bruge denne mindretalsbeskyttelse, men hvad der er endnu værre: Man satte heller ikke EU´s forfatningstraktat til folkeafstemning, selv om man havde lovet det, og selv om den indebærer suverænitetsafgivelse. I stedet gennemførtes den identiske Lissabon-traktat uden folkeafstemning.

Det er indlysende, at den slags giver politikerlede. Det gør det også, når den politiske debat mest drejer sig om taktik og personspørgsmål og mindre om den politiske substans. Her er vort system med skiftende og evigt vaklende mindretalsregeringer klart et problem. Derfor bør folketingspartierne ændre adfærd og i stedet danne en magistratsregering, hvor partierne er repræsenteret i forhold til deres størrelse og med en porteføljefordeling, der afspejler de parlamentariske flertal. Et sådant regeringssystem har man i Schweiz, hvor regeringspartierne samarbejder frit fra sag til sag i vekslende konstellationer. Det giver et utrolig politisk stabilitet med mulighed for gennemførelse af konstruktive reformer og langsigtet politik, og den politiske debat handler om det politiske indhold og ikke om taktiske manøvrer og personfnidder.

Grundloven giver mulighed for flere besluttende folkeafstemninger og også for vejledende folkeafstemninger, og der er heller intet i grundloven, der hindrer dannelsen af en magistratsregering. Det fordrer kun, at folketingspartierne ændrer parlamentarisk adfærd. Og ærlig talt: De bør opføre sig mere modent og ansvarligt.