Retsforbundet - Danmarks Bæredygtige Parti

Belastende partistøtte

Af Ib Christensen, fhv. MEP & MF

Danmarks kontrol med partistøtte er ”globalt utilfredsstillende”, konstaterer Europarådets antikorruptionsorgan Greco i sin årlige rapport (JP 22/12). Europarådet beder Danmark om forbud mod anonyme donorer, om indførelse af total oplysningspligt for politiske partier, om uafhængig revision og om sanktioner, hvis reglerne overtrædes. Men Danmark har ikke fulgt nogen af de mange anbefalinger, konstaterer Europarådet. År efter år har Europarådet fremført denne kritik, men hverken regering eller folketing har foretaget sig noget som helst. Også Transparency International har gang på gang fremført den samme kritik uden resultat.

De fleste partier i Folketinget vil gerne stramme loven om partistøtte i den af Europarådet og Transparency ønskede retning, men Venstre er imod, medmindre der også fokuseres på den støtte, fagforeninger giver såkaldte ”røde” parti i form af logistik, annoncestøtte o.lign. Det burde ikke være noget problem, men det afviser Socialdemokratiet. Så skal lovgivningen ændres må det ske uden om de to partier. Der er ingen undskyldning for, at et folketingsflertal for en mere anstændig partistøttelov ikke sætter sig igennem, om fornødent imod de to partier.

Danmark fremstilles ofte som ”verdens mindst korrupte land”. Men hvor kan man vide det, når en lovgivning, der effektivt kan afdække partistøtte og forebygge korruption, ikke findes her i landet – i modsætning til de fleste andre europæiske lande?