Et Danmark i balance går over en helt anden skattepolitik

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører.

Endnu engang understreges det, som Retsforbundet altid har sagt, at netop den manglende boligbeskatning giver en alvorlig skævvridning imellem vi privilegerede boligejere og lejerne.

Det giver et gigantisk ”formuegab” mellem ejere og lejere, påviser tænketanken CEVEA. – Og ja, vil jeg tilføje, det skaber også en voldsom overførsel af formue mellem generationerne fra unge til os ældre og velbjærgede.

Det skaber et alt for stort skattetryk på arbejdsindkomsten, når man stort set skattefrit kan indkassere disse gevinster og det skaber en enorm ulighed i fordelingen af de fællesskabte værdier.

Når der nogen, der får, er der nogen, som må betale – de unge, lejerne og alle andre som ikke får deres andel af de værdier, som de alle har været med til at skabe gennem f.eks. samfundets investeringer.

Og alligevel så skal vi høre endnu en klynker i form af Britt Bager fra V, som nok erkender, at situationen skaber øget ulighed mellem ejere og lejere, men vil alligevel ikke ændre på noget.

Nej, sådan er det, når egoismen tager overhånd hos, som sidder på flæsket og som uheldigvis også sidder på magten. – Det kan da godt være, at man kan finde eksempler på nogle, som ikke længere kan betale udgiften. Men undskyld er det nødvendigvis fordi lige præcis boligskatterne er for høje? – Og hvad med bistandsklienten i en lejlighed, som bliver for dyr bl.a. på grund af nedskæringer. Er det ikke lige så slemt?

Og så har vi slet ikke talt om det uansvarlige i, at man ikke rører en finger for at stoppe opladningen til de næste boligbobler – til den næste krise og hvad det fører med sig af ulykker. – Der er virkelig brug for en styrkelse af Retsforbundet, så dagsordenen kan ændres.

Reference : http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/art5801566/Din-bolig-er-mest-afg%C3%B8rende-for-om-du-ender-p%C3%A5-den-gr%C3%B8nne-gren