Femern-broforbindelsen – en ægte rådden banan

Femern-broforbindelsen – en ægte rådden banan

Femern-broforbindelsen – en ægte rådden banan

Storstrømsbroen. Foto : News Oresund. Licens : Creative Commons by 2.0

Femern-broforbindelsen – en ægte rådden banan

Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Efter nedenstående stærke og saglige indlæg af civilingeniør Knud Erik Andersen i Ingeniøren om den danske beslutningsproces burde de besluttende politikere for en gangs skyld stoppe op og tænke sig om. Der er reelt intet behov for Femern-projektet.

Som det citeres, så lovede tidligere konservative trafikminister Flemming Hansen, at Femern-projektet ikke ville koste skatteyderne en krone. Her vises overbevisende, at det for længst er en stor løgn, som så mange andre politikerløfter i forbindelse med store projektet – ikke mindst trafikprojekter.

Prognoserne passer ikke og Danmark har fået os manøvreret hen, hvor vi sidder med alle udgifterne mens andre får fordelene. Og arbejdspladser er jo som at tisse i bukserne. Det varmer i øjeblikket, men er meget koldt bagefter. Og hvad med de arbejdspladser, som tabes med færgenedlæggelserne. Det giver jo ikke mange arbejdspladser, at bilerne bare blæser igennem.

Men det er blevet til et prestigeprojekt – et nyt prestigeprojekt uden sammenhæng. Men EU har jo også bidraget med at presse på for at Danmark skal gennemføre projektet. – Og danske EU-politikere bøjer sig jo bare i støvet.

Vi sidder tilbage med regningen – økonomisk og miljømæssigt – for et prestigeprojekt uden sammenhæng. En ægte rådden banan.

Der mangler ansvarlighed hos politikerne på Christiansborg. Politikere som har integritet, vil sige EU imod og som tør sige, når et projekt ikke har noget tøj på. Retsforbundet mangler.

Reference : Ingeniøren – Femern-kritiker: »Folk, der åbner munden, kan ikke finde arbejde i Danmark bagefter«


Forfaldne huse i små landsbyer er et stigende problem. Foto: Jan Møgelbjerg, Creative Commons 3.0 licens

Flugten fra landet var forudsigelig

Forfaldne huse i små landsbyer er et stigende problem. Foto: Jan Møgelbjerg, Creative Commons 3.0 licens

Forfaldne huse i små landsbyer er et stigende problem. Foto: Jan Møgelbjerg, Creative Commons 3.0 licens

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Flugten fra landet var rigtig nok forudsigelig. Der er for meget snak og for lidt handling.

Der har været meget snak og alt for lidt handling i forhold til de såkaldte udkantsområder. Det er det, vi nu ser konsekvenserne af, når det kan konstateres at afvandringen fra land til by ikke bare forsætter, men øges.

For 2 år siden i disse dage lancerede regeringen bl.a. en såkaldt vækstplan, som skulle ”sætte gang” i ”udkantsdanmark”, som det er blevet kaldt med et rigtig dårligt udtryk. Allerede her var man sent ude og hvad var forslagene så? – Rent ud sagt handlede forslagene ikke om vækst, men de 3 hoveddele var – nedrivning, fritidsboliger i stedet for helårsboliger – og så denne Femern-Bælt forbindelse..og så altså dette bredbånd, som stadig lader vente på sig.

Hvor meget vækst eller rettere jobs skaber det så lige på sigt. – Ikke mange og det stopper ingenting. – Senest har vi så modsat set hvordan Bornholm er blevet mishandlet i det nye trafikforlig. Fjernelse af den eneste færge, som kan sejle også i kraftig vind, færre afgange og lukning af færge til Tyskland. Det ville koste flere hundrede arbejdspladser – oveni de arbejdspladser, der allerede er væk eller trues! – Og hvad hjælper det med lavere godspriser, hvis færgen ikke sejler?

Det er allerede meget sent at gøre noget afgørende. Men der kan og bør gøres meget mere. Desværre finder man ikke den store brugbare kreativitet i Folketinget.

Retsforbundet har tidligere foreslået en anderledes effektiv plan for at forbedre forholdene og gøre det attraktivt for flere at blive også i landområderne. Så vi kan få en afbalanceret udvikling i Danmark.

Elementerne i Retsforbundets plan er:

Stop for centraliseringen. I virkeligheden er den fortsat styrket på trods af fine ord om det modsatte. Udkantsområderne skal tilgodeses, når nye offentlige institutioner oprettes.

En helt anden skattepolitik, som kan gøre yderområderne mere økonomisk attraktive i forhold til de attraktive byer. Læg skatten på en grundskyld/beliggenhedsafgift. Retsforbundets skattepolitik vil også som effekt være højest, hvor det er mest attraktivt at bo – og samtidig lavere i de nuværende udkantsområder.

Giv kommunerne frihed og kreativitet. Der er ikke hold i påstanden om, at kommunerne vil agere uansvarligt, så alle beslutningerne efterhånden tages på Christiansborg eller i EU. Helt ekstremt bliver det, hvis man følger DFs forslag om ens kommuneskat. Så er den kommunale selvbestemmelse da helt væk. Retsforbundet tror på frihed under ansvar – i dette tilfælde over for vælgerne. Forskelle er ok.

Skal man forbedre mulighederne på landet skal den kollektive trafik forbedres ikke forringes, som det sker lige nu. Man skal kunne bo i en landsby uden nødvendigvis at have bil. Den kollektive trafik skal forbedres både lokalt og sådan at man opstiller den målsætning, at ingen kommunal hovedby må være længere end 2 timer fra enten Århus eller København.

Endelig skal nyt boligbyggeri tillades på landet. Udvikl landsbyerne i stedet for blot opgivende at foreslå nedlæggelse af hele landsbyer.

Og nu hvor vi er i gang, så nedlæg regionerne og overlad opgaverne til decentrale statsforvaltninger.

Det var og vil være en plan, som virker og som for alvor, skabe nyt liv i landområderne, skabe mere lige forudsætninger, så farten mod et Danmark med alt for store forskelle ikke fortsætter i det tempo, som der er på lige nu. – Men det kræver en stop for snakken og reelle og afgørende ændringer, som flytter noget. Retsforbundet mangler desværre også her.

Reference: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/08/101215.htm


Nationalbanken

Nationalbankdirektøren og den maniske eurobinding

Nationalbanken


Nationalbanken.
Foto : markcph. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen

Nationalbankdirektøren og den maniske eurobinding blæser boligbobler. Men borgerne skal bare sove.

Vi skal blot sove trygt om natten, siger Lars Rohde. For nationalbankens tiltag, med lav eller negativ rente, for at fastholde den maniske faste binding til en synkende valuta – euroen, puster de nye boligbobler, som allerede er under dannelse, ekstra op. I 2014 har vi ejere fået en pæn stor værdistigning og i 2015 er vi allerede blevet spået en endnu større skattefri og arbejdsfri gevinst. – Allerede nu har virkningen vist sig på januars bolighandler – hvor såvel huse som ejerlejligheder har vist stigninger, hvor priserne plejer at gå i stå.

Boblerne må vi altså bare tage med, mener nationalbankdirektøren. Han skaber dem altså med helt åbne øjne. Men det er jo ikke længe siden vi sidst så boligboblernes ødelæggende virkning gennem friværdifester, finanskrise og dyb krise med mange menneskelige omkostninger.

Og det kræver snarest et nyt og forbedret vurderingssystem. For naturligvis er det ikke tilfældigt, at en grund på Frederiksberg eller i København er mere værd end en tilsvarende grund på Lolland eller i Vestjylland. – Grundværdier er særdeles håndfaste og kan naturligvis opgøres, som man kunne i det velfungerende vurderingssystem, vi havde indtil den borgerlige regering i 2001 smadrede det. – Og så kan man jo samtidig fjerne fiksfakserier som beskatning af en grund, som er røget i havet eller rabatter til ejerlejligheder, som giver åbenlyst urimelige virkninger, som imidlertid ikke har så meget med grundskyld i sig selv at gøre.

Det eneste værn mod nye bobler vil være en effektiv grundskyldslovgivning og et ophør med at gennemføre tiltag, som skattestop, mere lukrative låneordninger eller for den sags skyld en absurd rentestørrelse for at forsvare en forældet valutapolitik, som kun opretholdes af politikere, som ikke kan tænke fornyende og følge f.eks. vores naboland Sverige, som jo har en flydende krone. – Allerede nu er brugt over 100 milliarder på – i realiteten – at forsvare euroen og den maniske binding til den synkefærdige euroskude. Samtidig er valutareserven alvorligt værdiforringet fordi den i høj grad er i euro. Var der nogen, som sagde konen med æggene?

En effektiv og øget grundskyld kan holde boblerne nede og så vi kan sætte skatten på arbejde ned. Det vil samtidig give en langt mere retfærdig fordeling af de værdier, vi skaber i fællesskab eller som er skabt af naturen eller på grund af en særlig attraktiv beliggenhed. Det vil være til gavn for unge, lejere og nye købere, som rækker af uafhængige økonomer også anbefaler.

Nej, der er ingen grund til at sove trygt, men der er grund til et opgør ikke bare med skattepolitikken, som beskatter arbejdsindsatsen blodigt mens de arbejdsfri og samfundsskabte værdier ikke røres , men også med valutapolitikken, som placerer os i en lille jolle, som følger viljesløs efter euroskibet.

Reference : http://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/ECE2537410/nationalbanken-advarer-om-risikoen-for-boligboble/


Kom bare med folkeafstemningen

Horsens-statsfængsel-2005

Retsforbundets Landsmøde: Nej til at fjerne retsundtagelsen – Kom bare med folkeafstemningen

Retsforbundet ser ingen grund til hverken at fjerne eller botanisere i den danske retslige undtagelse – heller ikke i forhold til at løse de grænseoverskridende problemer. Vi ser ingen grund til at overlade endnu mere danske selvbestemmelse til EU.

Det udtaler Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti – fra sit landsmøde i Fredericia den 19. oktober.
Allerede nu kører skræmmepropagandaen fra regering og folketingsflertal godt fulgt op af servile medier, som ukritisk og overfladisk viderebringer propagandaen.

Der er ingen grænser for, hvad den danske retlige undtagelse er skyld i. Vi kan ikke forfølge færdselssynder, ikke bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet som menneskehandel og vi vil blive oversvømmet af kriminelle, for blot at nævne nogle påstande.

Det er ikke korrekt. Alle parter har logisk en naturlig fælles interesse i at samarbejde om disse ting, men der er ingen grund til afgive endnu mere selvbestemmelse til EU. Vi skal ikke med i EU’s overnationale retspolitik. Der er allerede afgivet alt for meget suverænitet til EU-mastodonten.

Var skrækprofetierne korrekte, så ville lande som Norge allerede være oversvømmet af kriminelle eller være isoleret og ikke deltage i for eksempel bekæmpelsen af menneskehandel. Det er ikke tilfældet og menneskehandel er jo også et problem, som går langt ud over EU’s grænser.

Vi skal fastholde den danske undtagelse og ikke dermed lukke op for at være med i det europæiske FBI, som europol er. Det er ikke blot et praktisk politisamarbejde.

Vi kan indgå parallelaftaler også med EU, hvor det er fordelagtigt og vi har i forvejen et samarbejde via Interpol og vi kan naturligvis samarbejde på andre måder end den, EU dikterer.

Vi skal heller ikke ind i en fælles anklagemyndighed, som EU-kommissionen igen foreslår. Det vil indebære fælles straffelov og fælles strafferammer, så vi heller ikke selv kan bestemme på dette område. Der er alt for store forskelle på synet på disse områder fra land til land.

Vi skal tværtimod have Danmark ud af aftalen om den europæiske arrestordre, som betyder udlevering af danske statsborger – i nogle tilfælde til straf for noget, som end ikke er ulovligt i Danmark.

Og vi skal selv bestemme vores asyl, flygtninge- og integrationspolitik. Det skal EU ikke.

Vi har brug for at lægge mere selvbestemmelse tilbage til Danmark – ikke at afgive mere, som skal bruges til opbyggelse af den statsdannelse som EU har som målsætning. Retsforbundet vil fortsat arbejde imod, at Danmark blot bliver en delstat i EU, men vil til gengæld arbejde positivt for et åbent og virkningsfuldt samarbejde i Europa og globalt via FN, nordisk samarbejde, Europarådet og EFTA, udtaler Retsforbundet.


Foto: Orf3us under Creative Commons 3.0 licens

Hvor længe vil vi finde os i boligbobler?

Foto: Orf3us under Creative Commons 3.0 licens

Offentligt byggeri som vi alle betaler giver boliggevinst til de, der tilfældigvis ejer lejlighederne lige nu – til skade for de, der senere har brug for at købe. Foto: Orf3us under Creative Commons 3.0 licens.

Hvor længe endnu vil vi finde os i at vores bolig skal være en lotteriseddel? Det er mere end 150 siden folkestyret blev indført og de fleste privilegier blev afskaffet. Alligevel tillader vi stadig et boligmarked hvor de, der er heldige at købe og sælge på det rigtige tidspunkt bliver rige, mens andre stavnsbindes eller ruineres.
Vil danskerne virkelig blive ved med at se den ene boligboble efter den anden blæses op og vente i spænding på hvornår den næste sprænges?

I denne uge forudser en artikel i Berlingske at en ejerlejlighed på Frederiksberg, der i dag koster 3,6 mio kr kan stige til 21 mio om 10 år.
For den person, der allerede har købt en sådan lejlighed for nylig kan det lyde lovende – hvis man da ikke får brug for snart at skulle købe noget andet i nærheden. For den der har købt og helt eller delvist betalt en sådan lejlighed for længe siden er det en drøm. For arvinger til den sidstnævnte er det en sikring af slægtens plads i den privilligerede klasse.
Men for den der endnu ikke har fået foden indenfor på boligmarkedet er det en lurende katastrofe.

Boblen brister – men hvornår?

Et af problemerne er, at stigningerne ikke vil være konstante. På et tidspunkt sker der en overophedning: Pengene vil sidde løst hos banker og kreditforeninger og mange vil komme til at låne mere, end de kan klare at betale tilbage. Der vil blive bygget mange nye boliger af både private og af firmaer, pensionskasser og spekulanter, der håber på at tjene på de stigende priser. Mange vil forsøge at sælge fast ejendom mens priserne er høje. På et tidspunkt vil der være så mange bygninger og lejligheder til salg at prisniveauet ikke kan holde og boblen vil briste.

Vi ved alle, det vil ske, for det hører med til vores system. Vi ved blot ikke hvornår, men vi ved at det vil gøre ondt på mange.

Fællesskabet og de udsatte betaler prisen

For samfundet er det en social belastning at nogle mennesker i vores fællesskab oplever en nedtur som kan medføre forskellige behov for hjælp og yderligere forværrer mulighederne for at bryde en negativ social arv.
Derudover er det et stort samfundsøkonomisk problem at en stigende del af økonomien bindes i beliggenhedsværdier, der i bund og grund kun eksisterer på grund af vores fælles indsats – blandt andet de penge samfundet poster i dyre anlægsarbejder, som fx. Metroen. Det er penge, der er opkrævet i skat på vores arbejde, men som ender i lommen på de, der har trukket den rigtige seddel i boliglotteriet.

Kun Retsforbundet tør tage kampen op

Beliggenhedsværdierne er skabt af os alle sammen. Både de skattepenge, der bliver brugt på offentlig service, de penge vi lægger i butikkerne og de aktiviteter vi udfører i vores fritid er med til at sætte niveauet for, hvor meget lejligheder, huse og ubebyggede grunde kan sælges for i et givet område.

Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti vil ikke vil lefle for den del af vælgerne, der tjener penge på friværdifesten. Vi ønsker at opkræve en høj løbende afgift på beliggenhedsværdierne, som kan holde priserne i ro og til gengæld hæve det skattefri bundfradrag, så du kan få meget mere ud af lønnen for dit arbejde.

Der er andre partier, der ynder at sige det skal kunne betale sig at arbejde. Det klinger hult når man ved at din boligsituation i dag har større indflydelse på din samlede livsindtægt end om du tjener 10.000 mere eller mindre om måneden. Vil du virkelig finde dig i det? Retsforbundet vil ikke.

/Jan Møgelbjerg


Thorkil Sohn

Pæne stemmetal til Retsforbundets EU-kandidater

Mette Langdal og Thorkil Sohn

Mette Langdal og Thorkil Sohn, Retsforbundets kandidater til Europa-parlamentet i 2014. Foto : Kim Kjærgaard Sørensen

Af Morten Blaabjerg, Organisatorisk Udvalg

Stemmerne til Europa-parlamentsvalget er nu talt op. Som mange vil vide stillede Retsforbundet op med to kandidater på Folkebevægelsen mod EU’s liste. Vi er helt utrolig stolte over at vore to kandidater til Europaparlamentsvalget har opnået så flotte personlige stemmetal! Af 100 kandidater opnåede Thorkil og Mette yderst pæne placeringer :

Thorkil Sohn blev nr 60. med 1459 personlige stemmer
Mette Landal blev nr 66, med 1262 personlige stemmer

Tillykke med det flotte resultat!

Alle de personlige stemmetal kan ses her : http://www.b.dk/politiko/saa-mange-personlige-stemmer-fik-de-100-eu-kandidater


Retsforbundets patentavis

retsforbundet_patentavisen_maj_2014

Vi har i denne uge udsendt PATENTAVISEN til ca. 3000 danske iværksættere. Magasinet er Retsforbundets bidrag til kampagnen for et NEJ til EU’s patentdomstol.

Du kan her læse 5 forskellige synsvinkler på, hvorfor vi skal stemme NEJ til patentdomstolen på søndag, herunder bl.a. interviews med Retsforbundets to kandidater til Europaparlamentet Mette Langdal og Thorkil Sohn, som stiller op på Folkebevægelsen mod EU’s liste.

Selve avisen ligger i pdf-format – giv dine kommentarer til avisen her på denne side!


Islandsk forår

Nyt arbejdsprogram vedtaget!

Islandsk forår.

Forår på Island. Foto : Karlbark. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Morten Blaabjerg, formand for Organisatorisk Udvalg

Retsforbundet har ved sit ekstraordinære landsmøde i Odense behandlet et nyt forslag til partiets arbejdsprogram, og vedtaget en lang række justeringer samt flere nye politikområder med skarpe holdninger. Det vedtagne arbejdsprogram vil snarest muligt være at læse på vores hjemmeside. Blandt de vedtagne forslag og programpunkter er :

 • En garanteret, betingelsesløs minimumsindtægt (samfundsdividende) for alle danske borgere.
 • En ny bankpolitik, der opdeler den finansielle sektor.
 • En afvikling af racisme- og blasfemi-paragrafferne, og afvisning af DNS-blokeringer og anden lignende tiltag til censur.
 • En afvikling af alle immaterielle rettigheder på nær varemærker.
 • En ny netbaseret platform for danske demokratiske udvekslinger, der bringer Danmarks demokrati ind i det 21. århundrede.
 • En legalisering af cannabis.

Og der er mere!

Tak til alle medlemmerne som deltog i landsmødet, og som har bidraget til debatten både op til og under landsmødet! Tak til Kjeld Thomsen og de øvrige dirigenter for solid mødeledelse! Tak for jeres engagement, hjælp og deltagelse, og ikke mindst medvirken til at vi kom i mål til tiden!

Mere nyt om landsmødets resultater på hjemmesiden snarest muligt!


Godt nytår!

Et Godt Nytår – uden bobler og tømmermænd!

Af Poul Gerhard Kristiansen og Morten Blaabjerg

Ved overgangen til det nye år 2014 truer en ny boligboble. Denne gang i vore nabolande Sverige og Norge. De har ligesom en lang række andre lande heller ikke lært af de gentagne kriser og årsagerne til dem, og har ikke fået gennemført en skattelovgivning og økonomisk politik, som kan modvirke boblerne, friværdifesterne og de voldsomme tømmermænd, som kommer ovenpå.

Finanskrisen er langt fra noget overstået kapitel. 2013 var også 200-året for den såkaldte statsbankerot i 1813. Dette er der ingen, der har valgt at markere, til trods for, at den situation har været uhyggeligt tæt på flere steder – fremkaldt af oppustede bobler, spekulation, grådighed og fulgt op af en økonomisk politik – ikke mindst i eurozonen – som igen lader krisens virkninger gå ud over almindelige mennesker – ikke mindst de svageste grupper. Også statsbankerotten blev, udover datidens krig mod England, fremkaldt af en grasserende inflation fremkaldt af en voldsom spekulation i årtierne forud.

2013 bragte også en hysterisk, nærmest klynkende agitation mod den smule grundskyld, som er tilbage – med udgangspunkt i de problemer, som det stærkt amputerede vurderingssystem i SKAT har skabt. Et vurderingssystem, som Parcelhusejernes Landsforenings politiske venner i de borgerlige partier, selv smadrede i 2003. Sikke en måde at markere 10-året på!

Lad os håbe, at 2014 bliver året, hvor man bliver klogere.

I Retsforbundet kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt år, der bar præg af “relanceringen” af partiet i november 2012. Igennem adskillige møder har vi internt arbejdet med implementeringen af tanker om en ny bankpolitik og basisindkomst – forslag der stadig debatteres og skal udmunde i at et nyt politisk program kan vedtages i foråret 2014.

Vigtigst har dog været vores vedholdende arbejde for at udbrede kendskabet til Retsforbundets politiske ideer. Det finder sted bl.a. via de sociale medier, hvor vi på Facebook nærmer os de 1000 “synes godt om”-tilkendegivelser – og på Twitter nærmer os 600 followers. Ved kommunalvalget i efteråret var Retsforbundet på valg i 4 kommuner og i 3 regioner, hvilket skabte fornyet opmærksomhed, synlighed i medierne, og tilgang af nye medlemmer og frivillige. Et stort velkommen til jer!

Også i 2014 har vi brug for at flere medlemmer og frivillige melder sig under fanerne for at løfte opgaverne!

Vi har en fælles fortælling, der handler om at skabe en mere bæredygtig fremtid for Danmark. Vi har brug for at skabe en bæredygtig økonomi, så vi ikke smadrer vores miljø, ødelægger vores helbred og skubber endnu flere ud i fattigdom. Vi har brug for et bæredygtigt demokrati, så vi kan få de nye løsninger som Danmark har brug for. Vi har ikke brug for et EU og et pengevæsen, som undergraver vores nationale demokrati og beslutningskraft. Retsforbundet kan være fødselshjælper på den proces – men det er Danmarks borgere, der skal tage ansvar for og løfte opgaven. Denne fortælling vil vi fortsat udbrede i det nye år.

Retsforbundet har mange store opgaver i det nye år – sammen med vore politiske venner. Mere end nogensinde er der behov for yderligere fremgang for Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti.

 • Vi skal fortsætte Retsforbundets ekspansion og indsats for at udbrede kendskabet til vores fortælling – på nettet og ved flere fysiske møder.
 • Vi skal fortsat presse på for at få indfriet løfterne om en lettelse af de tåbelige regler for indsamling af underskrifter for at stille op til Folketinget – fordi vi har brug for et stærkere og mere bæredygtigt demokrati. Og fordi vi har brug for en bæredygtig fremtid for Danmark.
 • Vi skal markant imødegå den egoistiske agitation mod grundskylden og arbejde for en retfærdig fordeling af de fællesskabte værdier, så vi kan hindre nye bobler, kriser og spekulation.
 • Vi skal arbejde mod den øgede kontrol, styring og overvågning af almindelige mennesker samt øgede mørklægning af beslutningsprocesser.
 • Vi skal være med til at sikre et klokkeklart NEJ ved folkeafstemningen om den fælles EU-patentdomstol.
 • Vi skal være med til at stoppe en yderligere underminering af euroundtagelsen via bankunion og en atlantisk udvidelse af EU’s toldunion og indre marked, så vores selvbestemmelse bliver reduceret yderligere.
 • Vi skal støtte en fremgang for EU-modstanden ved det kommende EU-parlamentsvalg og støtte Retsforbundets kandidater på liste N.

Der er ingen grund til at blive liggende i sofaen for at sove nytårsrusen ud, og forlade sig på den siddende regerings ørkesløse og virkningsløse vækstplaner, besparelser og stramninger – heller ikke i det nye år. Det er nu vi skal i arbejdstøjet for alvor!

Godt Nytår – uden bobler og tømmermænd!

Gør selv noget nu!

 • Læs mere om hvordan vi får en mere bæredygtig fremtid for Danmark.
 • Meld dig ind i Retsforbundet idag og støt vores arbejde i 2014 for en bæredygtig fremtid – for både os, vores børn og vore børnebørn!

Glædelig jul fra Retsforbundet

Glædelig jul fra Retsforbundet

Af Morten Blaabjerg

Retsforbundets landsmøde har vedtaget sin principielle tilslutning til idéen om basisindkomst og pålagt landsledelsen at udarbejde et udspil til et nyt arbejdsprogram, som forventes fremlagt her i foråret 2014 ved et ekstraordinært landsmøde. Det er en vanskelig opgave – og vi har brug for alle bidrag til processen. Forslaget (som reelt er to forskellige forslag) har både tilhængere og modstandere i partiet – men fælles er ønsket om et nyt, klart og stærkt arbejdsprogram, der kan lægge en solid grund for de kommende års arbejde.

Ved forårets landsmedlemsmøde blev Retsforbundets landsledelse anbefalet en studierejse til Alaska for at undersøge implementeringen af basisindkomst/dividende i praksis. I Alaska udbetales indtægterne fra salg af statens olieforekomster til statens indbyggere i form af en dividende, i lighed med de tanker, der aktuelt debatteres i Retsforbundet, både her på Facebook i flere tråde, på hjemmesiden og i partiets lokale afdelinger.

Med dette foto af Alaskas vidunderlige, snerige og uvejsomme naturområder ønsker vi dig en glædelig jul – med opmuntring til at du vil give dit besyv med her på disse sider! Hvad mener du?

 • Hvordan forestiller du dig Retsforbundets partiprogram i fremtiden?
 • Hvilke fordele henholdsvist ulemper kan vi opnå vi ved en basisindkomst/samfundsdividende?
 • Hvordan forener vi bedst hensynet til individets frihed – og hensynet til finansiering af fællesskabets omkostninger?

Længere indlæg til debatten vil vi gerne bede om bliver sendt til debat@retsforbundet.dk – de vil herefter i samarbejde med indlæggets forfatter blive behørigt udgivet her på siden.