Torsten Rugaard Sylvest

Stigende grundskyld er IKKE et problem

Af Torsten Sylvest

Stigende grundskyld er IKKE et problem

Sakset fra Det Konservative Folkepartis hjemmeside:

Det er nemlig ikke kun Naziislamismen (ja, det ord kender min ordbog altså ikke) der skal stoppes, der er noget lige så farligt på spil … :

“STOP GRUNDSKYLDEN !
… og giv familier og ældre den økonomiske tryghed, de fortjener.

Den stigende grundskyld er i dag en trussel mod helt almindelige danskere. Den stigende betaling er en trussel for mange borgere, der risikerer at måtte gå fra hus og hjem. Dette alene fordi de har valgt at bosætte sig i et uheldigt postnummer, hvor grundskylden siden er steget. Inden for de næste tre år vil den gennemsnitlige boligejer i 16 af landets kommuner betale mere end 2.000 kroner om måneden i grundskyld.

Er det rimeligt? Nej vel?! Så stop det. Sammen med os.

Fastfrys grundskylden i kroner og øre, så ingen danskere tvinges fra hus og hjem alene på grund af stigende ejendomsskatter.”

Hvad mon de konservative kernevælgere i eks. postnummer 2000 Frederiksberg siger til, at deres partiformand kalder deres Hood for “et uheldigt postnummer” og er der simpelthen folk, der bosætter sig på Strandvejen ved et uheld?

Nej kære Konservative, den stigende grundskyld – der jo (desværre) ikke er et udtryk for at grundskyldspromillen stiger, tværtimod – men blot er et udtryk for at jordværdien nu stiger igen, som den i øvrigt altid har gjort, indtil den bolig-bobbel som Jeres uforsvarlige skattestop skabte, stoppede stigningen.

Stigende udgifter til grundskyld er IKKE et problem for “helt almindelige danskere” den er et aldeles overskueligt problem for en relativt beskeden gruppe danskere, der enten har fint råd til at betale eller gode muligheder for at afhænde boligen og finde en mere passende i pris.

De konservatives tågesnak svarer til at mene, at man skal kompenseres for den ekstra indkomstskat man skal betale, hvis man stiger i løn – eller den ekstra moms man skal betale hvis prisen på letmælk stiger.

Lad mig i øvrigt tilføje, at de kommuner der har de højeste priser på jord, alle har grundskyldspromiller under og omkring landsgennemsnittet – og alle har en kommunal skatteprocent langt under gennemsnittet.

De konservatives velbjærgede kernevælgere kan sove trygt i deres alt for dyre og alt for store huse og lejligheder, vel vidende at den værdi deres bolig har akkumuleret til dem, har de ikke rørt en finger for og den bliver alt for lempeligt beskattet.

Skriv under for Retsforbundet

Vælgererklæring - Retsforbundet

Vælgererklæring. Hvis du hellere vil underskrive vælgererklæringen med en touchskærm end med mus kan du bruge koden her til smartphone eller tablet.


Torsten Rugaard Sylvest

Liberal Alliance kærer sig ikke om den almene boligejer

Torsten Rugaard Sylvest

Torsten Sylvest – ved Retsforbundets Landsmedlemsmøde 2013, ArenaSyd, Vamdrup. Foto : Kim Kjærgaard Sørensen. Licens : Creative Commons by-sa 2.0

Af Torsten Sylvest, medlem af landsledelsen i Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti

Det er landets angiveligt fremmeste fortaler for liberale værdier, der her opfordrer til, at de særinteresser hans parti forsvarer fortsat skal have love til at spekulere uhindret, uhæmmet og til skade for samfundsøkonomien. Anders Samuelsens forsøg på at overbevise vælgerne om, at han kærer sig om almindelige menneskers boligsituation, nærmer sig det uvederhæftige.

Skræmmebilledet af en grundskyld, der på et øjeblik kan hive det økonomiske tæppe væk under en almindelig familie i egen bolig, er mildest talt urealistisk, alene af den grund, at der er et lovmæssigt loft over den kommunale grundskyldspromille og at en stigende grundskyldspromille i sig selv vil holde priserne og vurderingerne i ro.

Med hensyn til vurderingerne, så er vi selvsagt enige med Anders Samuelsen og i øvrigt med det meste af landet i, at det er en ren skandale, at der ikke er styr på dem. Ulykken skete da den borgerligt liberale VKO regering valgte at centralisere ejendomsvurderingerne ved tage dem fra kommunerne og give dem til skat. vurderingerne skal tilbage til dem, der kender lokalområdets pris- og samfundsudvikling og som ikke er sendt i byen med en landspolitisk dagsorden.

Den almindelige familie i egen bolig har brug for at få lettet skatten på deres lønindkomst, den har brug for en nedsættelse af momsen så deres leveomkostningerne lettes, så de har råd til at få lavet bilen og så det firma far arbejder for, stadig findes her i landet.

Den har også brug for at vide, at den grundskyld de betaler til fællesskabet giver mening, fordi det der beskattes, er en værdistigning de har som følge af en samfundsudvikling og fordi grundskyld er det sikreste bolværk mod nye bolig-bobler og nye skadelige kriser, der vil tvinge dem fra deres hjem.

Liberal Alliances modstand mod grundskyld giver ikke mening ud fra et liberalt samfundssyn. Liberalismens ideologiske ophav Adam Smith, gik ind for inddragelse af jordrenten, altså grundskyld, som en retfærdig skat, der rammer monopoler og ikke arbejdet (som f.eks. indkomstskat)

Liberal Alliance afslører sig igen som et simpelt skattenægterparti, der udelukkende fører politik der tilgodeser de mest velstillede og som udelukkende vil spare sig til at betale regningen, uden at bekymre sig om hvilket samfund og hvilke økonomiske vilkår det efterlade os andre med.

Indlæg oprettet som et svar på en kronik af Anders Samuelsen i Berlingske Tidende 18/09-2013.