Bliv medlem af Retsforbundet

En bæredygtig begyndelse Foto : Visit St. Pete/Clearwater. Licens : Creative Commons by 2.0

Da Retsforbundet fylder 100 år i 2019 kan man blive medlem for 100 kr. resten af året


Vær med til at hjælpe Retsforbundet hjælpe Danmark mod en bæredygtig fremtid – bliv medlem idag!

Som medlem af Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti – bliver du hørt. Vi er et lille parti med kort afstand fra medlem til ledelse – og du kan få stor medbestemmelse på vores politik. Som medlem støtter du først og fremmest via dit kontingent partiets arbejde økonomisk, og du har stemme- og opstillingsret ved vores årlige landsmøde. Du kan deltage i udvalgsarbejde, bidrage til vores interne debat (i bl.a. vores medlemsblad Ret & frihed – og via vore online aktiviteter) og være med til vores lokale arbejde for at udbrede kendskabet til Retsforbundets politiske idéer. Til gengæld kan vi tilbyde dig at møde en masse spændende mennesker, der alle har det til fælles, at de vil være med til at skabe en bæredygtig fremtid for Danmark.

Efter din indmeldelse, vil du modtage en velkomstpakke med informationsmateriale pr. email eller post. Du modtager desuden vores medlemsblad Ret & frihed.

Medlemskontingentet er på kr 600,- pr år. For andet medlem af hustanden og for lavindkomstgrupper er kontingentet 200 kr.

Du er selvfølgelig også velkommen til at give et frivilligt bidrag til vores politiske arbejde.

Indbetaling af medlemskontingent og evt. frivillige bidrag kan ske ved indbetaling til Retsforbundets konto i Merkur Bank : Reg. nr. 8401 og Konto nr. 1133489.

Du kan eventuelt lade din bank overføre kontingentet automatisk ved oprettelse af en fast årlig eller halvårlig overførsel. Indbetaling kan også foretages på det fremsendte indbetalingskort, som du modtager fra Retsforbundets sekretariat efter din indmeldelse.

Din støtte er vigtig og vi sætter stor pris på din hjælp, hvad enten du bidrager økonomisk eller med et ekstra sæt hænder.

Bliv medlem af Retsforbundet ved at udfylde nedenstående indmeldelsesformular. Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti!

Indmeldelses-formular

Navn : (skal udfyldes)
Køn : MandKvinde
Erhverv :
Adresse : (skal udfyldes)
Telefon-nummer :
Email :
Fødselsdato :
Referent

Hvordan har du opdaget Retsforbundet?

Via familie og vennerVia GoogleVia FacebookVia TwitterVia massemedierne (tv, radio, aviser)Andet

Information

Ønsker du at blive løbende informeret via Retsforbundets nyhedsbrev?

Interesser

I hvilket omfang ønsker du at blive inddraget i partiets arbejde? Angiv dine interesser.

Organisatorisk arbejdeUdvikling af politikWebarbejdeOnlinedebatKampagnearbejdeStemme dørklokkerPlakatophængningRing mig op!Ønsker ikke at deltage

Kommentarer