Lad os følge Uruguays eksempel

Lad os følge Uruguays eksempel – 95% strøm er fra vedvarende energi

Lad os følge Uruguays eksempel - 95% strøm er fra vedvarende energi

Lad os følge Uruguays eksempel. 95% af al strøm produceres af vedvarende energi.
Foto : Alex Proimos. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Lad os følge Uruguays eksempel – 95% af al strøm produceres af vedvarende energi

På kun 15 år er det lykkedes Uruguay, mindre end Danmark, at nå frem til dette imponerende resultat. På 10 år har Uruguay nedbragt sit CO2 aftryk kraftigt og i 2017 med 88% gennem et forskelligartet energimiks af vedvarende energiformer som vand, vind og sol.

Biomasse er også en del af mikset, men det er klart, at selvom der er tale om en langt mere miljømæssig bæredygtig energiform frem for fossile brændstof, så er der samtidig er problemer her i forhold til at dyrke biomasseafgrøder frem for produkter til mad. Monokulturer har også plaget f.eks. Argentina i den sammenhæng, ligesom der er andre problemer med biomasse.

Men der er jo heller ikke sådan, at der kan bruges det samme energimiks i andre lande. Tværtimod, men det er klart, at Uruguays eksempel viser, at det er muligt på forholdsvis kort tid, at foretage en overgang fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

I Danmark er der således også et stort uudnyttet potentiale i vedvarende energi, hvor vi skal finde vores eget energimiks for at få forbruget af fossile brændstoffer ned. En klar satsning på vedvarende energi gennem klare politiske beslutninger og investering i området vil ikke blot vise vejen, men også føre flere investeringer med sig i det øjeblik vi bliver foregangsland.

Retsforbundet vedtog på sit seneste landsmøde et nyt energipolitisk oplæg, som netop havde til mål, at få gang i denne proces og bruge markedskræfterne til at gøre det. Vi skal nå frem til vores eget energimiks – uden fossile brændstoffer.

Alle produkter produceret ved hjælp af fossile brændstoffer/ressourcer, pålægges en afgift, der svarer til de negative omkostninger for vores miljø (i form af f.eks. luftforurening). Indtægten fra afgiften går ubeskåret tilbage til borgerne, ved at reducere skat på arbejde eller alternativt i form af udbetaling af en dividende, der er ens for alle.

Ordningen vil betyde, at vedvarende energiformer kan opnå en reel – og derfor konkurrencedygtig pris i forhold til de fossile brændstoffer/energiformer, og at borgerne/forbrugerne vil få en reel frihed til at bestemme hvilke energiformer de vil satse på. Afgiften øger ikke skattetrykket, og skal ikke kunne bruges som en skatteskrue, men give borgerne reel frihed til at vælge, hvor stort et CO2-aftryk man ønsker at sætte. Det vil rent faktisk kunne betale sig for den enkelte via sit eget energiforbrug og egne indkøb, at være med til at trække vores samlede CO2-footprint i den rigtige retning.

Dette i modsætning til det aktuelle system med CO2-kvoter, som har vist sig alt for tungt og uvirksomt, belastende for vores økonomi og ikke fremmende for anvendelsen af nye, bæredygtige energiformer. Hvis vi på nogen måde skal imødegå de enorme konsekvenser af klimaforandringerne, som vi allerede ser komme, så skal der handles konkret, hurtigt og målbevidst – ikke blot i Danmark, men også internationalt via FN. Men ved at følge Uruguays eksempel og satse på omstillingen hurtigt, kan vi foregå med et godt eksempel.

Det er nødvendigt for en bæredygtig fremtid!

Reference : http://www.information.dk/561986


Lad os følge briterne ud af EU

Lad os følge briterne ud af EU

Lad os følge briterne ud af EU

Lad os følge briterne ud af EU. Boris Johnson, Londons Borgmester, har nu også meldt sig på nej-siden i forhold til den folkeafstemning. Han skærer til og med igennem al sløret og sætter fingeren på det allerstørste problem i forhold til de europæiske befolkninger. Problemet med demokratiet i EU.

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Lad os følge briterne ud af EU

Boris Johnson, Londons Borgmester, har nu også meldt sig på nej-siden i forhold til den folkeafstemning, som briterne skal have den 23. juni i år vedrørende Storbritanniens medlemskab af EU. Han skærer til og med igennem al sløret og sætter fingeren på det allerstørste problem i forhold til de europæiske befolkninger. Problemet med demokratiet i EU.

Vi andre har hele tiden peget på, at EU ikke er en demokratisk sammenslutning, men en centralistisk mastodont, som sætter demokratiet ud af kraft ved hele tiden at flytte beslutninger over til EU – væk fra befolkningerne, som bliver mere og mere fremmedgjort i forhold til deres egen hverdag og ser enhver indflydelse forsvinde i tågerne.

Den britiske aftale betyde jo heller ikke, at det britiske parlament kan give et rødt kort f.eks. Kun hvis et flertal af parlamenter blandt de 28 EU-lande vil det. Nej, briterne bestemmer ikke selv – ligesom danskerne heller ikke gør det. Og så har vi stadig de EU-gale politikere, hvor også Alternativet har meldt sig under fanerne i et føderalistisk EU-parti og styrke det centralistiske EU.

Skrækpropagandaen er gået i gang i Storbritannien og de EU-blinde danske medier. Storbritannien går nærmest fallit ved et nej, pengene vil vælte ud – ja, gadelysene vil nærmest slukkes natten efter nej’et og Cameron selv hævder, at et nej vil være en såvel sikkerhedspolitisk som økonomisk katastrofe. – Men dog ikke værre end, at han samtidig har sagt, at han så sandelig bliver siddende – også ved et nej

Over hele det politiske spektrum i Storbritannien ser vi i øjeblikket nej-sigerne dukke op. Ikke kun hos højrefløjen, men så sandelig også hos Labour, fagforeningerne og de Grønne. Så snart briterne har banet vejen, så lad os følge dem ud af EU via en dansk folkeafstemning. Herefter kan vi sammen opbygge et demokratisk, mellemstatsligt og åbent samarbejde med respekt for forskellighederne og selvbestemmelsesretten. Vi skal ikke lukke os selv inde, men vi skal have et samarbejde, som bygger på FN, Nordisk Samarbejde, Europarådet, EFTA og et godt naboskab.

Reference : http://www.dr.dk/nyheder/udland/londons-borgmester-eu-er-i-fare-glide-ud-af-demokratisk-kontrol


Poul Gerhard Kristiansen

Fælles undersøgelse af Scandinavian Star

Scandinavian Star

Scandinavian Star. Man føler sig hensat til Kafkaske tilstande, når den såkaldte undersøgelse af Scandinavian Star blev rullet op på dagens pressemøde. Foto: Scandinavianstar.no

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører.

Fælles undersøgelse af Scandinavian Star

Man føler sig hensat til Kafkaske tilstande, når den såkaldte undersøgelse af Scandinavian Star blev rullet op på dagens pressemøde.

Løgn, manipulation, fornægtelse og fortielse har åbenbart været reglen i denne ulykkelige sag, som kostede 159 mennesker livet ved selve katastrofen. Toppen af det hele er, når man bruger en, som burde være hovedmistænkt, som ekspert…

Det er helt åbenlyst, at sagen skal tages op igen, men det er ligeså åbenlyst, at det ikke kan overlades til norsk politi og norske myndigheder at undersøge sig selv i en sag, hvor såvel norske retsmyndigheder som stat og Storting har et stort medansvar for at feje sandheden ind under tæppet og hindre en korrekt undersøgelse. En undersøgelse, der burde have ført frem til de rigtige skyldige i mordbranden. – Ikke en chauffør, som hverken havde motiv, evne eller lejlighed til at udføre den og som i øvrigt bekvemt nok var omkommet.

I stedet bør der iværksættes en ny fælles svensk-dansk-norsk undersøgelse, hvor uvildige eksperters informationer vejer tungere end involverede parters og hvor det ikke er de samme som undersøger sig selv.

Ellers må vi spørge hvad eller hvem, som der skal dækkes over? – Og hvorfor?

Hver en sten må vendes.

Reference : http://nyheder.tv2.dk/krimi/2016-02-21-danmark-norge-ma-se-pa-nye-oplysninger-om-katastrofen


Friværdifest og arbejdsfri gevinster – på vej mod kollaps

Kommentar af Lars Bækgaard, lektor, Aarhus Universitet

Friværdifest og arbejdsfri gevinster – på vej mod kollaps

I løbet af de næste 10 år vil vi opleve en friværdifest og en jagt efter hurtige arbejdsfri gevinster på ejendomsmarkedet uden sidestykke i danmarkshistorien. Den finansielle sekter vil folde sig ud med tvivlsomme aktiviteter og skabe finansielle produkter uden forankring i den værdiskabende virkelighed. Det hele vil eksplodere i et gigantisk økonomisk sammenbrud om ca. 10 år.

Hvis S vil gøre noget for at forhindre dette, er partiet nødt til at indse, at boligmarkedet og det øvrige ejendomsmarked er en tikkende bombe under økonomien. En bombe der skaber ulighed, uproduktive investeringer, kriser og social elendighed.

Hvis vi som samfund vil gøre noget for at forhindre dette, er vi nødt til at gentænke forholdet mellem det private og det fælles. Vi kan ikke længere tillade os at forstå os selv som små baroner, der har en umistelig ret til at indkassere jordens samfundsskabte beliggenhedsværdi uden at røre en finger til gengæld. Vi har afskaffet kongens og kirkens magt – det er på tide, at vi afskaffer små og store ejendomsbesidderes magt til at leve på andres bekostning. Dette vil gøre ondt, for de fleste af os har vænnet os til – som boligejere – at få del i de samfundsskabte milliarder uden modydelse.

Den eneste effektive løsning, jeg kender, er en løbende afgift på jordens beliggenhedsværdi. Afgiften skal svare til den årlige økonomiske fordel, der er knyttet til et jordstykke. Dette vil afmontere muligheden for den vanvittige kamp om de bedste beliggenheder og de dertil hørende økonomiske fordele. Det vil sikre, at alle får del i den samfundsskabte del af det økonomiske fremskridt.

Reference : http://www.information.dk/561446

Støt demokratiet – udfyld en vælgererklæring her :
http://www.retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Poul Gerhard Kristiansen

Heksedansen fortsætter. Særinteresserne sætter dagsordenen

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

BT har påvist endnu en gang, at det såkaldte bæredygtige landbrug styrer Eva Kjær Hansen og Venstre i deres konsekvente korstog mod naturbeskyttelse og begrænsning i den frie udledning af gylle og kemikalier i vandløb til skade for alle andre end svinene på 4 og 2 ben. Det viser med al tydelighed hvordan skadelige særinteresser styrer dagsordenen.

Desværre er det ikke kun på dette område, at disse særinteresser har al for stor indflydelse. Tilsyneladende har de samfundsskadelige og asociale interesser i Parcelhusejernes Landsforening og de konservatives gentagne klagehyl totalt lammet debatten i forhold til grundskyld og ejendomsvurderinger, når man i stedet for at foretage sig noget effektivt mod de stigende grundpriser og dermed grundlaget for den nye krise, som nærmer sig med stor fart, fortsætter heksedansen og man nægter at iværksætte den nødvendige reform med en gennemskueligt og klart vurderingssystem. For selvfølgelig kan det lade sig gøre, hvilket vi selv har bevist i og med, at vi i 100 år indtil Venstre smadrede det efter 2001, havde et velfungerende vurderingssystem. Det kan vi naturligvis få igen – hvis ellers viljen er tilstede. Desværre er lammelsen mere fremherskende end viljen, så derfor drøner vi lige ind i næste friværdifest for os ejere – med efterfølgende tømmermænd for samfundet som sådan. Vi burde kunne huske, hvad der sket for ganske få år siden.

Og på trods af, at alle uafhængige økonomer – de økonomiske vismænd, Nationalbanken, OECD, IMF giver Retsforbundet ret i, at det samfundsøkonomisk er nødvendigt og eneste rigtigt at gennemføre en ordentlig og effektiv ejendomsbeskatning som grundskyld og dermed nedsætte skatten på arbejde, så får de samfundsskadelige kræfter hos de konservative og deres heppekor i Parcelhusejernes landsforening, alligevel plads til deres gentagne ungdomsfjendske og asociale budskaber i medierne – stort set

Og nu vil de konservative afskaffe grundskyld og ejendomsværdiskat og i stedet beskatte gevinst ved boligsalg. Endog applauderet af Enhedslisten….!

Ærlig talt. Det er prøvet i Sverige, hvor den blev så forhadt, at det kostede den daværende socialdemokratiske regering livet. De borgerlige halverede skatten, der nu er uden statsfinansiel betydning, men forringer mobiliteten på boligmarkedet, fordi den tilskynder folk til at blive boende og desuden overvæltes på boligkøberne. I Stockholm er boligpriserne nu så høje, at sygeplejersken og politibetjenten for længst er jaget ud af byen.

Grundskyld er helt modsat: Den vil nedsætte boligpriserne, forebygger boligbobler, fremmer mobiliteten på boligmarkedet og stiller generationerne lige. Den standser generationstyveriet, hvor vi ældre ejere lever flot på de unges bekostning. Derudover stopper den spekulation og fremmer investeringer i erhvervslivet – ligesom de giver mulighed for lettelse af skat på arbejde.

Samfundsøkonomisk er det konservative skatteforslag hul i hovedet, og fordelingspolitisk er det indlysende asocialt i og med, at store grupper fratages deres retmæssige andel i den værdi, vi skaber i fællesskab. Det er rablende..

Bryd ud og sæt en helt anden dagsorden – hvor særinteresserne ikke får magten.

Reference : http://www.fyens.dk/erhverv/Husejere-Pinligt-at-reform-af-boligskatter-udskydes/artikel/2940883

Støt demokratiet – udfyld en vælgererklæring på http://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Er det demokrati?

Den digitale vælgererklæring

Er det demokrati? - Vælgererkæring

Foto : Snapshot fra Retsforbundets kampagnevideo “Er det demokrati?”. Licens : Creative Commons by-sa 2.0


Af Torsten Rugaard Sylvest

Lad os slå fast, at halvgodt er bedre end helt skidt.

Den løsning som folkestinget har vedtaget, for den fremtidige digitale indsamling af vælgererklæringer – og som har premiere i dag den 12. januar 2016 – er halvgod, ikke mindre og slet ikke mere, men den vil stråle i lyset af, at afløse et system der var aldeles uværdigt for et moderne demokratisk samfund.

Retsforbundet er et af flere politiske partier uden for Folketinget, der både sammen og hver for sig har rettet adskillige henvendelser til Regering og Folketinget inden for de seneste 6 år, vedr. en modernisering af reglerne for indsamling af vælgererklæringer til opstilling af partier til folketingsvalg. Alle de svar vi har modtaget, har dels givet os forhåbning om, at reglerne og procedurerne vil blive ændret – og dels en mistanke om at ændringerne alligevel ikke helt vil imødekomme de ønsker vi har, til et nyt sæt af regler.
Derfor er vi ikke overraskede, og hverken særligt opløftede eller nedtrykte over de nye regler. Vi glæder os til at afprøve dem i praksis og har forventningerne indstillet på realistisk.

De fordele vi ser i fremtiden er først og fremmest, at vi bliver fri for, at spørge folk om deres CPR nummer. Det har været den væsentligste enkeltårsag til, at det er så nærmest uoverstigeligt svært, at samle vælgererklæringer. Det er børnelærdom for alle, at man ikke skal give sit CPR nummer til hvem som helst – og som politisk aktive lægfolk, bryder vi os ikke om at bede om den slags personfølsomme oplysninger. Fremover skal vi blot bede om vælgerens e-mail adresse.

En anden fordel vi gerne vil kvittere for er, at vi i fremtiden slipper for at skulle rundsende og i sidste ende opbevare bjerge af vælgererklæringer i papirform, til glæde kun for trykkerierne og især for Post Danmark.

De ulemper ved det gamle system, der desværre ikke gøres op med i det nye, selvom det ville være temmelig simpelt, er først og fremmest, at vælgeren stadig ikke kan agere proaktivt og selv tage initiativ til støtte opstillingen af et parti, ved at logge ind med NemID på www.vælgererklæring.dk og udfylde en vælgererklæring.
I stedet for at vælgeren kan opsøge vælgererklæringen på eget initiativ, skal vælgeren inviteres til det af partiet, ved at aflevere sin E-mail adresse til partiet, der afleverer den videre til www.vælgererklæring.dk, der så sender vælgeren en invitation.
For os at se, er det bare moderne bureaukratisk papirnusseri, der nu afløser noget umoderne bureaukratisk papirnusseri.

Indsamling af vælgererklæringer for at opnå opstilling til folketingsvalg og EU parlamentsvalg, bærer stadig præg af et slags sekterisk optagelsesritual, hvor det, at det er besværligt, bekosteligt, langvarigt og næsten umuligt, tjener et formål i sig selv.
Eksempelvis bibeholdes den fuldstændig meningsløse regel om, at en vælgererklæring blot har en ”holdbarhed” på 18 måneder, hvilket betyder at det samlede antal vælgererklæringer – der stadig ligger på 1/175 af de afgivne stemmer ved forrige valg (aktuelt ca. 21.000) skal samles indenfor blot 1½ år.
Vores forslag var, at give vælgererklæringer den logiske holdbarhed af en valgperiode, således at de forældedes hver gang der var valg, uanset om man havde opnået opstilling eller ej.

De partier, der har samarbejdet om at lægge pres på skiftende regeringer og folketingsflertal, for at få forbedret og moderniseret disse regler, har været enige om, at antallet af påkrævede vælgererklæringer til at opnå opstilling, var rimelig og passende. Det urimelige og upassende i regelsættet var de tekniske og praktiske hindringer der var lagt, for at gøre indsamlingen besværlig.
Med de nye regler er en del af disse urimeligheder rettet, men der er stadig godt med plads til flere forbedringer


Islandsk forår

Konkurrencestaten er død! Leve samarbejdet!

Islandsk forår.

Kunne statsministerens nytårstale indeholder målsætninger om fornyet nordisk samarbejde og omlægninger af det danske skattesystem som svar på globaliseringens udfordringer? Det foreslår Lene Andersen i sit forslag til talens indhold. Foto : Karlbark. Licens : Creative Commons by 2.0

Siden 1940 har det været en tradition at Danmarks statsminister i anledning af nytåret holder en radio- og tv-transmitteret tale til befolkningen. Da Dronningen taler på direkte TV nytårsaften, er statsministerens tale således placeret nytårsdag, 1. januar. Således også idag, hvor Lars Løkke Rasmussen vil tale til nationen i aften kl 19.15.

I år har Lene Andersen, forfatter til bl.a. bogen Globalt Gearskift, på Facebook foregrebet indholdet af statsministerens tale. Vi gengiver hendes forfriskende alternative og håbefulde udgave af statsministerens nytårstale her :
_____________________________________________________________________

Statsministerens nytårstale 2015

Af Lene Andersen, forfatter

Jeg glæder mig til statsministerens nytårstale, hvor han bl.a. vil sige følgende :

“Danmark har en stolt tradition for at gå forrest i overholdelsen af menneskerettighederne, og derfor har Danmark en vigtig rolle at spille internationalt.

I 2016 vil den danske regering derfor øge det nordiske samarbejde og tage initiativ til en fælles asylpolitik, der ikke blot sikrer vores åbne grænser, men også omfatter en langsigtet strategi for økonomisk og demokratisk udvikling i Mellemøsten og Afrika. Målet er at udvikle en nordisk model, der kan fungere i hele EU.

Desuden vil Danmark gå forrest i EU inden for retssikkerhed, åbenhed i forvaltningen, og udarbejdelsen af en transatlantisk handelsaftale, der tager udgangspunkt i menneskerettigheder, miljø og demokrati.

Efter et år med stadig flere unge mænd, der slår sig selv og andre ihjel i noget, de selv opfatter religiøs eller politisk idealisme, er det på tide at skabe sammenhold nationalt, kontinentalt og globalt. Det skal være slut med at dele befolkningen op i “os og dem”; er man født og opvokset i Danmark, er man dansk. – Tillad mig i den forbindelse at sende en personlig tak til alle jer unge mennesker, som tager demokratiet på jer og blander jer i den offentlige debat. Ikke mindst de af jer, hvis familie har rødder uden for Danmark: I gør mig stolt af at være dansker. I og jeres forældre har bibragt Danmark noget vigtigt, og jeg håber, at jeres forældre også er stolte af jer. Danmark er et humanistisk land, der vokser i erkendelse og udsyn gennem borgernes forskellighed.

På grund af den teknologiske udvikling, der fjerner de traditionelle arbejdspladser i industrien, samt af hensyn til miljøet og vores børns og børnebørns fremtid, omlægges skattesystemet. I løbet af de næste 10 år skal skatten på arbejde forsvinde. I stedet skal skatten lægges over på fast ejendom, således at skatten på private boliger stiger progressivt med antallet af kvadratmeter. Desuden øges beskatningen på forbrug af ikke-genanvendelige naturressourcer.

Regeringen ønsker at foretage disse forandringer i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande og at gøre Norden til et fælles testområde for fremtidens bæredygtige økonomi. De nordiske lande fandt nogle af verdens bedste løsninger på industrialderens udfordringer. Sammen udgør de nordiske lande verdens 10.-største økonomi. Sammen kan Norden påvirke verden. Sammen skal vi udvikle verdens bedste løsninger på det 21. århundredes udfordringer.

Konkurrencestaten er død. Leve samarbejdet.”
_____________________________________________________________________

Kunne statsministerens nytårstale indeholder målsætninger om at lægge konkurrencestaten i graven, forny det nordiske samarbejde og omlægge det danske skattesystem som svar på globaliseringens udfordringer? Vi krydser fingre, men nøjes heller ikke med det. Godt nytår og på gensyn i det kommende år!


Aase Bak Nielsen

Lissabontraktaten giver mulighed for Europol – også ved et nej

Bevar retsforbeholdet - stem nej
Af Aase Bak-Nielsen, Roskilde

Lissabontraktaten giver mulighed for Europol – også ved et nej

Ja-partierne hævder, at afstemningen først og fremmest drejer sig om samarbejde med politiet i de øvrige EU-lande.

Ifølge Lissabontraktaten, som siden 1/12. 2009 har været EU’s ”grundlov”, har Danmark forbehold – dvs står uden for det retspolitiske område, som hidtil har været et samarbejde på mellemstatsligt plan, hvor hvert land kunne afgøre, hvor meget man vil være med til. Nu bliver retspolitikken hævet til overstatsligt plan, hvor alle skal være med til det hele.

Ja-sigerne spreder det budskab, at vi bliver smidt ud af politi-samarbejdet, hvis vi siger nej den 3. dec.

Men de har glemt, hvad der står i protokollen om Danmarks forbehold:

”Danmark kan til enhver tid i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser underrette de øvrige medlemsstater om, at det ikke længere ønsker at benytte sig af alle eller en del af bestemmelserne i denne protokol”.

Det vil sige, at Danmark – hvis regeringen kan få et markant flertal for det i Folketinget – kan meddele, at vi vil deltage i det fælles, overstatslige politi-samarbejde i Euro-pol, og vi kan så f.eks. beholde forbeholdet angående fælles straframmer, hvor der er stor forskel på kulturen i Danmark og nogen af de andre EU-lande.

Denne meddelelse kan vi også sende efter et nej 3. dec.

Hvorfor bruger ja-partierne ikke denne lette udvej for at beholde politisamarbejdet på europæisk plan, som mange danskere ønsker?

Bevar retsforholdet – stem nej!

Lissabontraktaten kan rekvireres gratis hos Folketingets EU-oplysning: tlf. 33373337 eller euopl@ft.dk. Her kan man på s. 345, DEL IV, Artikel 7, læse ovenstående citat.

Link til Lissabontraktaten (PDF):
http://www.eu.dk/~/media/files/eu/ld_euo_lissabon_16.ashx


Retsforbundet: Sig ja til dansk selvbestemmelse og retssikkerhed – stem nej den 3. december

Sig ja til dansk selvbestemmelse og retssikkerhed – stem nej den 3. december

Retsforbundet: Sig ja til dansk selvbestemmelse og retssikkerhed – stem nej den 3. december

Retsforbundet: Sig ja til dansk selvbestemmelse og retssikkerhed – stem nej den 3. december.

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører.
Indlægget er skrevet til Magasinet Europa

Sig ja til dansk selvbestemmelse og retssikkerhed – stem nej den 3. december

Den 3. december skal vi stemme om et helt grundlæggende spørgsmål: Hvem skal bestemme over retspolitikken i Danmark?

Retsforbundet anbefaler et nej, når danskerne skal stemme om retsforbeholdet. En ensretning af retstraditioner, et overstatsligt politisamarbejde og tab af dansk suverænitet taler imod at erstatte forbeholdet med en tilvalgsordning.

Afskaffer vi retsforbeholdet og lader det erstatte af en tilvalgsordning, uanset hvilken model det måtte blive, betyder det, at Folketingets flertal af EU-tilhængerpartier fremover frit – og uden igen at spørge befolkningen – kan overlade mere og mere af retspolitikken til EU. Og er det først afgivet, så falder hammeren. Magten over retspolitikken kan ikke tages tilbage igen. Det bliver EU, som bestemmer.

Vi skal kunne stille danske politikere til ansvar for retspolitikken. Hvorfor skulle vi tro, at EU-politikerne vil stoppe udleveringen af selvbestemmelsen med en såkaldt tilvalgsordning? Er et område overgivet til EU, kan det ikke tages tilbage.

Ensretning af forskellige retstraditioner

Det er altså den 3. december, vi skal sige fra ved at stemme nej – hvis ikke vi ønsker, at EU skal lovgive om f.eks. strafferet, civilret og mange andre områder. EU ønsker og arbejder direkte på at ensrette landenes retssystemer, således som det også er målet at ensrette politikken på alle andre områder.

På retsområdet gælder ensretningen, hvad der skal være strafbart, hvordan strafferammerne skal være og hvilke rettigheder, man har som tiltalt og offer. Udenlandske myndigheder vil kunne lave overvågninger af danske borgere eller træffe afgørelser, der kan ramme den enkelte dansker, uden at vi som samfund kan forhindre det og sikre borgernes grundlæggende rettigheder.

Hvis retsforbeholdet afskaffes, vil vi blive underlagt EU’s direktiv om efterforskningskendelser. Det vil betyde, at en udenlandsk dommer kan kræve en dansker overvåget, skygget, aflyttet og udleveret til afhøring. En dansk dommer skal (uden selv at skulle tage yderligere stilling) godkende kravet – uanset nuværende danske regler – uanset at kravet kommer fra lande, som er dømt for ikke at overholde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og uanset at der i de 28 EU-lande er forskellige – i en række tilfælde endog meget forskellige – retstraditioner. Retsbeskyttelsen i de danske regler forsvinder.

I Danmark skal Straffelovsrådet vurdere strafferammer og sikre, at der er en sammenhæng mellem forbrydelse og straf. Afskaffer vi retsforbeholdet bliver det imidlertid EU, som bestemmer strafferammerne – uden at involvere danske politikere eller Straffelovsrådet. F.eks. vil en umiddelbar konsekvens være, at vi skal hæve straffen for cyberkriminalitet fra to til fem år.

Dansk lovgivning skal bestemme dansk flygtningepolitik
EU er ikke løsningen på flygtningeproblemerne i Europa. EU er en del af problemet, og realiteten er, at EU’s flygtningesystem er brudt sammen. Presset kommer jo fordi de årsager, som skaber flygtningestrømmene, ikke adresseres. Tværtimod skaber EU’s deltagelse i rovfiskeri langs Afrikas kyster, dumping af fødevarer samt told og restriktioner masser af fattigdomsflygtninge.

Ligeledes er EU’s våbenhandel med lande, som vedvarende krænker menneskerettighederne, et kæmpeproblem sammen med, at svaret fra EU stort set kun er militære. Også når det handler om at standse flygtningene, som sætter livet på spil i menneskesmuglernes farlige både. En færd flygtningene tvinges ud i for at have muligheden for at søge asyl, fordi EU-lovgivning forhindrer, at flygtninge kan rejse ind i EU-lande med f.eks. fly.

Oveni taler vi meget om at hjælpe i nærområderne. Men samtidig har Danmark og andre lande skåret ned på den humanitære hjælp for blot at skabe nogenlunde tålelige forhold i de kæmpe flygtningelejre, som –forstærket – truer med at destabilisere landene i Mellemøsten og Nordafrika.

Her skal der ske en indsats langt ud over, hvad der sker i dag Men det skal understreges, at det danske retsforbehold ikke hindrer Danmark i modtage flygtninge fra nærområderne og slet ikke, at Danmark deltager i en fælles, humanitær indsats og en forstærket indsats for at afhjælpe situationen i flygtningelejrene og på vejen – hvis et flertal i Danmark ønsker det. Man kan sagtens være ”venligboer” og ønske at hjælpe flere flygtninge uden at give EU magt over retspolitikken

Nej til Europol

Vi skal heller ikke deltage i et overnationalt Europol. For hvem står et sådant EU-politi til ansvar for? Ikke danske folkevalgte politikere, men formentlig en EU-kommissær, der ikke er demokratisk indsat, og som er fjern fra virkeligheden og borgerne.

Bliver Danmark medlem af et overnationalt Europol, så betyder det, at den danske befolkning mister vetoretten over fremtidige ændringer af Europol. EU kan frit gøre Europol til et føderalt politikorps som FBI er det i USA. EU-kommissæren på området har allerede sagt, at hun støtter et sådant EU-FBI, så det ligger ikke langt væk.

Efter et nej den 3. december vil det ikke tage lang tid før samtalerne går i gang om en aftale om dansk tilslutning til Europol. Den daværende danske regering afbrød selv i efteråret 2014 igangværende forhandlinger om en parallelaftale, hvorunder Danmark kunne tilslutte sig Europol (jf. Mette Frederiksens svar til Folketingets Europaudvalg i november 2014). Vi kunne have været lang vej mod en aftale, men ja-flertallet i Folketinget ønskede det ikke! Det var ikke EU, som afviste det.

Dansk suverænitet

Ja-partierne vil overlade suveræniteten over retspolitikken til EU – uanset tilvalgsordning. Og suveræniteten kan ikke tages tilbage. Det er altså sidste gang, du har muligheden for at stemme nej og dermed stoppe for, at EU får magt over retspolitikken.

Den 3. december får danskerne mulighed for at stoppe det konstante udsalg af dansk selvbestemmelse og denne gang retssikkerhed til et overstatsligt EU.

Allerede nu presses på for også at fjerne vores militære undtagelse, og udenrigsminister Kristian Jensen er allerede i gang med at ønske euroundtagelsen væk og omgøre det positive nej fra 2000, som har betydet det stik modsatte af skrækscenarier fra før afstemningen i 2000. Vi fik ikke en voldsom stigning i ledigheden – tværtimod. Vi fik ikke en voldsom rentestigning eller for den sags skyld en flugt af investorer.

Forud for EU-parlamentsvalget sidste år fik vi løfte om, at EU ikke skulle bestemme over børnecheck og velfærd. De løfter, er de allerede løbet fra. Troværdighed har ikke været EU-tilhængernes stærke side – heller ikke denne gang.

Tilhængerne har brugt skrækkampagne lige siden den første EF-afstemning i 1972. Den passede ikke dengang, og den passer heller ikke nu.

Danmark bliver ikke et fristed for kriminelle og kan naturligvis fortsat samarbejde – med Europol såvel som andre samarbejdspartnere – om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet som menneskehandel, børneporno og narko.

Hvor er der et logisk argument for, at der ikke er en fælles interesse i at indgå en parallelaftale med EU om at samarbejde med Europol? Når lande som Norge, Schweiz, Rusland og for den sags skyld Colombia har det. Nævn blot én logisk grund til at vi ikke skulle kunne få et mellemstatsligt samarbejde med Europol – som Norge.

Der er jo en fælles interesse i at indgå en sådan aftale. Desuden indgår Danmark allerede i Interpol-samarbejdet, som er et politisamarbejde mellem 190 lande i verden. Hvis vi skulle blive oversvømmet af kriminelle efter et nej, kan man rettelig spørge, hvorfor Norge så ikke allerede er oversvømmet? Eller Schweiz?

Stem nej den 3. december og hold på retsforbeholdet.


Middelboe-huset, Holte.

Frihed og tryghed – også for førstegangskøberne!

Middelboe-huset, Holte.

Det er ikke rimeligt, at førstegangskøberne straffes og skal knokle hårdere for at få fod under eget bord – imens alle andre går fri. Billedet : Middelboe-huset, Holte, Danmark. Tegnet af Jørn Utzon, 1953-55. Foto : Christoffer Pilgaard. Udgivet under Creative Commons.

Af Morten Blaabjerg, medlem af Retsforbundets landsledelse

Pr. 1 november får vi nye regler der betyder, at boligkøbere fremover skal lægge 5% af købesummen til den ejendom de ønsker at købe – som altså ikke fremover kan lånes i banken.

Formålet er at lægge en dæmper på ejendomsmarkedet og få færre salg, hvor økonomien for huskøberne ikke er god nok til at tolerere udsving på ejendomsmarkedet – som f.eks. finanskrisen førte med sig, hvor mange, der havde købt alt for dyrt, snart måtte se en tvangsauktion i øjnene.

Man skal være fair. De nye regler vil uden tvivl dæmpe efterspørgslen på ejendomsmarkedet og medvirke til at priserne holdes i ro – for en tid, hvilket vil betyde at risikoen for boligbobler reduceres.

Men de er også et udtryk for at staten endnu engang svinger pisken over en gruppe borgere – her førstegangskøberne og børnefamilierne – istedet for at give alle borgere større frihed, til at skabe sig den tilværelse man ønsker.

Er det virkelig rimeligt, at det er huskøbernes økonomi, der skal lægge for i kampen imod boligbobler?

Førstegangskøberne er i mange tilfælde familier med små børn, hvor begge forældre arbejder meget og er pressede på tiden. Og i mange tilfælde vil det være meget vanskeligt, eller måske umuligt, at foretage en opsparing under de nuværende økonomiske forhold, af den nødvendige størrelse. Er det rimeligt at de skal knokle for at spare uhyrlige summer sammen for at realisere drømmen om egen bolig ? Uhyrlige summer, som ikke skyldes deres egen uformåen, men derimod at staten har tilladt arbejdsfri indtægter på ejendomsmarkedet i årevis, hvilket har betydet, at prisen for at få sin egen grønne plet på planeten er steget til astronomiske højder – især i hovedstadsområdet.

Reglerne vil alt andet lige tillige betyde, at alle der i forvejen ejer deres hus eller lejlighed (fordi de har købt inden denne regel træder i kraft) fredes, idet langt de fleste boligejere som oftest vil kunne medbringe en væsentlig gevinst/opsparing realiseret ved salg af deres tidligere bolig. Er du således allerede “med i feltet” af boligejere, så vil du blive belønnet yderligere !!

Retsforbundet står for en bæredygtig økonomisk politik, der søger helt at eliminere risikoen for nye boligbobler – vel at mærke uden, at pålægge enkelte grupper i samfundet – her førstegangskøberne og familierne – helt urimelige ekstra byrder.

Vores bæredygtige skattereform vil samtidig betyde, at alle, der arbejder og bidrager til økonomien, kan beholde mere af det tjente. Arbejdsfri indtægter og forbrug af vore fælles naturresourcer vil derimod blive beskattet i større omfang, hvilket bl.a. vil bidrage til en stabil udvikling på ejendomsmarkedet, reducere lånebehovet og overforbruget og reducere bankernes magt. Den vil også bidrage til at vi rent faktisk har en klode, et miljø og et samfund med sammenhængskraft at give videre til vores børn og kommende generationer – der med en rimelig og almindelig arbejdsindsats vil kunne bo og leve som de ønsker.

Det er ikke rimeligt at belaste førstegangskøberne og børnefamilierne med denne form for utidig statslig indblanding i borgernes og virksomhedernes gøren og laden.

Hjælp Danmark på vej mod en bæredygtig fremtid ved at udfylde en vælgererklæring for Retsforbundet her : http://underskriv.retsforbundet.dk – Danmark har brug for en politik som giver den enkelte borger og familie både frihed og tryghed.