Thorkil Sohn

Pæne stemmetal til Retsforbundets EU-kandidater

Mette Langdal og Thorkil Sohn

Mette Langdal og Thorkil Sohn, Retsforbundets kandidater til Europa-parlamentet i 2014. Foto : Kim Kjærgaard Sørensen

Af Morten Blaabjerg, Organisatorisk Udvalg

Stemmerne til Europa-parlamentsvalget er nu talt op. Som mange vil vide stillede Retsforbundet op med to kandidater på Folkebevægelsen mod EU’s liste. Vi er helt utrolig stolte over at vore to kandidater til Europaparlamentsvalget har opnået så flotte personlige stemmetal! Af 100 kandidater opnåede Thorkil og Mette yderst pæne placeringer :

Thorkil Sohn blev nr 60. med 1459 personlige stemmer
Mette Landal blev nr 66, med 1262 personlige stemmer

Tillykke med det flotte resultat!

Alle de personlige stemmetal kan ses her : http://www.b.dk/politiko/saa-mange-personlige-stemmer-fik-de-100-eu-kandidater


Retsforbundets patentavis

retsforbundet_patentavisen_maj_2014

Vi har i denne uge udsendt PATENTAVISEN til ca. 3000 danske iværksættere. Magasinet er Retsforbundets bidrag til kampagnen for et NEJ til EU’s patentdomstol.

Du kan her læse 5 forskellige synsvinkler på, hvorfor vi skal stemme NEJ til patentdomstolen på søndag, herunder bl.a. interviews med Retsforbundets to kandidater til Europaparlamentet Mette Langdal og Thorkil Sohn, som stiller op på Folkebevægelsen mod EU’s liste.

Selve avisen ligger i pdf-format – giv dine kommentarer til avisen her på denne side!


Potentiel vælgerfamilie på Strøget

Valgresultatet KV13 for Retsforbundet

Kommunal- og regionsvalget er nu overstået og stemmerne talt op. Her er resultaterne for Retsforbundets vedkommende :

Kommunalvalget
De personlige stemmetal angivet under det samlede antal stemmer for kommunen.

København : 462 (252 stemmer frem)
Johanne L. Kristiansen: 96
Jimmy Due: 66
Poul Gerhard Kristiansen: 44
Thomas Antkowiak-Schødt: 25
Kjeld I. Thomsen: 16
Lars Rindsig: 16
Michael Schmidt Jacobsen: 11

Odense : 97 (NY)
Morten Blaabjerg: 72

Holbæk : 69 (NY)
Torsten Rugaard Sylvest: 35
Ulrik Sommer-Jensen: 15

Lolland : 32 (NY)
René Bøgh: 21

Regionsrådsvalget
De personlige stemmetal angivet under det samlede antal stemmer for regionen.

Region Hovedstaden : 1299 (0,1%) (415 stemmer frem)
Poul Gerhard Kristiansen: 243
Johanne L. Kristiansen: 210
Jimmy Due: 94
Thomas Antkowiak-Schødt: 60
Lars Rindsig: 46
Kjeld I. Thomsen: 30
Michael Schmidt Jacobsen: 19

Region Sjælland : 606 (146 stemmer frem)
René Bøgh: 169
Torsten Sylvest: 144
Ulf Kobbernagel: 74

Region Syddanmark : 750 (NY)
Morten Blaabjerg: 242
Vagn Christensen: 91
Tune Revsgaard Nielsen: 81

Ialt 2655 stemmer og fordobling af stemmetallet i forhold til forrige valg. Ikke mindst fantastisk med hele 750 stemmer i Region Syddanmark, hvor Retsforbundet ikke har fundet opstilling i mange år.

Godt gået af kandidater og frivillige i valgkampen! “Tak til de, der har givet en hånd med i valgkampen og ikke mindst til vælgerne,” siger Retsforbundets spidskandidat i Region Hovedstaden, Poul Gerhard Kristiansen i en kommentar til valgresultatet. “Valgkampen har givet os uvurderlige erfaringer og kontakter, som vi vil bygge videre på i vores arbejde frem mod kommende valg”.

Resultaterne i de tre regioner betyder at partiet de næste fire år er berettiget til partistøtte, da vi har opnået flere end 500 stemmer i alle tre regioner. Partistøtten for regionsrådsvalget udgør 4 kr pr stemme de næste 4 år. Kommunalvalg giver 6,50 kr pr stemme i statsstøtte om året, såfremt der opnås mere end 100 stemmer, eller mere end 500 stemmer i København. Ved Folketingsvalg gives 4,50 kr pr stemme. Partistøtten fra regionsrådsvalget vil efter al sandsynlighed gå til at dække udgifterne til denne valgkamp og til at smede kuglerne til den næste, samt til at styrke det organisatoriske arbejde i partiets regioner, som er hårdt trængt for ressourcer. Kom ikke og sig, at en stemme til regionsvalget ikke betyder noget!

Det er bemærkelsesværdigt at Retsforbundets vælgere findes i alle dele af landet og fordeler sig jævnt geografisk. De er ikke centreret omkring bestemte byer eller områder, hvilket tyder på at partiet har en base at bygge videre på til kommende valg.

Tak for stemmerne, tiden og tilliden! Vi vil gøre vores bedste for at leve op til den tillid vælgerne har vist os frem til næste valg!

Tak til Henrik Hansen for opdateringerne på valgaftenen på Facebook.

Kilde : http://www.dr.dk/nyheder/politik/kv13/.
Opdateret med de personlige stemmetal og endelige tal efter fintællingen tirsdag 26. november 2013.


Potentiel vælgerfamilie på Strøget

Demokrati : Vestager på rette spor

Indenrigsministeriet har i en pressemeddelelse udsendt 30. maj meldt ud, at man nu vil arbejde for en digitalisering og smidiggørelse af processen omkring indsamling af vælgererklæringer til støtte for partier, der søger opstilling til folketingsvalg. Den nye elektroniske arkitektur vil efter planen være klar primo 2015, under forudsætning af at der findes et folketingsflertal for forslaget. Indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler i den forbindelse flg :

”Det er vigtigt, vi moderniserer, så vores demokrati følger med udviklingen. Og det er vigtigt, at alle har mulighed for at deltage i demokratiet ved at stille op til folketingsvalg – uanset for eksempel økonomiske forudsætninger. I dag møder partierne ikke kun vælgerne på gaden, men også via partiernes hjemmesider og de sociale medier. Derfor virker det underligt at kræve af vælgerne, at de skal ned til postkassen med et brev, hvis de vil bakke op om, at et parti kan stille op til folketingsvalg. Jeg håber, de andre partier er med på at digitalisere vælgererklæringerne.”

Vi er i Retsforbundet forsigtigt optimistiske. “Det er godt, at Vestager har lyttet til vore argumenter om digitale vælgererklæringer”, udtaler politisk ordfører Poul Gerhard Kristiansen, “- men hvorfor skal det tage så lang tid?”

Det er positivt, at økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har lyttet til argumenterne for en digitalisering af processen med at indsamle vælgererklæringer til næste folketingsvalg. Argumenter, som Retsforbundet sammen med andre partier har fremført gentagne gange i henvendelser til minister og kommunaludvalg.

Det er ulogisk, at man indtil nu ikke har villet inddrage dette område i den digitaliseringsproces med brug af NemID, som er foregået på alle andre områder i samfundet.

Vi mener imidlertid godt, at processen kan fremskyndes, så vi ikke skal vente helt til 1 1/2 år med at indføre denne proces. Trods alt er der efterhånden stor erfaring med disse digitale processer, så at vente med at indføre den nye ordning til 1. januar 2015 er at trække tiden unødvendigt.

Ministeren mener, at det skal være så let som muligt at deltage i den demokratiske proces. Det er positivt og helt i overensstemmelse med vores argumenter.

Derfor bør systemet også indrettes, så man kan samle vælgererklæringer f.eks. via www.borger.dk.

Det børe i det nye system være sådan, at man helt kan spare kommunernes kontrol af vælgerens identitet væk. Den kan og skal udføres af indenrigsministeriet.

Langt de fleste vil bruge denne digitale mulighed, men ved stadig at bevare papirblanketmuligheden, får vi alle med i den demokratiske proces. Til gengæld skal blanketten herefter ikke indeholde krav om de sidste fire cpr-cifre.

Vi mener også, at det er naturligt at en vælgererklæring skal have samme “holdbarhed” som en stemme ved et valg – altså en valgperiode.

Retsforbundet vil under alle omstændigheder fortsætte med at indsamle underskrifter for at kunne stille op til folketingsvalg og vi er ligeledes i fuld gang med forberedelser til kommunalvalget, hvor vi opstiller mange steder i landet til byråd, kommunalbestyrelser og regionsråd.

Yderligere information


Er det demokrati?

Er det demokrati?

Er det demokrati? from Retsforbundet on Vimeo.

Er det rimeligt at det i dagens Danmark skal koste 1/2 mio. kr i porto for et parti at blive opstillingsberettiget til valg til Folketinget? Er det demokrati? Er det demokrati i det 21. århundrede? Vi ønsker i Retsforbundet med denne video at lægge op til debat om demokratiets vilkår i Danmark. For hvad er et demokrati, hvis ikke det er et bæredygtigt demokrati? Hvis ikke det er et åbent demokrati, der er i stand til at revitalisere sig selv, når krisen kradser og der er behov for nye tanker, løsninger og værdier?