Klimamarch 2018

Det er ikke kun i Danmark, at vejret opfører sig usædvanligt. Vi oplever mere og mere ekstremt vejr – ikke bare hedebølger og tørke som har plaget mange steder i 2018, men også også oversvømmelser.

Det er på høje tid, at vi kræver ambitiøs handling af vores politikere. Deltag i folkets Klimamarch d. 8. september ved Christiansborg.

Retsforbundet anbefaler, at der indføres en grundliggende afgift på alt fossilt kulstof, der graves op af jorden og at indtægterne fra dette udbetales som dividende eller fradrag i bundskatten direkte til borgerne. På den måde vil det altid kunne betale sig at have et mindre CO2-aftryk end gennemsnittet og markedet vil arbejde for en løsning på klimaproblemet i stedet for at modarbejde det.

Flere grupper anbefaler det samme. Her er løsningen beskrevet i en TED-talk:

Hvad sker der med vejret ?

Opvarmningen i Arktis smelter ikke bare is, men svækker også jetstrømmen, som får vejret til at låse sig fast i længere tid over samme område. Om man får tørke som i 2018 eller regnvejr efter regnvejr som i 2017 afhænger af hvilken side af jetstrømmen man ender på.

Det er en fejltagelse at tro den kedelige sommer 2017 i Danmark betyder vi ikke allerede nu oplever starten på konsekvenserne af den globale opvarmning. Denne video forklarer fænomenet: