Landsmøde 2018

Indkaldelse til Retsforbundets ordinære Landsmøde

15 september 2018

Kære medlem

Det er igen blevet tid til Retsforbundets landsmøde. Landsmødet finder i år sted lørdag den 15. september.

Mødestedet er Fredericia, hvortil de fleste gerne skulle kunne nå, også med offentlig transport, i tid til mødets start.

Det er vigtigt, at DU deltager i årets landsmøde – det er din ret som medlem at være med til at bestemme, hvad partiets kræfter skal bruges til i det kommende år.
På denne side finder du foreløbig dagsorden, forslag til vedtægtsændring samt oplysninger om tilmelding.

Vi glæder os til at se dig

Venlig hilsen
Landsledelsen

Foreløbig dagsorden

• Valg af dirigenter
• Valg af afstemningsudvalg og referenter
• Landsledelsens beretning
• Eventuelle ændringer af arbejdsprogrammer
• Regnskab
• Regnskabsoversigt for indeværende år
• Fremtidig politik
• Indkomne forslag
• Valg af landsledelse
• Budget for regnskabsåret samt fastsættelse af landskontingent
• Valg af landsledelse
• Valg af ekstern revisor efter indstilling fra ledelsen
• Valg af intern revisor samt suppleant
• Valg af medlemsbladsredaktør efter indstilling fra ledelsen
• Eventuelt

Praktiske oplysninger

Landsmødet finder sted på
Fredericia Idrætscenter,
Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia,
som ligger tæt ved Fredericia Station.
Tilmelding skal være landssekretariatet i hænde, senest Søndag den 9 september.
Send en mail til info@retsforbundet.dk, eller brug nedenstående blanket. (Bemærk, at din tilmelding er bindende efter 10 september.)

Mødet starter kl. 11 (morgenmad serveres fra kl. 10) og forventes at være færdig senest kl. 18.

Pris for deltagelse i mødet, inkl. morgenmad, frokost samt kaffe og kage er 100 kr.

Betaling bedes foretaget inden selve mødet, da det ikke vil være muligt at tage imod betaling på selve dagen. Betaling kan ske til reg. 8401 konto 1133489.

Alle medlemmer af Retsforbundet, der har betalt kontingent i 2018, har både tale- og stemmeret ved mødet. Husk, at også her er det nødvendigt at have betalt kontingent inden mødet – enten på de netop udsendte girokort, eller på ovenstående bankkonto.

I henhold til §20 i vedtægterne er fristen for indkomne forslag til dagsordenen fire uger før landsmødet. Det samme gør sig gældende med forslag til ændringer til arbejdsprogrammet jf. §48. Nye forslag sendes til landssekretariatet (info@retsforbundet.dk) og ændringer sendes til landsledelsen (ledelse@retsforbundet.dk).

Valg til landsledelsen ( du kan stille op på mødet ).

Tænk over om du er interesseret i at tage del i ledelsesarbejdet det næste års tid. I henhold til vedtægternes § 29 kan ethvert medlem af Retsforbundet kan vælges, dog opnås valgbarhed først efter 12 måneders medlemskab.

Alle er velkomne til møder i Landsledelsen.