Nyt arbejdsprogram 2014

Denne side indeholder links til dokumenter til støtte for debat og arbejde med Retsforbundets nye arbejdsprogram frem imod partiets ekstraordinære landsmøde 26.-27. april 2014.

Aktuelle landsmøde-papirer

Programrettelse : fællesfoto flyttet til søndag inden frokost.

Arkiv

Udkast til nyt arbejdsprogram
Skitse udarbejdet af Landsledelsen til brug for Politisk Udvalg.

Indkomne ændringsforslag og kommentarer m.m.