Retsforbundet - Danmarks Bæredygtige Parti

Europolaftale – en sejr for nej’et til at fjerne retsforbeholdet

Det aftaleudkast om Europol, som angiveligt nu foreligger, viser hulheden og falskheden i klynkeriet om, hvor svært og nærmest umuligt det ville være for Danmark, at få en mellemstatlslig samarbejdsaftale om Europol – selvom lande som Albanien senest godt kunne få det.

Det væsentlige er jo, at det netop bliver en mellemstatslig aftale, der betyder, at Danmark selv har hånd i hanke med dansk retspolitik. Vi bevarer vores selvbestemmelse og frihed på området.
Det er en klar og flot sejr for det mod, som et flertal af danskerne viste ved at stemme et nej til at fjerne retsforbeholdet. Det siger Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen i en kommentar.

Med en mellemstatslig europolaftale kan vi selv opsige aftalen eller forhandle en ny aftale på plads, hvis vi er utilfredse og EU-domstolen har ikke en overstatslig magt i Danmark.
EU-kommissionen har alligevel syntes vi skulle have en straf fordi danskerne tillod sig flot at sige nej til at fjerne forbeholdet. Derfor har man indsat et mellemled i form af en dansk betjent hos europol. Men der vil være mulighed for søgning i hele døgnet.

Men det er ikke andet end en smålig straffeaktion fra EU-kommissionens side.

Men det ændrer ikke ved det grundlæggende, at vi kan få en aftale. En aftale, som ovenikøbet er bedre end den norske aftale, som norsk politi ikke har haft større problemer med at arbejde med. Det ændrer heller ikke ved, at vi stadig bevarer danske selvbestemmelse over området.


Kom bare med folkeafstemningen

Horsens-statsfængsel-2005

Retsforbundets Landsmøde: Nej til at fjerne retsundtagelsen – Kom bare med folkeafstemningen

Retsforbundet ser ingen grund til hverken at fjerne eller botanisere i den danske retslige undtagelse – heller ikke i forhold til at løse de grænseoverskridende problemer. Vi ser ingen grund til at overlade endnu mere danske selvbestemmelse til EU.

Det udtaler Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti – fra sit landsmøde i Fredericia den 19. oktober.
Allerede nu kører skræmmepropagandaen fra regering og folketingsflertal godt fulgt op af servile medier, som ukritisk og overfladisk viderebringer propagandaen.

Der er ingen grænser for, hvad den danske retlige undtagelse er skyld i. Vi kan ikke forfølge færdselssynder, ikke bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet som menneskehandel og vi vil blive oversvømmet af kriminelle, for blot at nævne nogle påstande.

Det er ikke korrekt. Alle parter har logisk en naturlig fælles interesse i at samarbejde om disse ting, men der er ingen grund til afgive endnu mere selvbestemmelse til EU. Vi skal ikke med i EU’s overnationale retspolitik. Der er allerede afgivet alt for meget suverænitet til EU-mastodonten.

Var skrækprofetierne korrekte, så ville lande som Norge allerede være oversvømmet af kriminelle eller være isoleret og ikke deltage i for eksempel bekæmpelsen af menneskehandel. Det er ikke tilfældet og menneskehandel er jo også et problem, som går langt ud over EU’s grænser.

Vi skal fastholde den danske undtagelse og ikke dermed lukke op for at være med i det europæiske FBI, som europol er. Det er ikke blot et praktisk politisamarbejde.

Vi kan indgå parallelaftaler også med EU, hvor det er fordelagtigt og vi har i forvejen et samarbejde via Interpol og vi kan naturligvis samarbejde på andre måder end den, EU dikterer.

Vi skal heller ikke ind i en fælles anklagemyndighed, som EU-kommissionen igen foreslår. Det vil indebære fælles straffelov og fælles strafferammer, så vi heller ikke selv kan bestemme på dette område. Der er alt for store forskelle på synet på disse områder fra land til land.

Vi skal tværtimod have Danmark ud af aftalen om den europæiske arrestordre, som betyder udlevering af danske statsborger – i nogle tilfælde til straf for noget, som end ikke er ulovligt i Danmark.

Og vi skal selv bestemme vores asyl, flygtninge- og integrationspolitik. Det skal EU ikke.

Vi har brug for at lægge mere selvbestemmelse tilbage til Danmark – ikke at afgive mere, som skal bruges til opbyggelse af den statsdannelse som EU har som målsætning. Retsforbundet vil fortsat arbejde imod, at Danmark blot bliver en delstat i EU, men vil til gengæld arbejde positivt for et åbent og virkningsfuldt samarbejde i Europa og globalt via FN, nordisk samarbejde, Europarådet og EFTA, udtaler Retsforbundet.


Poul Gerhard Kristiansen

Whistleblowers er en demokratisk nødvendighed

– Nu er det på høje tid at Danmark gennemfører beskyttelse af whistleblowere, fastlår Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen ovenpå forsvarschefens indrømmelse af at overgreb mod irakiske fanger blev filmet af danske soldater.

Indrømmelsen ville sandsynligvis aldrig være kommet for en dag, hvis ikke den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard i oktober 2012 var stået frem med videooptagelser af det passerede. Hændelsen understreger endnu engang hvor nødvendige whistleblowers er for sandheden og for den demokratiske proces.

Det siger Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen i anledning af forsvarschef Peter Bartrams indrømmelse og at Anders Kærgaards sag i dag kører ved Østre Landsret.

I stedet for at gå efter de mennesker der, som Anders Kærgaard og tidligere Frank Grevil, følger deres samvittighed, bør regeringen og forsvaret i stedet gå efter de afslørede løgne og den påviste magtmisbrug.

I stedet for hævntogter, som kun tager sigte på at lukke munden på whistlebloweren, må politikerne nu få gennemført den nødvendige beskyttelse af whislebloweren, så offentligheden kan få sandheden frem.

Det er på høje tid, at Danmark, på linje med de andre nordiske lande, får gennemført den nødvendige beskyttelse, så krigen bliver rettet mod løgn og magtmisbrug og ikke mod de mennesker, som prøver at komme uvæsnet til livs, udtaler Poul Gerhard Kristiansen.

Yderligere information

Printvenlig udgave : Pressemeddelelse 2013-05-23


Poul Gerhard Kristiansen

Lad folketingsmedlemmer stemme frit om offentlighed

Poul Gerhard Kristiansen

Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører. Foto : Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti

Regeringen og VK skylder at vise om de har et reelt flertal for at gøre ministerierne mere hemmelige og lukkede ved at lade folketingsmedlemmerne i de fem partier stemme uden partitvang. Hvis man ikke tør det må politikerne besinde sig og tage forslaget til ny offentlighedslov af bordet. Det udtaler Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen efter Folketingets spørgetid onsdag. En lang række skandalesager ville ikke være blevet opdaget, hvis de foreslåede regler havde været gældende lov. Det understreges igen i det seneste nummer af  ”Journalisten”.

Det nye forslag vil betyde en kraftig forringelse af offentlighedens – herunder mediernes – muligheder for at se magthaverne i kortene i den uhellige alliance mellem embedsmænd og politikere. Det kan vi konstatere allerede nu. Vi behøver ikke nogen prøveperiode, som justitsminister Bødsgaard foreslår.

Og en gummiparagraf om, at en henvendelse om offentlighed kan afvises, hvis det ”skønnes”, at den vil tage mere end 25 timer at behandle gør kun tingene værre, konstaterer Poul Gerhard Kristiansen og fortsætter: – Behandlingstempoet i det offentlige plejer jo ikke at være imponerende og med den regel vil tilskyndelsen til at sætte tempoet op være i slæbesporet.

Udviklingen burde i stedet gå den modsatte vej som Retsforbundet tidligere har påpeget – i retning af større åbenhed og større mulighed for kontrol af magthaverne; ikke mindre.

Hverken justitsministeren, regeringen eller det folketingsflertal de mener at have med V og K, har været i stand til i at give det mindste figenblad af begrundelse for at gøre de danske regler til de mest magthaverbeskyttende blandt de lande, vi normalt sammenligner os med. Tag forslaget af bordet.

Yderligere information

Printvenlig udgave : Pressemeddelelse 2013-05-08


Statsministerens himmelfart

Vælgernes skuffelse over S og SFs himmelfart væk fra deres egen politik bør sætte gang i nogle overvejelser om man magter magten.

Hvis statsminister Helle Thorning-Schmidt føler sig for tynget af regeringsansvaret og de mange opgaver, som regeringen har, så burde hun måske overveje at gå af og lade andre overtage det ansvar, som hun åbenbart finder meget tyngende.

Det siger Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen i en 1. maj kommentar.

De mange mennesker, der samles i dag til 1. maj arrangementer – inkluderet S og SFs egne vælgere havde en berettiget forventning om, at der ville komme andre boller på suppen efter regeringsskiftet. En anden politisk vision eller bare en skygge af den.

Det har de ikke fået. Tværtimod er det blot en fortsættelse og stramning af den politik blå blok førte.

Vælgerne har reageret på S og SFs himmelfart væk fra deres egen politik og en række oversolgte reformer som akutjobs og vækstpakke, som hverken giver jobs eller vækst af betydning.

Virkelige reformer vil f.eks. være, hvis regeringen f.eks. tog fat på en reel omfordeling med en bæredygtig reform af skattepolitikken; væk fra skat på arbejde over til skat på jord og ressourcer.

Men denne socialt retfærdige reform ikke mindst til gavn for unge og for de indkomstmæssigt svage grupper, har S og SF erklæret som tabu. På samme måde som de nægtede at tage ansvar for de ledige, der ryger ud af dagpengesystemet.

Så der er ikke noget at sige til, at vælgerne vender regeringen ryggen, siger Poul Gerhard Kristiansen.

Printvenligudgave: Pressemeddelelse_130501_Statsministerens_himmelfart