Demonstration foran Moderniseringsstyrelsen 9. april 2013

Det offentlige skal ikke konflikte gratis igen

Den danske model skal også passe til det offentlige arbejdsmarked

Den netop overståede lærerkonflikt har understreget at den danske model er bygget til det private arbejdsmarked.

Retsforbundet finder det vigtigt at bevare det frie arbejdsmarked. Derfor bekymrer det os at se, at modellen kommer i modvind, fordi den bliver brugt på det offentlige arbejdsmarked uden at være justeret til dette.

I modsætning til den private arbejdsgiver mister det offentlige ikke indtægter mens en konflikt står på. Der kan slås skår i nogle politikeres facade, men ellers er det ikke alene gratis; det er faktisk en besparelse for det offentlige, når der ikke arbejdes.

Dette er naturligvis ikke holdbart og folk med forstand på offentlig forvaltning må sætte sig ned sammen med arbejdsmarkedsforskere og udtænke en formel som kan bruges til at pålægge det offentlige en afgift, der skal indbetales dag for dag under en konflikt.

Afgiften skal have en størrelse, der kan sammenlignes med det økonomiske pres en privat arbejdsgiver ville mærke; det vil sige der skal tages højde for manglende indtægt ved salg af serviceydelser og fx udgiften ved at have bygninger og inventar stående ubrugt.

Den afgift offentlige virksomheder betaler kan det efterfølgende år, som den ideelle løsning, trækkes fra borgernes indkomstskat, men da det næppe drejer sig om så store beløb i forhold til hvad det vil koste at administrere dem, kan de bruges til særlige formål, fx satspuljen.

Under alle omstændigheder viser lærerkonfliktens ensidighed også hvad angår belastning, at der er behov for at justere den danske model på arbejdsmarkedet, så det offentlige ikke kan konflikte gratis, mens modparten belastes.