Det, vi har behov for, er et ansvarligt dansk bankvæsen.

Det, vi har behov for, er et ansvarligt dansk bankvæsen

Det, vi har behov for, er et ansvarligt dansk bankvæsen.

Deutsche Bank. Foto : Tony Webster. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

En bankreform med bankopdeling nødvendigt for et ansvarligt bankvæsen.
⁃ Men EU-styring er ikke løsningen.

I artiklen fra Notat (reference nederst) om de europæiske bankers situation understreges hvordan EU’s forholdsregler ikke virker eller forskellige pagter ikke har virket ligesom den såkaldte ”stresstest” ikke giver noget korrekt billede af situationen. Alene for Deutsche Bank er der tale om, at man kun har 1/50 (2%) dækning i forhold til udlån og andre forpligtelser. Da Lehmann Brothers gik ned havde man 1/33 – altså en bedre dækning.

Det er ikke et resultat, som kommer frem via den såkaldte ”stresstest”, som den europæiske centralbank har udsat bankerne for. Det viser jo kun, at EU’s forholdsregler ganske enkelt ikke virker og den bankunion, som er foreslået vil heller ikke løse det, men blot for Danmarks vedkommende fratage os suverænitet og risiko for, at vi ad den vej lægger en bombe under euroundtagelsen.

Ikke mindst fordi der er tale om et overstatsligt samarbejde, som vil have store konsekvenser for danske bankers virksomhed og danske finansforhold. – Og med EU’s stabilitets-og finanspagt og nu bankunionen sammen med en uduelig stresstest viser under alle omstændigheder, at det ikke er fra EU, vi skal vente løsningen på bankkrisen. – Og slet ikke, når vi ser den udbredte brug, EU og ECB gør af tidligere topmedarbejdere fra den fallerede Lehmann Brothers spekulationsbank.

De danske storbanker har det ikke meget bedre, men det er ikke fra EU, vi får løsningen. Her får vi bare frataget endnu mere selvbestemmelse og overlader til EU at kunne lukke danske banker med bankunionen. Det er jo et resultat af den besynderlige tyrkertro fra EU-tilhængerne på, at løsningen på alle vore problemer er mere EU.

Det, vi har behov for, er et ansvarligt dansk bankvæsen.

Langt mere effektivt end EU, kan en række reformer, som vi selv kan indføre, sørge for, at samfundet genvinder kontrollen over dette område. En bæredygtig politik forudsætter ganske enkelt, at de store udsving fra krise til overophedning og tilbage til krise, bliver stoppet. Det er netop nødvendigt fordi fordi den finansielle sektor udgår en væsentlig del af pengeudstedelsen og misforholdet mellem egenkapital og udlån viser netop hvordan det har taget overhånd og gør det umuligt for samfundet – eller Nationalbanken – at styre pengedannelsen.

Det kan vi gøre langt bedre med en bankreform, som Retsforbundet foreslår. Der skal ske en bankopdeling, så banksektoren opdeles i fire hovedgrupper:

Kreditforeninger, investeringsbanker, banker og sparekasser samt en internetbaseret pengboks. Det sidste for at sikre, at når alle borgere skal have en NemKonto, så også at sikre, at alle får en konto for basale behov. Vigtigt er det, at virksomhederne i de enkelte grupper skal være økonomisk adskilte fra virksomheder i de andre grupper og at staten skal fastsætte lånegrænser i forhold til långivernes egenkapital – altså at man ikke når i nærheden af Lehmann Brothers situationen.
Kreditforeningerne skal som tidligere være ejet af låntagerne og kun yde lån til fast ejendom.
Investeringsbanker kan yde risikobetonede lån til erhvervslivet sammen med andre bankservices til virksomheder.

Banker og sparekasser kan oprettes og drives som hidtil kendt og kan have både private og mindre virksomheder som kunder. Private kunder vil kunne være dækket af en statslig indskudsgaranti, som den, vi kender i dag.

Og endelig skal staten oprette en internetbaseret pengeboks, der giver private mulighed for en gebyr-og rentefri lønkonto, der kan fungere som nemkonto med netbank og betalingskort. Man kan ikke for at låne penge i ”pengeboksen” – ejet af samfundet, men drevet af en privat virksomhed efter udbud . Vi kender modellen fra e-boks. Med samfundets krav om at alle har en NemKonto må samfundet også stille denne mulighed til rådighed – uden at borgerne skal aflevere store gebyrer.
Og i stedet for at underlægge os kontrol af et EU-banktilsyn, skal vi i stedet opgradere det danske Finanstilsyn med nødvendige midler og kvalificeret personale, så det kan løse sin opgave med at holde penge-og finansinstitutterne under konstant tilsyn. – Og sikre, at tilsynet er helt uafhængig af de store banker.

Situationen viser med al ønskelig tydelighed, at det haster med en bankreform med en bankopdeling, som kan sikre samfundet og den enkelte borger mod uansvarlige banker. EU er imidlertid ikke løsningen – heller ikke her.

Reference : http://notat.dk/artikler/2014/europaeiske-storbanker-puster-sig-op-vaerre-end-lehman-brothers-2008


Godt nytår!

Et Godt Nytår – uden bobler og tømmermænd!

Af Poul Gerhard Kristiansen og Morten Blaabjerg

Ved overgangen til det nye år 2014 truer en ny boligboble. Denne gang i vore nabolande Sverige og Norge. De har ligesom en lang række andre lande heller ikke lært af de gentagne kriser og årsagerne til dem, og har ikke fået gennemført en skattelovgivning og økonomisk politik, som kan modvirke boblerne, friværdifesterne og de voldsomme tømmermænd, som kommer ovenpå.

Finanskrisen er langt fra noget overstået kapitel. 2013 var også 200-året for den såkaldte statsbankerot i 1813. Dette er der ingen, der har valgt at markere, til trods for, at den situation har været uhyggeligt tæt på flere steder – fremkaldt af oppustede bobler, spekulation, grådighed og fulgt op af en økonomisk politik – ikke mindst i eurozonen – som igen lader krisens virkninger gå ud over almindelige mennesker – ikke mindst de svageste grupper. Også statsbankerotten blev, udover datidens krig mod England, fremkaldt af en grasserende inflation fremkaldt af en voldsom spekulation i årtierne forud.

2013 bragte også en hysterisk, nærmest klynkende agitation mod den smule grundskyld, som er tilbage – med udgangspunkt i de problemer, som det stærkt amputerede vurderingssystem i SKAT har skabt. Et vurderingssystem, som Parcelhusejernes Landsforenings politiske venner i de borgerlige partier, selv smadrede i 2003. Sikke en måde at markere 10-året på!

Lad os håbe, at 2014 bliver året, hvor man bliver klogere.

I Retsforbundet kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt år, der bar præg af “relanceringen” af partiet i november 2012. Igennem adskillige møder har vi internt arbejdet med implementeringen af tanker om en ny bankpolitik og basisindkomst – forslag der stadig debatteres og skal udmunde i at et nyt politisk program kan vedtages i foråret 2014.

Vigtigst har dog været vores vedholdende arbejde for at udbrede kendskabet til Retsforbundets politiske ideer. Det finder sted bl.a. via de sociale medier, hvor vi på Facebook nærmer os de 1000 “synes godt om”-tilkendegivelser – og på Twitter nærmer os 600 followers. Ved kommunalvalget i efteråret var Retsforbundet på valg i 4 kommuner og i 3 regioner, hvilket skabte fornyet opmærksomhed, synlighed i medierne, og tilgang af nye medlemmer og frivillige. Et stort velkommen til jer!

Også i 2014 har vi brug for at flere medlemmer og frivillige melder sig under fanerne for at løfte opgaverne!

Vi har en fælles fortælling, der handler om at skabe en mere bæredygtig fremtid for Danmark. Vi har brug for at skabe en bæredygtig økonomi, så vi ikke smadrer vores miljø, ødelægger vores helbred og skubber endnu flere ud i fattigdom. Vi har brug for et bæredygtigt demokrati, så vi kan få de nye løsninger som Danmark har brug for. Vi har ikke brug for et EU og et pengevæsen, som undergraver vores nationale demokrati og beslutningskraft. Retsforbundet kan være fødselshjælper på den proces – men det er Danmarks borgere, der skal tage ansvar for og løfte opgaven. Denne fortælling vil vi fortsat udbrede i det nye år.

Retsforbundet har mange store opgaver i det nye år – sammen med vore politiske venner. Mere end nogensinde er der behov for yderligere fremgang for Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti.

  • Vi skal fortsætte Retsforbundets ekspansion og indsats for at udbrede kendskabet til vores fortælling – på nettet og ved flere fysiske møder.
  • Vi skal fortsat presse på for at få indfriet løfterne om en lettelse af de tåbelige regler for indsamling af underskrifter for at stille op til Folketinget – fordi vi har brug for et stærkere og mere bæredygtigt demokrati. Og fordi vi har brug for en bæredygtig fremtid for Danmark.
  • Vi skal markant imødegå den egoistiske agitation mod grundskylden og arbejde for en retfærdig fordeling af de fællesskabte værdier, så vi kan hindre nye bobler, kriser og spekulation.
  • Vi skal arbejde mod den øgede kontrol, styring og overvågning af almindelige mennesker samt øgede mørklægning af beslutningsprocesser.
  • Vi skal være med til at sikre et klokkeklart NEJ ved folkeafstemningen om den fælles EU-patentdomstol.
  • Vi skal være med til at stoppe en yderligere underminering af euroundtagelsen via bankunion og en atlantisk udvidelse af EU’s toldunion og indre marked, så vores selvbestemmelse bliver reduceret yderligere.
  • Vi skal støtte en fremgang for EU-modstanden ved det kommende EU-parlamentsvalg og støtte Retsforbundets kandidater på liste N.

Der er ingen grund til at blive liggende i sofaen for at sove nytårsrusen ud, og forlade sig på den siddende regerings ørkesløse og virkningsløse vækstplaner, besparelser og stramninger – heller ikke i det nye år. Det er nu vi skal i arbejdstøjet for alvor!

Godt Nytår – uden bobler og tømmermænd!

Gør selv noget nu!

  • Læs mere om hvordan vi får en mere bæredygtig fremtid for Danmark.
  • Meld dig ind i Retsforbundet idag og støt vores arbejde i 2014 for en bæredygtig fremtid – for både os, vores børn og vore børnebørn!