Middelboe-huset, Holte.

Frihed og tryghed – også for førstegangskøberne!

Middelboe-huset, Holte.

Det er ikke rimeligt, at førstegangskøberne straffes og skal knokle hårdere for at få fod under eget bord – imens alle andre går fri. Billedet : Middelboe-huset, Holte, Danmark. Tegnet af Jørn Utzon, 1953-55. Foto : Christoffer Pilgaard. Udgivet under Creative Commons.

Af Morten Blaabjerg, medlem af Retsforbundets landsledelse

Pr. 1 november får vi nye regler der betyder, at boligkøbere fremover skal lægge 5% af købesummen til den ejendom de ønsker at købe – som altså ikke fremover kan lånes i banken.

Formålet er at lægge en dæmper på ejendomsmarkedet og få færre salg, hvor økonomien for huskøberne ikke er god nok til at tolerere udsving på ejendomsmarkedet – som f.eks. finanskrisen førte med sig, hvor mange, der havde købt alt for dyrt, snart måtte se en tvangsauktion i øjnene.

Man skal være fair. De nye regler vil uden tvivl dæmpe efterspørgslen på ejendomsmarkedet og medvirke til at priserne holdes i ro – for en tid, hvilket vil betyde at risikoen for boligbobler reduceres.

Men de er også et udtryk for at staten endnu engang svinger pisken over en gruppe borgere – her førstegangskøberne og børnefamilierne – istedet for at give alle borgere større frihed, til at skabe sig den tilværelse man ønsker.

Er det virkelig rimeligt, at det er huskøbernes økonomi, der skal lægge for i kampen imod boligbobler?

Førstegangskøberne er i mange tilfælde familier med små børn, hvor begge forældre arbejder meget og er pressede på tiden. Og i mange tilfælde vil det være meget vanskeligt, eller måske umuligt, at foretage en opsparing under de nuværende økonomiske forhold, af den nødvendige størrelse. Er det rimeligt at de skal knokle for at spare uhyrlige summer sammen for at realisere drømmen om egen bolig ? Uhyrlige summer, som ikke skyldes deres egen uformåen, men derimod at staten har tilladt arbejdsfri indtægter på ejendomsmarkedet i årevis, hvilket har betydet, at prisen for at få sin egen grønne plet på planeten er steget til astronomiske højder – især i hovedstadsområdet.

Reglerne vil alt andet lige tillige betyde, at alle der i forvejen ejer deres hus eller lejlighed (fordi de har købt inden denne regel træder i kraft) fredes, idet langt de fleste boligejere som oftest vil kunne medbringe en væsentlig gevinst/opsparing realiseret ved salg af deres tidligere bolig. Er du således allerede “med i feltet” af boligejere, så vil du blive belønnet yderligere !!

Retsforbundet står for en bæredygtig økonomisk politik, der søger helt at eliminere risikoen for nye boligbobler – vel at mærke uden, at pålægge enkelte grupper i samfundet – her førstegangskøberne og familierne – helt urimelige ekstra byrder.

Vores bæredygtige skattereform vil samtidig betyde, at alle, der arbejder og bidrager til økonomien, kan beholde mere af det tjente. Arbejdsfri indtægter og forbrug af vore fælles naturresourcer vil derimod blive beskattet i større omfang, hvilket bl.a. vil bidrage til en stabil udvikling på ejendomsmarkedet, reducere lånebehovet og overforbruget og reducere bankernes magt. Den vil også bidrage til at vi rent faktisk har en klode, et miljø og et samfund med sammenhængskraft at give videre til vores børn og kommende generationer – der med en rimelig og almindelig arbejdsindsats vil kunne bo og leve som de ønsker.

Det er ikke rimeligt at belaste førstegangskøberne og børnefamilierne med denne form for utidig statslig indblanding i borgernes og virksomhedernes gøren og laden.

Hjælp Danmark på vej mod en bæredygtig fremtid ved at udfylde en vælgererklæring for Retsforbundet her : http://underskriv.retsforbundet.dk – Danmark har brug for en politik som giver den enkelte borger og familie både frihed og tryghed.


Jan Størup Nielsen, Senior Analyst, Nordea

Stigende boligpriser en velsignelse. For hvem?

Stigende boligpriser en velsignelse i følge Jan Størup Nielsen. Men for hvem?

Stigende boligpriser en velsignelse i følge Jan Størup Nielsen. Men for hvem?
Foto : Nordea Bank. Licens : Creative Commons by 2.0


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Stigende boligpriser en velsignelse. For hvem?

I Jyllands-Posten skriver cheføkonom for Nordea Jan Størup Nielsen, at de stigende boligpriser er en velsignelse.

På trods af denne konstatering, så vender han alligevel ”et bekymret blik” mod boligmarkedet fordi de redskaber, der er tilgængelige for at styre de danske boligpriser er begrænset. Vi har ”deponeret” vores pengepolitik hos den europæiske centralbank og aftalen om det åbenlyst tåbelige ejendomsværdiskattestop til 2020 hindrer Folketinget – hvis et sådant ønske pludselig skulle dukke op – i at gribe ind via f.eks. en ophævelse eller at gennemføre en regulær statsgrundskyld til afløsning af indkomstskat.

Tilsyneladende er hukommelsen hos politikere på Christiansborg og bankøkonomer forbavsende kort.

For naturligvis kan en politisk aftale ændres, hvis der er vilje til det. I øjeblikket er det eneste, vi hører de konservatives evige klagesang om den smule grundskyld vi har. Vi kan altså godt gå videre på tåbelighedernes og den socialt uansvarlige landevej, men ikke gå den anden vej.

Men anyway – Jan Størup Nielsen – konstaterer så, at da politikerne ikke vil bruge de midler, som kunne bremse oppustningen af boligboblerne, så lad os lukke øjnene og gå med opladte sind direkte mod nye bobler, krise og ny nedtur og tømmermænd efter friværdifesten. Blot er friværdifesten for os nuværende ejere, spekulanter og banker, mens tømmermændene er for alle – ikke mindst de næste købere og lejere. Det er ungdomsfjendsk og asocialt.

Og så er det altså den økonomiske udvikling, som viser sig i stigende jord og dermed boligpriser – ikke omvendt.

Nej, vi har ikke pustet ballonerne helt op endnu – men vi skal nok nå det, synes devisen at være. Kors, hvor er det dog ansvarsløst.

Reference : http://finans.dk/finans/opinion/ECE7918171/Stigende-boligpriser-er-en-velsignelse/

Hjælp Retsforbundet med igen at blive opstillingsberettiget

Vælgererklæring - Retsforbundet

Vælgererklæring. Hvis du hellere vil underskrive vælgererklæringen med en touchskærm end med mus kan du bruge koden her til smartphone eller tablet.


Boligbobler og rettidig omhu

Nye boligbobler og regeringen er passiv

Nye boligbobler og regeringen er passiv

Nye boligbobler og regeringen er passiv. Foto : marfis75. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Nye boligbobler og regeringen er passiv

49% af landets førende økonomer, giver Retsforbundet ret, og tror på nye boligbobler.
Men når Sass Larsen ligefrem udnævnes til at have en kur, så vil jeg opfordre til at læse nedenstående artikel med forslagene. Artiklen viser, at der reelt ikke er tale om kur, men udelukkende om at være opmærksomme og holde øje med – og ”være meget optaget af det”, som modeudtrykket er i de tilfælde, hvor der reelt ikke er tale om ville gøre noget.

Sass-Larsen og regeringen er desværre stadigt passive.

Det er måske heller ikke så overraskende når man husker, at Sass-Larsen, som viste sin manglende forståelse for den asociale fordeling, som vil komme ud af passiviteten ved at udtale, at det jo ikke havde nogen betydning for ”hans” bistandsklienter i Køge, når boblerne lystigt dansede og friværdifesterne for os få blomstrede. – Altså at det ikke havde betydning for hans bistandsklienter, at der de fælles-og naturskabte værdier ikke blev fordelt socialt retfærdigt, men røg direkte i private lommer! – Med Retsforbundets forslag om skatteomlægning og samfundsdividende vil vi sikre at alle får deres andel.

Der er derfor god grund til at styrke Retsforbundet, så vi kan presse på for handling – inden det igen bliver for sent.

Reference : http://www.business.dk/bolig/flertal-tror-paa-boligboble-her-er-sass-larsens-kur

Vælgererklæring - Retsforbundet

Vælgererklæring. Hvis du hellere vil underskrive vælgererklæringen med en touchskærm end med mus kan du bruge koden her til smartphone eller tablet.


Boligbobler og rettidig omhu

Boligbobler og rettidig omhu

Boligbobler og rettidig omhu

Boligbobler og rettidig omhu. Foto : marfis75. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politikse ordfører

Boligbobler og rettidig omhu.

Når det i Business-artiklen ”Boligpriser endnu et stykke fra toppen” udpensles så kraftigt af økonomer tilknyttet pengeinstitutter, at vi bare skal tage det roligt, så er det virkelig, at man skal være urolig.

For det er da rigtigt, at den periode, hvor de seneste boligbobler blev pustet op, var længere op til kæmpeboblen, det store brag og den efterfølgende nedtur med giganttømmermændene var længere end den tid, som er gået denne gang siden vi begyndte at pusten nye bobler.

Men ærlig talt var det ikke på tide, at vi lærte bare en smule af tidligere friværdifester, boligbobler og bolig eller finanskriser. Hvad med denne gang at vise ”rettidig omhu”.

Realiteten er den, at vi er i gang med at puste nye bobler og at vi historisk kan se, at disse boligbobler og tilhørende kriser kommer med ganske jævne mellemrum. Vi ved også, at vi efter 2001 fik at vide – blev beroliget med – at boligmarkedet gik for trægt. Herefter gennemførte den nye borgerlige regering en række tiltag, som tilgodeså os boligejere endnu mere end vi i forvejen var blevet.

Yderligere prisstigninger

Nu oplever vi hvordan der er i det seneste årstid for alvor er kommet gang i prisstigningerne – igen. Med den ultralave rente og en regerings passivitet kan vi se frem til yderligere store prisstigninger. Uafhængige økonomer har, sammen med Retsforbundet, i lang tid peget på nødvendigheden af, ikke blot at lade stå til, så vi løber ind i nye boligbobler – ikke nu, men om en overskuelig rækkefølge. Nationalbankdirektøren har direkte peget på, at den uansvarlige valutapolitik, vi fører her i landet og de deraf følgende rentestørrelser vil føre til et yderligere pres på boligpriserne – altså en parallelvirkning, som den vi oplevede under den tidligere regering.

Og i den situation skal vi altså bare tage det roligt, for vi er ”endnu” et stykke fra pristoppen. Hertil vil jeg tilføje – vi skal nok nå det.

Rettidig omhu

Det ville være dejligt med rettidig omhu – for en gangs skyld. For samfundets skyld og ikke mindst for den næste generation af køberes skyld – de unge, som skal finansiere de fremkaldte prisstigninger eller de lejere, som ikke får del i prisstigningerne eller de skatteydere, som fortsat skal have brandskattet deres arbejdsindkomst.

Reference : http://www.business.dk/bolig/boligpriser-endnu-et-stykke-fra-toppen

Hjælp Retsforbundet tilbage i Folketinget!

Du kan underskrive en vælgererklæring online ved at gå ind på: underskriv.retsforbundet.dk

Vælgererklæring - Retsforbundet

Vælgererklæring. Hvis du hellere vil underskrive vælgererklæringen med en touchskærm end med mus kan du bruge koden her til smartphone eller tablet.


Foto: Orf3us under Creative Commons 3.0 licens

Hvor længe vil vi finde os i boligbobler?

Foto: Orf3us under Creative Commons 3.0 licens

Offentligt byggeri som vi alle betaler giver boliggevinst til de, der tilfældigvis ejer lejlighederne lige nu – til skade for de, der senere har brug for at købe. Foto: Orf3us under Creative Commons 3.0 licens.

Hvor længe endnu vil vi finde os i at vores bolig skal være en lotteriseddel? Det er mere end 150 siden folkestyret blev indført og de fleste privilegier blev afskaffet. Alligevel tillader vi stadig et boligmarked hvor de, der er heldige at købe og sælge på det rigtige tidspunkt bliver rige, mens andre stavnsbindes eller ruineres.
Vil danskerne virkelig blive ved med at se den ene boligboble efter den anden blæses op og vente i spænding på hvornår den næste sprænges?

I denne uge forudser en artikel i Berlingske at en ejerlejlighed på Frederiksberg, der i dag koster 3,6 mio kr kan stige til 21 mio om 10 år.
For den person, der allerede har købt en sådan lejlighed for nylig kan det lyde lovende – hvis man da ikke får brug for snart at skulle købe noget andet i nærheden. For den der har købt og helt eller delvist betalt en sådan lejlighed for længe siden er det en drøm. For arvinger til den sidstnævnte er det en sikring af slægtens plads i den privilligerede klasse.
Men for den der endnu ikke har fået foden indenfor på boligmarkedet er det en lurende katastrofe.

Boblen brister – men hvornår?

Et af problemerne er, at stigningerne ikke vil være konstante. På et tidspunkt sker der en overophedning: Pengene vil sidde løst hos banker og kreditforeninger og mange vil komme til at låne mere, end de kan klare at betale tilbage. Der vil blive bygget mange nye boliger af både private og af firmaer, pensionskasser og spekulanter, der håber på at tjene på de stigende priser. Mange vil forsøge at sælge fast ejendom mens priserne er høje. På et tidspunkt vil der være så mange bygninger og lejligheder til salg at prisniveauet ikke kan holde og boblen vil briste.

Vi ved alle, det vil ske, for det hører med til vores system. Vi ved blot ikke hvornår, men vi ved at det vil gøre ondt på mange.

Fællesskabet og de udsatte betaler prisen

For samfundet er det en social belastning at nogle mennesker i vores fællesskab oplever en nedtur som kan medføre forskellige behov for hjælp og yderligere forværrer mulighederne for at bryde en negativ social arv.
Derudover er det et stort samfundsøkonomisk problem at en stigende del af økonomien bindes i beliggenhedsværdier, der i bund og grund kun eksisterer på grund af vores fælles indsats – blandt andet de penge samfundet poster i dyre anlægsarbejder, som fx. Metroen. Det er penge, der er opkrævet i skat på vores arbejde, men som ender i lommen på de, der har trukket den rigtige seddel i boliglotteriet.

Kun Retsforbundet tør tage kampen op

Beliggenhedsværdierne er skabt af os alle sammen. Både de skattepenge, der bliver brugt på offentlig service, de penge vi lægger i butikkerne og de aktiviteter vi udfører i vores fritid er med til at sætte niveauet for, hvor meget lejligheder, huse og ubebyggede grunde kan sælges for i et givet område.

Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti vil ikke vil lefle for den del af vælgerne, der tjener penge på friværdifesten. Vi ønsker at opkræve en høj løbende afgift på beliggenhedsværdierne, som kan holde priserne i ro og til gengæld hæve det skattefri bundfradrag, så du kan få meget mere ud af lønnen for dit arbejde.

Der er andre partier, der ynder at sige det skal kunne betale sig at arbejde. Det klinger hult når man ved at din boligsituation i dag har større indflydelse på din samlede livsindtægt end om du tjener 10.000 mere eller mindre om måneden. Vil du virkelig finde dig i det? Retsforbundet vil ikke.

/Jan Møgelbjerg