Middelboe-huset, Holte.

Frihed og tryghed – også for førstegangskøberne!

Middelboe-huset, Holte.

Det er ikke rimeligt, at førstegangskøberne straffes og skal knokle hårdere for at få fod under eget bord – imens alle andre går fri. Billedet : Middelboe-huset, Holte, Danmark. Tegnet af Jørn Utzon, 1953-55. Foto : Christoffer Pilgaard. Udgivet under Creative Commons.

Af Morten Blaabjerg, medlem af Retsforbundets landsledelse

Pr. 1 november får vi nye regler der betyder, at boligkøbere fremover skal lægge 5% af købesummen til den ejendom de ønsker at købe – som altså ikke fremover kan lånes i banken.

Formålet er at lægge en dæmper på ejendomsmarkedet og få færre salg, hvor økonomien for huskøberne ikke er god nok til at tolerere udsving på ejendomsmarkedet – som f.eks. finanskrisen førte med sig, hvor mange, der havde købt alt for dyrt, snart måtte se en tvangsauktion i øjnene.

Man skal være fair. De nye regler vil uden tvivl dæmpe efterspørgslen på ejendomsmarkedet og medvirke til at priserne holdes i ro – for en tid, hvilket vil betyde at risikoen for boligbobler reduceres.

Men de er også et udtryk for at staten endnu engang svinger pisken over en gruppe borgere – her førstegangskøberne og børnefamilierne – istedet for at give alle borgere større frihed, til at skabe sig den tilværelse man ønsker.

Er det virkelig rimeligt, at det er huskøbernes økonomi, der skal lægge for i kampen imod boligbobler?

Førstegangskøberne er i mange tilfælde familier med små børn, hvor begge forældre arbejder meget og er pressede på tiden. Og i mange tilfælde vil det være meget vanskeligt, eller måske umuligt, at foretage en opsparing under de nuværende økonomiske forhold, af den nødvendige størrelse. Er det rimeligt at de skal knokle for at spare uhyrlige summer sammen for at realisere drømmen om egen bolig ? Uhyrlige summer, som ikke skyldes deres egen uformåen, men derimod at staten har tilladt arbejdsfri indtægter på ejendomsmarkedet i årevis, hvilket har betydet, at prisen for at få sin egen grønne plet på planeten er steget til astronomiske højder – især i hovedstadsområdet.

Reglerne vil alt andet lige tillige betyde, at alle der i forvejen ejer deres hus eller lejlighed (fordi de har købt inden denne regel træder i kraft) fredes, idet langt de fleste boligejere som oftest vil kunne medbringe en væsentlig gevinst/opsparing realiseret ved salg af deres tidligere bolig. Er du således allerede “med i feltet” af boligejere, så vil du blive belønnet yderligere !!

Retsforbundet står for en bæredygtig økonomisk politik, der søger helt at eliminere risikoen for nye boligbobler – vel at mærke uden, at pålægge enkelte grupper i samfundet – her førstegangskøberne og familierne – helt urimelige ekstra byrder.

Vores bæredygtige skattereform vil samtidig betyde, at alle, der arbejder og bidrager til økonomien, kan beholde mere af det tjente. Arbejdsfri indtægter og forbrug af vore fælles naturresourcer vil derimod blive beskattet i større omfang, hvilket bl.a. vil bidrage til en stabil udvikling på ejendomsmarkedet, reducere lånebehovet og overforbruget og reducere bankernes magt. Den vil også bidrage til at vi rent faktisk har en klode, et miljø og et samfund med sammenhængskraft at give videre til vores børn og kommende generationer – der med en rimelig og almindelig arbejdsindsats vil kunne bo og leve som de ønsker.

Det er ikke rimeligt at belaste førstegangskøberne og børnefamilierne med denne form for utidig statslig indblanding i borgernes og virksomhedernes gøren og laden.

Hjælp Danmark på vej mod en bæredygtig fremtid ved at udfylde en vælgererklæring for Retsforbundet her : http://underskriv.retsforbundet.dk – Danmark har brug for en politik som giver den enkelte borger og familie både frihed og tryghed.


Jan Størup Nielsen, Senior Analyst, Nordea

Stigende boligpriser en velsignelse. For hvem?

Stigende boligpriser en velsignelse i følge Jan Størup Nielsen. Men for hvem?

Stigende boligpriser en velsignelse i følge Jan Størup Nielsen. Men for hvem?
Foto : Nordea Bank. Licens : Creative Commons by 2.0


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Stigende boligpriser en velsignelse. For hvem?

I Jyllands-Posten skriver cheføkonom for Nordea Jan Størup Nielsen, at de stigende boligpriser er en velsignelse.

På trods af denne konstatering, så vender han alligevel ”et bekymret blik” mod boligmarkedet fordi de redskaber, der er tilgængelige for at styre de danske boligpriser er begrænset. Vi har ”deponeret” vores pengepolitik hos den europæiske centralbank og aftalen om det åbenlyst tåbelige ejendomsværdiskattestop til 2020 hindrer Folketinget – hvis et sådant ønske pludselig skulle dukke op – i at gribe ind via f.eks. en ophævelse eller at gennemføre en regulær statsgrundskyld til afløsning af indkomstskat.

Tilsyneladende er hukommelsen hos politikere på Christiansborg og bankøkonomer forbavsende kort.

For naturligvis kan en politisk aftale ændres, hvis der er vilje til det. I øjeblikket er det eneste, vi hører de konservatives evige klagesang om den smule grundskyld vi har. Vi kan altså godt gå videre på tåbelighedernes og den socialt uansvarlige landevej, men ikke gå den anden vej.

Men anyway – Jan Størup Nielsen – konstaterer så, at da politikerne ikke vil bruge de midler, som kunne bremse oppustningen af boligboblerne, så lad os lukke øjnene og gå med opladte sind direkte mod nye bobler, krise og ny nedtur og tømmermænd efter friværdifesten. Blot er friværdifesten for os nuværende ejere, spekulanter og banker, mens tømmermændene er for alle – ikke mindst de næste købere og lejere. Det er ungdomsfjendsk og asocialt.

Og så er det altså den økonomiske udvikling, som viser sig i stigende jord og dermed boligpriser – ikke omvendt.

Nej, vi har ikke pustet ballonerne helt op endnu – men vi skal nok nå det, synes devisen at være. Kors, hvor er det dog ansvarsløst.

Reference : http://finans.dk/finans/opinion/ECE7918171/Stigende-boligpriser-er-en-velsignelse/

Hjælp Retsforbundet med igen at blive opstillingsberettiget

Vælgererklæring - Retsforbundet

Vælgererklæring. Hvis du hellere vil underskrive vælgererklæringen med en touchskærm end med mus kan du bruge koden her til smartphone eller tablet.


Torsten Rugaard Sylvest

Liberal Alliance kærer sig ikke om den almene boligejer

Torsten Rugaard Sylvest

Torsten Sylvest – ved Retsforbundets Landsmedlemsmøde 2013, ArenaSyd, Vamdrup. Foto : Kim Kjærgaard Sørensen. Licens : Creative Commons by-sa 2.0

Af Torsten Sylvest, medlem af landsledelsen i Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti

Det er landets angiveligt fremmeste fortaler for liberale værdier, der her opfordrer til, at de særinteresser hans parti forsvarer fortsat skal have love til at spekulere uhindret, uhæmmet og til skade for samfundsøkonomien. Anders Samuelsens forsøg på at overbevise vælgerne om, at han kærer sig om almindelige menneskers boligsituation, nærmer sig det uvederhæftige.

Skræmmebilledet af en grundskyld, der på et øjeblik kan hive det økonomiske tæppe væk under en almindelig familie i egen bolig, er mildest talt urealistisk, alene af den grund, at der er et lovmæssigt loft over den kommunale grundskyldspromille og at en stigende grundskyldspromille i sig selv vil holde priserne og vurderingerne i ro.

Med hensyn til vurderingerne, så er vi selvsagt enige med Anders Samuelsen og i øvrigt med det meste af landet i, at det er en ren skandale, at der ikke er styr på dem. Ulykken skete da den borgerligt liberale VKO regering valgte at centralisere ejendomsvurderingerne ved tage dem fra kommunerne og give dem til skat. vurderingerne skal tilbage til dem, der kender lokalområdets pris- og samfundsudvikling og som ikke er sendt i byen med en landspolitisk dagsorden.

Den almindelige familie i egen bolig har brug for at få lettet skatten på deres lønindkomst, den har brug for en nedsættelse af momsen så deres leveomkostningerne lettes, så de har råd til at få lavet bilen og så det firma far arbejder for, stadig findes her i landet.

Den har også brug for at vide, at den grundskyld de betaler til fællesskabet giver mening, fordi det der beskattes, er en værdistigning de har som følge af en samfundsudvikling og fordi grundskyld er det sikreste bolværk mod nye bolig-bobler og nye skadelige kriser, der vil tvinge dem fra deres hjem.

Liberal Alliances modstand mod grundskyld giver ikke mening ud fra et liberalt samfundssyn. Liberalismens ideologiske ophav Adam Smith, gik ind for inddragelse af jordrenten, altså grundskyld, som en retfærdig skat, der rammer monopoler og ikke arbejdet (som f.eks. indkomstskat)

Liberal Alliance afslører sig igen som et simpelt skattenægterparti, der udelukkende fører politik der tilgodeser de mest velstillede og som udelukkende vil spare sig til at betale regningen, uden at bekymre sig om hvilket samfund og hvilke økonomiske vilkår det efterlade os andre med.

Indlæg oprettet som et svar på en kronik af Anders Samuelsen i Berlingske Tidende 18/09-2013.