Stemmefiskerne vil kvæle debatten om fornyelse af ejendomsbeskatningen

Stemmefiskerne vil kvæle debatten om fornyelse af ejendomsbeskatningen

Stemmefiskerne vil kvæle debatten om fornyelse af ejendomsbeskatningen

Stemmefiskerne vil kvæle debatten om fornyelse af ejendomsbeskatningen

Hvornår er nok nok, når vi taler ejendomsskat?

Af Ib Strømberg Hansen

Jeg stiller dette spørgsmål, fordi de konservatives partiformand Søren Pape sammen med Gentoftes borgmester Hans Toft har sendt et brev til borgerne med overskriften: Nu er det nok: Stop de evigt stigende ejendomsskatter.

Havde Søren Pape lyttet til sit partimedlem Søren-Michael Pihl, der den 20. november 2014 opfordrede til nytænkning omkring ejendomsbeskatningen, kunne han, i konsekvens af at han fører sig frem som den ypperste forkæmper for nedbringelse af indkomstskatten, have overvejet overskriften: Nu er det nok: Stop de evigt stigende ejendomspriser.

Eller han kunne have tordnet: Stop boligkasinoet.

For de unge mennesker, der sparer op til køb af ejerbolig, havde de sidste 2 udmeldinger været betydeligt mere relevante. De har i relativ frisk erindring beretningerne om dem, der købte lige før boligboblen brast og som i forbindelse med ophør af parforhold, sygdom eller jobtab fik smadret deres økonomi. Samtidig har de kunnet konstatere, hvordan de, der efterfølgende købte på bunden af markedet i København og på Frederiksberg har fået foræret milliongevinster. Gevinster, som for at gøre uretfærdigheden fuldkommen, er skattefrie!

Alle ansvarlige økonomer ville have foretrukket, at Søren Pape havde meldt ud: Stop boligboblerne.

Produktivitetskommissionen ville ønske, at Søren Pape havde taget ved lære af dens klokkeklare konklusioner og sagt: Ned med indkomstskatten. Op med den løbende beskatning af fast ejendom.

Men hvornår er nok så nok? Det spørgsmål har de økonomiske vismænd allerede besvaret, da den seneste boligboble var under opbygning, hvor de klart og tydeligt sagde til Anders Fogh: Boligmarkedet skal stabiliseres! Som bekendt talte de for døve øren. Anders Fogh drog efterfølgende udenlands til et godt job som NATO-generalsekretær og efterlod regningen til danskerne, hvor det var de dårligst stillede, som særligt fik den at føle.

Nok er altså nok, når ejendomsprisernes himmelflugt er stoppet.

Der er en række andre gode grunde til en rigtigt doseret ejendomsskat. Dette har jeg den 26. nov. 2014 redegjort for i debatindlægget “Fornyelse af ejendomsbeskatningen er hårdt tiltrængt“. Her skal kun fremhæves, at en fornyelse af ejendomsbeskatningen også skal omfatte en omlægning af skatten på boligen til en skat på grunden, hvilket er en, ikke uvæsentlig, præcisering af konklusionen fra produktivitetskommissionen.

Selv om den nuværende brug af ejendomsbeskatningen indebærer generationstyveri, uretfærdig fordeling af værdiskabelsen i samfundet, risiko (eller snarere vished) for økonomiske kriser og virker hæmmende for udviklingen, så vil Søren Pape ikke i et valgår tage debatten om den nødvendige fornyelse. En fornyelse som markant kan nedbringe skatten på arbejde.

Søren Pape står ikke alene. Ingen af de andre partier ønsker at tage denne helt afgørende debat. Der er derfor al mulig grund til at støtte Retsforbundets bestræbelser på at komme i Folketinget og fastholde fokus på denne grundsten i fordelingspolitikken.

Stemmefiskerne vil kvæle debatten om fornyelse af ejendomsbeskatningen!

Vælgererklæring - Retsforbundet

Vælgererklæring. Hvis du hellere vil underskrive vælgererklæringen med en touchskærm end med mus kan du bruge koden her til smartphone eller tablet.


Retsforbundet - Danmarks Bæredygtige Parti

Borgerlige kupper ejendomsskatten

V,DF,LA og K vil afskaffe ejendomsskatterne eller reducere dem mest muligt. Det ser man i kommunerne, hvor de foretrækker at beskatte folks arbejde gennem indkomstskatten frem for at inddrage arbejdsfri gevinster gennem grundskyld.

VK-regeringen gennemførte med støtte af DF en fiksering af ejendomsværdiskatten og lagde loft over grundskylden. Man ville helst også have fastlåst grundskylden, men kommunerne kan ikke undvære denne indtægtskilde. Formentlig som et led i en begyndende afvikling af ejendomsskatterne nedlagde man i 2003 vurderingsrådene i de dengang 270 kommuner og centraliserede vurderingerne i Skat men en bemanding på sølle 150 personer til at vurdere 1,7 mio. ejendomme. I stedet for årlige vurderinger indførte man 2-årige.

Det siger sig selv, at det måtte gå galt, og det har sådan set været hensigten: Ejendomsbeskatningen i Danmark skulle fikseres og udfases. Nu skylder de nævnte borgerlige partier vælgerne at give klar besked: Er det stadig målet, hvis de vinder næste folketingsvalg, at afvikle ejendomsbeskatningen i Danmark og dermed gå lodret imod de økonomiske vismænd, Nationalbanken, OECD og EU, der alle anbefaler det modsatte: at øge den løbende ejendomsbeskatning til fordel for lavere skat på arbejde?

Så er det op til vælgerne om de hellere vil være små boligspekulanter eller have et arbejde. Vi så hvorledes VKDF-flertallets ejendomsskattestop bevirkede, at Danmark var et af de lande, der fik den største boligboble og blev ramt hårdest af den økonomiske verdenskrise, udsprunget af den amerikanske boligboble. Den har foreløbigt kostet os 200.000 produktionsarbejdspladser og recession.

SRSF-regeringen bør etablere en bemanding i Skat, der er tilstrækkelig i antal og kvalifikationer til at løse vurderingsopgaven kompetent, herunder inddrage ejendomsmægler-kompetence, og så bør de årlige ejendomsvurderinger genindføres. Da grundskylden ikke er omfattet af skatteforliget, bør man sammen med Enhedslisten genindføre statsgrundskylden på 1 % og bruge provenuet til nedbringelse af skatten på arbejde.

Her vil man have vælgerne bag sig: På spørgsmålet om de vil acceptere højere boligskat, hvis skatten på arbejde sættes tilsvarende ned, svarer 66 % ja, kun 22 % nej. Blandt de socialdemokratiske vælgere svarede 71 % ja og blandt SF-vælgerne var det 69 % (Gallup i Berlingske 21/2 11). Og de radikale siger, at de lytter til økonomerne ….

Ib Christensen, fhv. MEP & MF,
Gørtlervej 26, Randers.