PROTEST

Hvem skylder hvem hvad?

PROTEST

PROTEST. Demonstranter fra det yderligtgående pari Gyldent Daggry – som er gået frem som protestparti under krisen – demonstrerer ud for den tyske ambassade i Athen med plakaten: “Skrid, Merkel”. Foto : Thanassis Stavrakis/AP

Af Poul Gerhard Kristiansen

Hvem skylder hvem hvad? Græsk oprør mod EU forståelig.
– Hjælp grækerne med at komme ud af euroen.

Det er helt forståeligt, at grækerne reagerer ved at indsætte en regering, som vil noget andet, når man ser hvordan den såkaldte EU-redningsplan udelukkende er blevet betalt af den almindelige græker i en sådan grad, at man sagtens kan diskutere om en statsbankerot ville have været værre. Sammen med en direkte indblanding også i sammensætning af den tidligere regering er EU-toppens reaktion en utilstedelig mishandling af demokratiet. EUs mishandling af grækerne har yderligere fremkaldt tilslutning til partier på de yderste fløje ikke mindst det nynazistiske Gyldent Daggry.

Men EU har valgt den sædvanlige vej med strømme af trusler mod grækerne, hvis de formastede sig til at stemme anderledes end EU og ikke mindst Tyskland ønsker. Den linje er sekunderet af EUs helt egen ekspert på Københavns Universitet Marlene Wind, som på sin sædvanlige skråsikre måde viderebringer de budskaber EU ønsker.

I lyset af den nye undersøgelse, som Politiken har bragt, af, hvad tyskland skylder grækerne efter besættelsen, kan man vel også med rette diskutere hvem der skylder hvem hvad. Måske er der lagt lidt til, men ikke blot grækerne indtil nu, men en række andre lande, herunder Danmark, har jo valgt helt – i realiteten – at eftergive.

Under alle omstændigheder er der rigelig luft til at gennemføre en gældskonference med det mål at gennemføre en gældssanering. Og så kan EU følge op med at hjælpe grækerne med at vise en vej ud af euroen. At komme ud af euroen er i virkeligheden en uomgængelig forudsætning for på sigt at få løst op for den græske tragedie. – Vi vil meget gerne assistere i den proces.


Kom bare med folkeafstemningen

Horsens-statsfængsel-2005

Retsforbundets Landsmøde: Nej til at fjerne retsundtagelsen – Kom bare med folkeafstemningen

Retsforbundet ser ingen grund til hverken at fjerne eller botanisere i den danske retslige undtagelse – heller ikke i forhold til at løse de grænseoverskridende problemer. Vi ser ingen grund til at overlade endnu mere danske selvbestemmelse til EU.

Det udtaler Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti – fra sit landsmøde i Fredericia den 19. oktober.
Allerede nu kører skræmmepropagandaen fra regering og folketingsflertal godt fulgt op af servile medier, som ukritisk og overfladisk viderebringer propagandaen.

Der er ingen grænser for, hvad den danske retlige undtagelse er skyld i. Vi kan ikke forfølge færdselssynder, ikke bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet som menneskehandel og vi vil blive oversvømmet af kriminelle, for blot at nævne nogle påstande.

Det er ikke korrekt. Alle parter har logisk en naturlig fælles interesse i at samarbejde om disse ting, men der er ingen grund til afgive endnu mere selvbestemmelse til EU. Vi skal ikke med i EU’s overnationale retspolitik. Der er allerede afgivet alt for meget suverænitet til EU-mastodonten.

Var skrækprofetierne korrekte, så ville lande som Norge allerede være oversvømmet af kriminelle eller være isoleret og ikke deltage i for eksempel bekæmpelsen af menneskehandel. Det er ikke tilfældet og menneskehandel er jo også et problem, som går langt ud over EU’s grænser.

Vi skal fastholde den danske undtagelse og ikke dermed lukke op for at være med i det europæiske FBI, som europol er. Det er ikke blot et praktisk politisamarbejde.

Vi kan indgå parallelaftaler også med EU, hvor det er fordelagtigt og vi har i forvejen et samarbejde via Interpol og vi kan naturligvis samarbejde på andre måder end den, EU dikterer.

Vi skal heller ikke ind i en fælles anklagemyndighed, som EU-kommissionen igen foreslår. Det vil indebære fælles straffelov og fælles strafferammer, så vi heller ikke selv kan bestemme på dette område. Der er alt for store forskelle på synet på disse områder fra land til land.

Vi skal tværtimod have Danmark ud af aftalen om den europæiske arrestordre, som betyder udlevering af danske statsborger – i nogle tilfælde til straf for noget, som end ikke er ulovligt i Danmark.

Og vi skal selv bestemme vores asyl, flygtninge- og integrationspolitik. Det skal EU ikke.

Vi har brug for at lægge mere selvbestemmelse tilbage til Danmark – ikke at afgive mere, som skal bruges til opbyggelse af den statsdannelse som EU har som målsætning. Retsforbundet vil fortsat arbejde imod, at Danmark blot bliver en delstat i EU, men vil til gengæld arbejde positivt for et åbent og virkningsfuldt samarbejde i Europa og globalt via FN, nordisk samarbejde, Europarådet og EFTA, udtaler Retsforbundet.


Forlaget Bertelsmann blev startet i 1835, hvor den ærkekonservative Carl Bertelsmann udgave primært kristne skrifter. Efter de første 100 år indtil det blev det mere udbytterigt – økonomisk som politisk – at udgive nazistisk og antisemitisk propaganda, så Forlaget Bertelsmann blev nazisternes mest brugte forlag.

Demokrati i EU – bare i vejen.

Demokrati i EU. Forlaget Bertelsmann blev startet i 1835, hvor den ærkekonservative Carl Bertelsmann udgave primært kristne skrifter. Efter de første 100 år indtil det blev det mere udbytterigt – økonomisk som politisk – at udgive nazistisk og antisemitisk propaganda, så Forlaget Bertelsmann blev nazisternes mest brugte forlag.

Demokrati i EU. Forlaget Bertelsmann blev startet i 1835, hvor den ærkekonservative Carl Bertelsmann udgave primært kristne skrifter. Efter de første 100 år indtil det blev det mere udbytterigt – økonomisk som politisk – at udgive nazistisk og antisemitisk propaganda, så Forlaget Bertelsmann blev nazisternes mest brugte forlag.

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Demokrati i EU


Bag EU’s målsætninger og udvikling frem mod den føderale EU-stat, står magtelite uanset om den er hentet hos de store virksomheder, hos medierne eller i finansverdenen. En enorm, klæg masse af lobbyister med store penge bag sig, presser hele tiden på og blot at få et register over lobbyisterne, er indtil nu blevet afvist.

For små 2 uger siden kom en af de helt store spillere frem i lyset, hvor danske medier med Jyllands-Posten og Berlingske i spidsen ukritisk viderebragte en undersøgelse fra den tyske Bertelsmann-stiftelse, som er en af lobbygrupperne med mest magt og indflydelse i og med, at de mere eller mindre kører parløb med EU-kommissionen. Undersøgelsen skulle angiveligt vise, at Danmark, sammen med Tyskland, skulle være de to lande, som havde haft den største fordel af EU’s indre marked. Det hævdede de på basis af deres helt eget indeks og målemetoder. Undersøgelsen blev viderebragt helt uden kritisk stillingtagen til undersøgelsesmetode, forudsætninger eller hvilke forhold, som skete samtidig.

Eller for den sags skyld, at forholde sig kritisk til hvilken størrelse Bertelsmann-stiftelsen er og hvilke interesser og målsætninger, den har. Og det turde vel være unødvendigt at sige, at jubeleuropæerne i ”Tænketanken Europa”, som repræsenterer de store danske virksomheder og fagbevægelsens top, ligeså ukritisk har gengivet undersøgelsen.

Forlaget Bertelsmann blev startet i 1835, hvor den ærkekonservative Carl Bertelsmann udgave primært kristne skrifter. Efter de første 100 år indtil det blev det mere udbytterigt – økonomisk som politisk – at udgive nazistisk og antisemitisk propaganda, så Forlaget Bertelsmann blev nazisternes mest brugte forlag.

Bertelsmann-stiftelsen blev stiftet i 1977 og ejer nu 81% af Bertelsmann – en af verdens største mediekoncerner med over 100.000 ansatte. Dens målsætning lægger den ikke skjul på. Den ønsker Europas Forenede Stater, og kører et tæt parløb med EU-kommissionen på dette område blandt andet ved at komme med udspil, som peger på en statsdannelse med regering, højesteret og fælles finanser, som i udgivelsen ”A Fundamental Law of the European Union”, som stiftelsen og EU-lobbyisterne i Spinelli-gruppen har skrevet i fællesskab. Et forslag til en ny EU-traktat. Senest har de i fælleskab med en anden såkaldt tænketank startet ”New Pact for Europe”, som skal overbevise os alle sammen i EU om, at det er nødvendigt med føderalt EU.

Stiftelsen arbejder også for en egentlig EU-hær og holder fælles møder med EU-kommissionen om forslag f.eks. om et fælles dagpengesystem, som man måske burde tænke på i disse tider, hvor dagpengene i høj grad er på dagsordenen også i Danmark – og har på det seneste og at – stort set alle væsentlige politiske forslag starter som udspil fra lobbygrupper. Altså et parløb mellem EU-kommission og disse grupper, hvor EU-parlamentet fungerer som en demokratisk dækadresse. Et parlament, som ikke kan stille egne forslag og hvor medlemmerne ikke har ret til komme på talerstolen.

Demokrati er en direkte trussel

Demokrati har stiftelsen det forhold til, at det er blot i vejen. Demokrati er direkte en trussel mod den ”nødvendige” udvikling, siger stiftelsens Bruxelles-direktør Thomas Fischer på you-tube, hvor han ligeledes siger: ”Man kan sige, at et stærkere Europa (læs EU) i et vist omfang er truet af dets brug af demokratisk legitimitet”.

Men det hænger jo godt sammen med EU’s holdning til demokrati i det hele taget og ikke mindst den nye EU-kommissionsformand Junckers holdning til demokrati. Ifølge den britiske avis The Telegraph har han bl.a. ”beriget” og med denne udtalelse i forhold til EU’s økonomiske politik: ”- Jeg er klar til at blive beskyldt for ikke at være demokratisk nok, men jeg ønsker at være seriøs. Jeg er for hemmelige, mørklagte debatter.”

Eller i forhold til indførelsen af euroen: – Vi beslutter os for noget, og så venter vi stille og roligt, og ser, hvad der sker. Hvis ingen reagerer, fordi de fleste alligevel ikke forstår, hvad der er blevet besluttet, så fortsætter vi skridt for skridt, indtil der ikke er nogen vej tilbage.”

Hemmelige møder holder EU-kommissionen allerede med mørklagte møder bl.a. med Bertelsmann-stiftelsen med den helt klare føderale unionsmålsætning. To alen ud af samme stykke, er der tale om, men ikke til fordel for demokrati og befolkningerne og demokratisk kontrol, skal man holde langt fra livet. – Og dem forholder de danske medier sig fuldstændig ukritisk til – og for den sags skyld også DFs Morten Messerschmidt, som jo dermed understreger, at han ikke stiller sig i vejen for EU’s vej mod Europas Forenede Stater.


Aktivist

Folkemødet 2014 : Et bæredygtigt demokrati?

Aktivist

Aktivist med Guy Fawkes maske ser til imens en politibil brænder, 15. oktober 2011 i Rom. Retsforbundet viser lørdag 14. juni under Folkemødet film om hacktivist-fænomenet Anonymous, kendt for sin brug af Guy Fawkes-masken. Foto : REUTERS, Stefano Rellandini

Af Morten Blaabjerg, Organisatorisk Udvalg

Et bæredygtigt demokrati?

Vi vil i Retsforbundet gerne benytte Folkemødet 2014 til at slå en alvorlig tone an. Vi befinder os i en verden, der har brug for reelle bud på løsninger på både de nationale og globale udfordringer, vi står overfor. Men kan vi få de bedst mulige løsninger, så længe vi ikke har et reelt demokrati? I Danmark såvel som i resten af verden? Kan vi udvikle og styrke vores demokrati, så længe vi er i en EU-klub hvor størstedelen af vores politik besluttes udenfor Danmark? Og hvordan kan det være, at det skal være hacktivistgrupperinger som f.eks. Anonymous, der medvirker som katalysator til det arabiske forår – og ikke de vestlige demokratier? Imens de selvsamme aktivister fængsles og retsforfølges af deres egne regeringer?

Disse spørgsmål – og mange flere – vil vi i Retsforbundet godt sætte til debat under årets Folkemøde i Allinge på Bornholm, hvor vi inviterer til både filmvisning om Anonymous med efterfølgende demokrati-debat, debat om demokratiet og EU – og demokrati-rendezvous med de øvrige små lister og partier, om den store udfordring det er, som parti udenfor Folketinget, at trænge igennem med de politiske løsninger, som Danmark har brug for i fremtiden.

Retsforbundet på Folkemødet 2014

Kom og mød Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti i ‘det bæredygtige telt’ (hvordan kunne vi kalde det noget bedre?), på Cirkuspladsen, plads C20. Vi glæder os til at møde lige præcis dig til en snak om hvordan vi sammen skaber den rette kurs mod en mere fri, demokratisk og bæredygtig fremtid for Danmark! Det bliver med garanti både hyggeligt og opbyggeligt, med masser af politiske udvekslinger, og vi glæder os meget til også den uformelle del af denne politiske fest.

Men imens vi hygger os, så lad os ikke glemme at politik også er alvor – og at det er derfor vi er her.

Vores program ser således ud :

Torsdag 12. juni 2014

Hele dagen : Mød Retsforbundet!
Det bæredygtige telt bemandes af Poul Gerhard Kristiansen, Vagn Christensen, Ulf Kobbernagel og Søren Christian Hansen, på Cirkuspladsen, C20. Kom og hør nyt om vores nye arbejdsprogram og de helt aktuelle tilføjelser med ny bankpolitik, samfundsdividende, legalisering af cannabis, et bæredygtigt demokrati og målsætning om afvikling af immaterielle monopoler/rettigheder. Du kan også høre hvordan vi tror vi kan hjælpe med til at skabe en mere fri og bæredygtig kurs for Danmark.

Læs mere om de væsentligste vedtagelser i vores nye arbejdsprogram her. Det fulde, nye arbejdsprogram vil være tilgængeligt her på hjemmesiden inden Folkemødet.

Fredag 13. juni 2014

Hele dagen : Mød Retsforbundet!
Det bæredygtige telt bemandes af Poul Gerhard Kristiansen, Ulf Kobbernagel, Vagn Christensen og Søren Christian Hansen, på Cirkuspladsen, C20. Kom og mød os!

11.30-13.00 : Basisindkomst og samfundsdividende
Debat med BIEN Danmark og Alternativet om basisindkomst/samfundsdividende. Fra Retsforbundet deltager Søren Christian Hansen, der er i debat med Ebbe Lauridsen fra BIEN Danmark og Torsten Gejl fra Alternativet. Hvordan ser de to politiske partier på basisindkomst?

Sted: Danchells Anlæg, D6.

Arrangeres i samarbejde med BIEN Danmark.

11.30-12.30 : Kampen om Europa
Poul Gerhard Kristiansen repræsenterer Retsforbundet i kampen imod EU-tilhængerne. Banen er endnu engang kridtet op til et brag af en fodboldkamp imellem EU-modstandere og EU-tilhængere. Vi har tilsidesat al politisk retorik og erstattet det med hård fysisk kamp. Så holder du af lækre Laudrup-finter, svedende politikere og højt humør, er dette arrangement lige noget for dig.

Sted: Allinge Stadion, Banerne bag Nordlandshallen.

Arrangeres i samarbejde med Europabevægelsen og Folkebevægelsen mod EU.

Lørdag 14. juni 2014

Hele dagen : Mød Retsforbundet!
Det bæredygtige telt bemandes af Poul Gerhard Kristiansen, Lars Rindsig, Ulf Kobbernagel, Morten Blaabjerg, Vagn Christensen, Søren Christian Hansen og Jimmy Due, på Cirkuspladsen, C20. Kom og hør nyt om vores nye arbejdsprogram og de helt aktuelle tilføjelser med ny bankpolitik, samfundsdividende, legalisering af cannabis, et bæredygtigt demokrati og målsætning om afvikling af immaterielle monopoler/rettigheder. Du kan også høre hvordan vi tror vi kan hjælpe med til at skabe en mere fri og bæredygtig kurs for Danmark.

Læs mere om de væsentligste vedtagelser i vores nye arbejdsprogram her. Det fulde, nye arbejdsprogram vil være tilgængeligt her på hjemmesiden inden Folkemødet.

15.00-16.00 : Vejen til Folketinget – arbejdsvilkårene for små partier
Hvad kræver det for partier at blive opstillingsberettigede til Folketingsvalg? Hvad går det daglige partiarbejde ud på, når man endnu ikke er repræsenteret i Folketinget? Hvad er de største udfordringer? Hvem stiller udfordringerne (medierne, myndigheder, folkestemningen mm.)? Hvem hjælper? Og hvordan er det at opstarte et nyt parti i et samfund, hvor den aktive, partipolitiske deltagelse blandt borgerne tilsyneladende er dalende?

Retsforbundet repræsenteres af Morten Blaabjerg. Der deltager desuden repræsentanter for Alternativet, Kristendemokraterne og Dukke Partiet.

Sted : dknyt/Bladet Kommunens telt

Arrangeres i samarbejde med dknyt/Bladet Kommunen.

19.00-21.45 : Anonymous og demokratiet
Retsforbundet viser filmen We Are Legion – The Story of the Hacktivists, instrueret af Brian Knappenberger (2012). Filmen fortæller historien om hacktivist-fænomenet Anonymous, herunder dennes forskellige operationer imod Scientology, i forbindelse med blokaden af WikiLeaks, samt under det arabiske forår. Filmen fortæller også om gruppens arbejdsmetoder, herunder såkaldte “Distributed Denial of Service”-angreb (DDoS) som sammenlignes med sit-ins under Borgerrettighedskampen i USA i 1950’erne. Filmen er på engelsk med danske undertekster. Medbring gerne eget siddeunderlag! Efterfølgende lægger vi op til debat om demokratiets udfordringer i det 21. århundrede med spørgsmålene :

  • Er DDoS-angreb blot det 21. århundredes elektroniske sit-ins – eller en ikke-acceptabel krænkelse af ytringsfriheden?
  • Er den elektroniske nødbremse en nødvendighed eller en trussel imod demokratiet?
  • Repræsenterer hacktivist-bevægelserne en udfordring eller en chance for demokratiet – nationalt og globalt?

Sted : Det bæredygtige telt, Cirkuspladsen, C20.

Søndag 15. juni 2014

Hele dagen : Mød Retsforbundet!
Det bæredygtige telt bemandes af Poul Gerhard Kristiansen, Vagn Christensen, Lars Rindsig, Ulf Kobbernagel, Søren Christian Hansen, Morten Blaabjerg og Jimmy Due, på Cirkuspladsen, C20. Sidste chance for at møde Retsforbundet på Folkemødet 2014.

10.00-11.00 : EU og demokratiet
I EU er det kun EU-kommissionen, der kan stille lovforslag og flertallet af lovene påvirkes i dag af EU. Kom og hør om hvordan EU påvirker og begrænser demokratiet. Oplægholder er Poul Gerhard Kristiansen, landssekrekretær for Folkebevægelsen mod EU og politisk ordfører for Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti.

Sted: Allinge Havn – Ydermolen, EUD/Folkebevægelsen mod EU, Y9.

Arrangeres i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU

12.00-13.00 : De små partiers udfordring
Åbent rendezvous for repræsentanter for de små partier og lister med henblik på at afdække fælles interesser, mål og samarbejdsmuligheder med henblik på større politisk indflydelse i fremtidens Danmark.

Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti er et lille parti blandt en række lister/partier udenfor Folketinget. Vi vil gerne invitere til et uformelt møde for repræsentanter fra Retsforbundet, Kristendemokraterne, Centerpartiet, Miljøpartiet Fokus, Demokraterne, Forenede Demokrater, Alternativet og andre mindre lister/partier, som er interesseret i at afdække samarbejdsmuligheder i fremtiden. Hvori består vore udfordringer? Hvad har vi til fælles? Hvor er vore brudflader og samarbejdspunkter?

Kom og mød en partifælle fra et andet mindre parti udenfor Folketinget – vi byder på en kop kaffe og en uformel snak med Retsforbundets repræsentanter ved Folkemødet.

Sted : Det bæredygtige telt, Cirkuspladsen, C20.


Thorkil Sohn

Pæne stemmetal til Retsforbundets EU-kandidater

Mette Langdal og Thorkil Sohn

Mette Langdal og Thorkil Sohn, Retsforbundets kandidater til Europa-parlamentet i 2014. Foto : Kim Kjærgaard Sørensen

Af Morten Blaabjerg, Organisatorisk Udvalg

Stemmerne til Europa-parlamentsvalget er nu talt op. Som mange vil vide stillede Retsforbundet op med to kandidater på Folkebevægelsen mod EU’s liste. Vi er helt utrolig stolte over at vore to kandidater til Europaparlamentsvalget har opnået så flotte personlige stemmetal! Af 100 kandidater opnåede Thorkil og Mette yderst pæne placeringer :

Thorkil Sohn blev nr 60. med 1459 personlige stemmer
Mette Landal blev nr 66, med 1262 personlige stemmer

Tillykke med det flotte resultat!

Alle de personlige stemmetal kan ses her : http://www.b.dk/politiko/saa-mange-personlige-stemmer-fik-de-100-eu-kandidater


Monopoly

Patenter er monopoler

Monopoly

Amerikansk patentansøgning fra 1935 for spillet Monopoly – som de fleste kender på dansk som Matador. Spillet handler om monopoler på byggegrunde – men patenter og andre immaterielle rettigheder er også monopoler.

Af Ib Christensen, fhv. MEP & MF

Patenter er egentlig en uting, for de er monopoler, om end tidsbegrænsede. Fremsynede og innovative virksomheder kan let løbe ind i patenter, der hæmmer deres muligheder. Det kan ske, hvis Danmark tilslutter sig den europæiske patentdomstol. F.eks. blev der i 2011 udstedt 45.000 europæiske patenter, hvoraf kun 6.000 blev indført i Danmark. Havde vi været med i den europæiske patentdomstol var alle 45.000 gældende i Danmark.

Man kan forvente en drastisk forøget patentudstedelse under den europæiske patentdomstol, eftersom EU anser toldunionen for en afgørende del af ”den europæiske konstruktion”, ligesom den fælles landbrugspolitik. Man misbruger f.eks. anti-dumping våbnet for at holde konkurrenter ude af EU-markedet. Protektionismen har stedse fejret triumfer i EU, og her er så et nyt instrument for de titusinder af lobbyister i unionen. Det kan blive dyrt både for forbrugerne og erhvervslivet.

Danmark er et af de lande i verden, der har den største udenrigshandel pr. indbygger. Hvis der er noget, der er i dansk interesse, så er det frihandel, markedsøkonomi og anti-monopolpolitik, herunder bekæmpelse af patentmonopoler. Dertil kommer hensynet til udviklingslandene, der allerede betaler i dyre domme for rige landes patenter og hindres i at udnytte nye opfindelser.

Naturligvis er det billigere for virksomhederne at søge et patent ved den europæiske patentdomstol for de 25 lande, der deltager, end at søge særskilt i de enkelte lande. Men den fordel gælder jo også for de EU-lande, der ikke deltager i patentdomstolen – Italien og Spanien. Og Danmark, hvis vælgerne stemmer nej.

Enhedslisten har ikke kunnet få svar på, om software risikerer at blive patenteret. Og hvad med levende organismer? Dansk Folkeparti er med rette bekymret for, at små virksomheder kan trynes af store, f.eks. ved at de store anlægger sag ved domstole i Rumænien eller Bulgarien.

Patentspørgsmålet er kompliceret. Men det er da ikke mere kompliceret for vælgerne at tage stilling til end de EU-traktater, de i tidens løb har stemt om, og euroen, hvor vælgernes afgørelse bl.a. har reddet Danmark for hundreder af mia. kr., vi ellers skulle have givet i statsgarantier for en fejlkonstrueret møntunion.


Keine Hexerei – DONG forgylder Goldman

Foto: Tomasz Sienicki

Foto: Tomasz Sienicki

Efter det fatale folketingsja til salget af aktier i DONG til spekulationsbanken Goldman Sachs dukker flere ting op, som bekræfter ikke blot naiviteten i aftalen, som vel kun er overgået af 60ernes Nordsøaftale om olien, men også viser, at mistanken om fortielser er vel funderet.

Ifølge JP 11. feb. Viser nye oplysninger, at Goldman Sachs gevinst ved købet vil blive langt større end forudsat. Goldman Sachs vil angiveligt hente en endnu større milliardgevinst fordi DONG-bestyrelsen er villig til at betale 225 kroner per aktie i et aktieprogram frem til 2019 og ikke 107 kr., som nu.

Hvor mange flere ting er ikke kommet frem forud for beslutningen?

Umiddelbart efter beslutningen i Folketinget kom det også frem, at debatten i USA ikke gik på, at lade banker eje flere energiaktiver. Tværtimod spekulerer man her på helt at fjerne den dispensation, som bankerne har haft siden 2008 – netop fordi risiciene ved disse aktiviteter ændrer sig og fordi man i USA er bekymrede over, at bankerne både ejer aktiver inden for energiproduktion og samtidig handler med finansielle produkter på energimarkedet. Resultatet har været skandalesager med store bøder til banker for manipulation med energipriserne.

I USA spekulerer man i forsyningssikkerhed mv, mens regering og folketingsflertal end ikke ville sikre forsyningen ved at dele DONG op i flere selskaber, hvoraf det ene skulle tage sig af forsyningsnettet!

Nej, i stedet laver man oven i købet en særligt tilpasset aftale til Goldman Sachs. Til en spekulationsbank, som i øvrigt – udover skattely – har sikret sig mod, at vi i Danmark skulle få lignende tanker som USA. Man har lavet et nyt selskab ”New Energy Investment”, som er ejet af selskaber under Goldman Sachs Group. Men banken ejer ikke direkte. Keine Hexerei – nur behändigkeit”.

Regeringen og folketingsflertallets uforståelige forelskelse i denne aftale bliver ikke mindre uforståelig med de oplysninger, som dukker op efter  beslutningen. Men lige så lidt som protester og indvendinger gjorde indtryk inden beslutningen. Lige så lidt gør de nye oplysninger indtryk nu – desværre.

Finansminister Bjarne Corydon demonstrerede måske præcist sin manglende forståelse for protesterne og modstanden gennem sin udtalelse om, at det kun drejer sig om penge!

Bortset fra, at han end ikke ville undersøge det nye tilbud fra de danske pensionskasser, så det er tvivlsomt om det også økonomisk var det bedste tilbud, så handler det her i meget høj grad om andet end penge. Det handler om holdninger. Holdningen til om man på den måde kan skalte og valte med de fælles værdier, holde udsalg til et spekulationsbaseret firma i skattely og i øvrigt spille hasard med energiforsyningssikkerheden i Danmark – blot for at ”please” EU og deres ide om økonomiske politik og energipolitik.

Aftalen handler om meget andet end penge – den handler om politik og holdninger. Men det vil Corydon og andre forhærdede tidselgemytter åbenbart ikke forstå.

Skrevet af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører.


Europa på piller

Sig NEJ til den store patentillusion

Europa på piller

Enhedsdomstolen vil gøre det sværere for udviklingslande at få adgang til livsvigtig billig medicin, fordi de globale monopoler styrkes. Foto : sparktography. Licens : Creative Commons by-nc 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

”Det her handler grundlæggende om at sikre vores arbejdspladser i Danmark. Patentdomstolen vil gøre det nemmere og billigere at beskytte de idéer danske virksomheder får, og som bliver til arbejdspladser her i landet. Det er også derfor, at både fagbevægelsen og erhvervslivet klart støtter en fælles patentdomstol”. Således udtalte handels- og europaminister Nick Hækkerup i forbindelse med, at regeringen måtte erkende, at de ikke undgik en folkeafstemning om EU’s patentdomstol. Tidligere havde statsminister Helle Thorning Schmidt i skøn samdrægtighed med DI udtalt, at en tilslutning ville være til fordel for de små og mellemstore, innovative virksomheder.

En folkeafstemning kunne ikke undgås, fordi selv regeringens jurister måtte erkende, at der er tale om afgivelse af suverænitet. Regeringen er med andre ord klar til at afgive endnu mere selvbestemmelse, end Danmark i forvejen afgiver til EU-samarbejdet.

Vi har ikke behov for at afgive endnu mere selvbestemmelse – og slet ikke, når argumentationen for tilslutning i den grad er endnu et forsøg på at bluffe den danske befolkning.

Er der nogen, som en tilslutning ikke er til fordel for, så er det de små og mellemstore, innovative virksomheder. De har ikke muskler til at forsvare deres patent i dette system overfor de store, multinationale virksomheder, som allerede i dag opkøber og nidkært forsvarer deres patenter. De har nemlig musklerne til at gøre det. Det vil føre til en eksplosion i sagsanlæg mod mellemstore og mindre virksomheder. De virksomheder, som i høj grad skaber beskæftigelse i Danmark. Vi opnår det modsatte resultet af, hvad tilhængerne hævder og de innovative virksomheder, der som ofte er små, vil hele tiden i deres udviklingsproces løbe ind i helt banale patenter, som vil hindre nyudvikling.

En tilslutning vil ganske enkelt fremme den globale monopolisering. Det er ikke til fordel for små eller mellemstore virksomheder og slet ikke i udviklingslandenes interesser.

Sådan vil det ske på it-området, og også på det medicinske område. Derfor er det ikke tilfældigt, at IT-politisk forening, edb-fagets fagforening PROSA og flere humanitære organisationer aktivt er gået imod enhedspatentet. Der er problemer nok i forvejen.

Vi er også bekymrede for, at en patentdomstol vil slå hul i forbuddet mod softwarepatenter, til skade for udviklingen. Og vi bekymrer os også for at enhedsdomstolen vil gøre det endnu sværere at dele viden med udviklingslandene og efter al sandsynlighed forhindre disse landes adgang til billig medicin.

Vi har oven i købet at gøre med en domstol, som suverænt kan afgøre et patent eller ej. En domstol, hvor der ingen appelmulighed er og som er finansieret ved hjælp af de gebyrer eller afgifter, som skal betales for et patent. Domstolen har altså kun tilskyndelse til at godkende patenter – ikke til at afvise. Og i modsætning til en almindelig domstol er denne domstol ”enøjet” – dvs. den tager ikke andre og samfundsmæssige hensyn.

Et NEJ til EU’s patentdomstolen betyder:

  • at det fortsat er danske domstole og i sidste ende den danske Højesteret, som skal dømme om patenter i Danmark.
  • At det ikke bliver en særdomstol i Mûnchen, som bliver højeste myndighed. En domstol uden appelmulighed.
  • Enhedspatenter får ikke gyldighed i Danmark.
  • Danske virksomheder kan stadig tage et enhedspatent, hvis de ønsker det.
  • Danmark vil ikke stå alene med et nej – såvel Spanien som Italien har sagt nej.

For Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti – er der ingen tvivl. Stem NEJ ved folkeafstemnningen den 25. maj. – og stem samme dag på Retsforbundets kandidater på Liste N til EU-parlamentsvalget.


Olga Maersk

En bæredygtig frihandel?

Olga Maersk

Foto : L2F1. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Leo Nygaard, Vonsild, medlem af Retsforbundet

Den traditionelle holdning til frihandel i verden må tages op til overvejelse i forbindelse med programrevisionen.

Når partiet promoverer sig med bæredygtig politik vedr. klima og resurser, må der nødvendigvis sættes betingelser for samhandel.

I denne tid føres forhandlinger om frihandel mellem USA og EU, hvor det debatteres hvilke betingelser, om nogen, der bør begrænse fri handel.

Men under hvilke forudsætninger ?

International handel indebærer transport og energiafbrænding alle veje verden rundt. Den omfatter produktionsformer, som vi ikke sympatiserer med. Den baseres på overskudsgivende salgsmuligheder og ikke på rimeligheden i at transportere varer over lange afstande, når landene kunne producere selv tæt på forbrugeren.

Mærsk planlægger 10 containerskibe i ny rekordstørrelse. Selv om skibene optimeres mht energiforbrug, er dette et symbolsk eksempel på frihandel med skadelige virkninger i stor praktisk skala.

For hundrede år siden tog vi stilling til ikke at ville handle med negerslaver. Nu er der en anden dagsorden.

Hvis vi da mener det alvorligt – det med bæredygtigheden.


Truslen fra den fælles EU-patentdomstol

epo-european-patent-organisation-logo

Den 25. maj skal vi til folkeafstemning om en fælles EU-patentdomstol. Men den hurtige fordel ved et EU-patent kan hurtigt blive opvejet af større og andre problemer – og der er stor retssikkerhedsmæssig risiko.

En fælles EU-patentdomstol kan have praktiske fordele i, at en opfinder kun behøver søge ét patent, frem for – som nu – et for hvert land. Men lethedsargumentet er hurtigt at skyde ned.

For det første, fordi helhedsløsningen også betyder, at en dansk opfinder med et slag kan miste patentet – ikke bare i et enkelt land, men i hele EU, og herunder altså også i Danmark.

For det andet fordi det samme lethedsargument blev brugt til at tale for Euro’en – som med al tydelighed har vist, hvor destruktivt det er, når man, for hurtigt at opnå en praktisk fordel, giver køb på den nationale handle- og manøvrefrihed.

For det tredje og som det måske væsentligste, vil det fælles EU-patent have markante konsekvenser for, hvor svært det bliver for patenthavere at føre retssager. Under den ny lovgivning til patentsager kunne føres et vilkårligt sted i EU – med alt hvad det indebærer af omkostninger og besvær for fx en lille dansk softwareudvikler-virksomhed at skulle føre en retssag i et fysisk andet land, på et fremmed sprog (nemlig det der end måtte gælde i det land, hvor sagen føres).

Men tolkningen af EU-retten kan af samme årsag også blive aldeles uforudsigelig – fordi alle sager ikke føres ved den samme domstol, vil der i praksis kunne opstå forskellige tolkninger af reglerne, alt efter om en sag afgøres i Ungarn, Irland eller Estland. Relevansen af dette understreges af, at ikke blot det danske Advokatrådet, men også internationale it-giganter som Google og Microsoft, frygter en eksplosion i antallet af patentretssager – og dermed i omkostninger og tabte patenter, hvis lykkeriddere kan udnytte visse landes domstoles mere eller mindre patent-venlige retspraksis til deres fordel.

Indlægget skrevet af Lars Rindsig. Medlem af landsledelsen.