Nationalbanken

Nationalbankdirektøren og den maniske eurobinding

Nationalbanken


Nationalbanken.
Foto : markcph. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen

Nationalbankdirektøren og den maniske eurobinding blæser boligbobler. Men borgerne skal bare sove.

Vi skal blot sove trygt om natten, siger Lars Rohde. For nationalbankens tiltag, med lav eller negativ rente, for at fastholde den maniske faste binding til en synkende valuta – euroen, puster de nye boligbobler, som allerede er under dannelse, ekstra op. I 2014 har vi ejere fået en pæn stor værdistigning og i 2015 er vi allerede blevet spået en endnu større skattefri og arbejdsfri gevinst. – Allerede nu har virkningen vist sig på januars bolighandler – hvor såvel huse som ejerlejligheder har vist stigninger, hvor priserne plejer at gå i stå.

Boblerne må vi altså bare tage med, mener nationalbankdirektøren. Han skaber dem altså med helt åbne øjne. Men det er jo ikke længe siden vi sidst så boligboblernes ødelæggende virkning gennem friværdifester, finanskrise og dyb krise med mange menneskelige omkostninger.

Og det kræver snarest et nyt og forbedret vurderingssystem. For naturligvis er det ikke tilfældigt, at en grund på Frederiksberg eller i København er mere værd end en tilsvarende grund på Lolland eller i Vestjylland. – Grundværdier er særdeles håndfaste og kan naturligvis opgøres, som man kunne i det velfungerende vurderingssystem, vi havde indtil den borgerlige regering i 2001 smadrede det. – Og så kan man jo samtidig fjerne fiksfakserier som beskatning af en grund, som er røget i havet eller rabatter til ejerlejligheder, som giver åbenlyst urimelige virkninger, som imidlertid ikke har så meget med grundskyld i sig selv at gøre.

Det eneste værn mod nye bobler vil være en effektiv grundskyldslovgivning og et ophør med at gennemføre tiltag, som skattestop, mere lukrative låneordninger eller for den sags skyld en absurd rentestørrelse for at forsvare en forældet valutapolitik, som kun opretholdes af politikere, som ikke kan tænke fornyende og følge f.eks. vores naboland Sverige, som jo har en flydende krone. – Allerede nu er brugt over 100 milliarder på – i realiteten – at forsvare euroen og den maniske binding til den synkefærdige euroskude. Samtidig er valutareserven alvorligt værdiforringet fordi den i høj grad er i euro. Var der nogen, som sagde konen med æggene?

En effektiv og øget grundskyld kan holde boblerne nede og så vi kan sætte skatten på arbejde ned. Det vil samtidig give en langt mere retfærdig fordeling af de værdier, vi skaber i fællesskab eller som er skabt af naturen eller på grund af en særlig attraktiv beliggenhed. Det vil være til gavn for unge, lejere og nye købere, som rækker af uafhængige økonomer også anbefaler.

Nej, der er ingen grund til at sove trygt, men der er grund til et opgør ikke bare med skattepolitikken, som beskatter arbejdsindsatsen blodigt mens de arbejdsfri og samfundsskabte værdier ikke røres , men også med valutapolitikken, som placerer os i en lille jolle, som følger viljesløs efter euroskibet.

Reference : http://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/ECE2537410/nationalbanken-advarer-om-risikoen-for-boligboble/


Euro

Så kører euroseddelpressen. Gør kronen helt fri.

Euro

Euro. Foto : aranjuez1404. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen

Den europæiske centralbank lader nu seddelpressen køre. Det har vi ligesom set før – uden gode erfaringer. Euroen er jo ikke en stærk valuta, men nu svækker man den yderligere gennem dette tiltag, som også vil svække den danske valutareserve betydeligt, fordi Nationalbanken – ligesom konen med æggene – har lagt de fleste æg i eurokurven og ladet reserven være i euro. – Når nu euroen falder i værdi vil den danske valutareserve samtidig falde – og vil vi så blive tvunget til yderligere at købe euro?

Dette viser også, hvor håbløst det er, at ville føre den samme økonomiske politik i hele euro-området – uanset, hvor forskellige forhold, der er fra land til land.

Men vi har ikke euroen. Og det er – ikke mindst i situationen – rigtig godt, at vi ikke er i ØMU-land og ikke med i ØMU-ens 3. fase. Ifølge en ny beregning ØMU-landene tabt årligtvækst i forhold til landene udenfor euroen – ca 1% BNP-vækst p.a.!!

Ja, det er godt, vi er udenfor ØMUens 3. fase og dermed euroen, men derfor er det jo uforståeligt, at de danske politikere og Nationalbanken undergraver vores undtagelse og frivilligt har bundet kronen til euroen ligesom valutareserven væsentligst er placeret i euroen.

De har bundet den danske redningsbåd til euroskibet og når euroskibet går ned er vi tvunget til at følge med.

Gør nu kronebåden helt fri ligesom Sverige eller ligesom Schweiz nu har gjort. Gå ud af f.eks. ERM II og få en helt selvstændig valutapolitik igen. Lad kronen flyde selv – ligesom den svenske krone og lad være med at binde den til en nedtursvaluta som euroen.

Det er ikke farligt, som nogle bankøkonomer vil gøre det til. – Sverige klarer det jo fint og Schweitz har da også overlevet fint, at frigøre franken.

Gør kronen helt fri – og helt fri fra euroen. Det er den sunde og bæredygtige vej.