Forlaget Bertelsmann blev startet i 1835, hvor den ærkekonservative Carl Bertelsmann udgave primært kristne skrifter. Efter de første 100 år indtil det blev det mere udbytterigt – økonomisk som politisk – at udgive nazistisk og antisemitisk propaganda, så Forlaget Bertelsmann blev nazisternes mest brugte forlag.

Demokrati i EU – bare i vejen.

Demokrati i EU. Forlaget Bertelsmann blev startet i 1835, hvor den ærkekonservative Carl Bertelsmann udgave primært kristne skrifter. Efter de første 100 år indtil det blev det mere udbytterigt – økonomisk som politisk – at udgive nazistisk og antisemitisk propaganda, så Forlaget Bertelsmann blev nazisternes mest brugte forlag.

Demokrati i EU. Forlaget Bertelsmann blev startet i 1835, hvor den ærkekonservative Carl Bertelsmann udgave primært kristne skrifter. Efter de første 100 år indtil det blev det mere udbytterigt – økonomisk som politisk – at udgive nazistisk og antisemitisk propaganda, så Forlaget Bertelsmann blev nazisternes mest brugte forlag.

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Demokrati i EU


Bag EU’s målsætninger og udvikling frem mod den føderale EU-stat, står magtelite uanset om den er hentet hos de store virksomheder, hos medierne eller i finansverdenen. En enorm, klæg masse af lobbyister med store penge bag sig, presser hele tiden på og blot at få et register over lobbyisterne, er indtil nu blevet afvist.

For små 2 uger siden kom en af de helt store spillere frem i lyset, hvor danske medier med Jyllands-Posten og Berlingske i spidsen ukritisk viderebragte en undersøgelse fra den tyske Bertelsmann-stiftelse, som er en af lobbygrupperne med mest magt og indflydelse i og med, at de mere eller mindre kører parløb med EU-kommissionen. Undersøgelsen skulle angiveligt vise, at Danmark, sammen med Tyskland, skulle være de to lande, som havde haft den største fordel af EU’s indre marked. Det hævdede de på basis af deres helt eget indeks og målemetoder. Undersøgelsen blev viderebragt helt uden kritisk stillingtagen til undersøgelsesmetode, forudsætninger eller hvilke forhold, som skete samtidig.

Eller for den sags skyld, at forholde sig kritisk til hvilken størrelse Bertelsmann-stiftelsen er og hvilke interesser og målsætninger, den har. Og det turde vel være unødvendigt at sige, at jubeleuropæerne i ”Tænketanken Europa”, som repræsenterer de store danske virksomheder og fagbevægelsens top, ligeså ukritisk har gengivet undersøgelsen.

Forlaget Bertelsmann blev startet i 1835, hvor den ærkekonservative Carl Bertelsmann udgave primært kristne skrifter. Efter de første 100 år indtil det blev det mere udbytterigt – økonomisk som politisk – at udgive nazistisk og antisemitisk propaganda, så Forlaget Bertelsmann blev nazisternes mest brugte forlag.

Bertelsmann-stiftelsen blev stiftet i 1977 og ejer nu 81% af Bertelsmann – en af verdens største mediekoncerner med over 100.000 ansatte. Dens målsætning lægger den ikke skjul på. Den ønsker Europas Forenede Stater, og kører et tæt parløb med EU-kommissionen på dette område blandt andet ved at komme med udspil, som peger på en statsdannelse med regering, højesteret og fælles finanser, som i udgivelsen ”A Fundamental Law of the European Union”, som stiftelsen og EU-lobbyisterne i Spinelli-gruppen har skrevet i fællesskab. Et forslag til en ny EU-traktat. Senest har de i fælleskab med en anden såkaldt tænketank startet ”New Pact for Europe”, som skal overbevise os alle sammen i EU om, at det er nødvendigt med føderalt EU.

Stiftelsen arbejder også for en egentlig EU-hær og holder fælles møder med EU-kommissionen om forslag f.eks. om et fælles dagpengesystem, som man måske burde tænke på i disse tider, hvor dagpengene i høj grad er på dagsordenen også i Danmark – og har på det seneste og at – stort set alle væsentlige politiske forslag starter som udspil fra lobbygrupper. Altså et parløb mellem EU-kommission og disse grupper, hvor EU-parlamentet fungerer som en demokratisk dækadresse. Et parlament, som ikke kan stille egne forslag og hvor medlemmerne ikke har ret til komme på talerstolen.

Demokrati er en direkte trussel

Demokrati har stiftelsen det forhold til, at det er blot i vejen. Demokrati er direkte en trussel mod den ”nødvendige” udvikling, siger stiftelsens Bruxelles-direktør Thomas Fischer på you-tube, hvor han ligeledes siger: ”Man kan sige, at et stærkere Europa (læs EU) i et vist omfang er truet af dets brug af demokratisk legitimitet”.

Men det hænger jo godt sammen med EU’s holdning til demokrati i det hele taget og ikke mindst den nye EU-kommissionsformand Junckers holdning til demokrati. Ifølge den britiske avis The Telegraph har han bl.a. ”beriget” og med denne udtalelse i forhold til EU’s økonomiske politik: ”- Jeg er klar til at blive beskyldt for ikke at være demokratisk nok, men jeg ønsker at være seriøs. Jeg er for hemmelige, mørklagte debatter.”

Eller i forhold til indførelsen af euroen: – Vi beslutter os for noget, og så venter vi stille og roligt, og ser, hvad der sker. Hvis ingen reagerer, fordi de fleste alligevel ikke forstår, hvad der er blevet besluttet, så fortsætter vi skridt for skridt, indtil der ikke er nogen vej tilbage.”

Hemmelige møder holder EU-kommissionen allerede med mørklagte møder bl.a. med Bertelsmann-stiftelsen med den helt klare føderale unionsmålsætning. To alen ud af samme stykke, er der tale om, men ikke til fordel for demokrati og befolkningerne og demokratisk kontrol, skal man holde langt fra livet. – Og dem forholder de danske medier sig fuldstændig ukritisk til – og for den sags skyld også DFs Morten Messerschmidt, som jo dermed understreger, at han ikke stiller sig i vejen for EU’s vej mod Europas Forenede Stater.